Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport

Civilutskottets bet 2019/20:CU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 oktober 2019

Beslut

Ja till elektroniska fraktsedlar vid vägtransport (CU2)

Regeringen föreslår att fraktsedlar i elektronisk form ska kunna börja användas istället för fraktsedlar i pappersform vid internationella vägtransporter. Regeringen föreslår också att fraktsedlar i elektronisk form ska kunna användas vid inrikes transporter, om avsändaren och fraktföraren är överens om detta.

Användandet av fraktsedlar vid internationella godstransporter på väg är reglerat i fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (CMR-konventionen). Det är dock inte obligatoriskt att använda fraktsedlar vid inrikes transporter.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den dag som regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-10-03
Justering: 2019-10-15
Trycklov: 2019-10-17
Reservationer 1
bet 2019/20:CU2

Ja till elektroniska fraktsedlar vid vägtransport (CU2)

Regeringen föreslår att fraktsedlar i elektronisk form ska kunna börja användas istället för fraktsedlar i pappersform vid internationella vägtransporter. Regeringen föreslår också att fraktsedlar i elektronisk form ska kunna användas vid inrikes transporter, om avsändaren och fraktföraren är överens om detta.

Användandet av fraktsedlar vid internationella godstransporter på väg är reglerat i fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (CMR-konventionen). Det är dock inte obligatoriskt att använda fraktsedlar vid inrikes transporter.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den dag som regeringen bestämmer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-10-22
Debatt i kammaren: 2019-10-23
4

Beslut

Beslut: 2019-10-23
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 23 oktober 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens förslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner det den 20 februari 2008 antagna tilläggsprotokollet om den elektroniska fraktsedeln till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (CMR),
b) antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg,
2. lag om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport,
3. lag om ändring i lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:141 punkterna 1-4.

2. Lagstiftningens framtida utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:302 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 61 0 0 9
SD 0 60 0 2
C 27 0 0 4
V 23 0 0 4
KD 18 0 0 4
L 16 0 0 3
MP 13 0 0 3
- 2 0 0 0
Totalt 248 60 0 41