Barn och föräldrar

Civilutskottets betänkande 2008/09:CU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 februari 2009

Beslut

Nej till motioner om barn och föräldrar (CU10)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om i första hand rättsförhållandet mellan barn och föräldrar. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om vårdnad, umgänge, god man för ensamkommande flyktingbarn, barns skuldsättning, åldersgränsen för ingående av äktenskap, faderskap, föräldraskap vid assisterad befruktning och adoption.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om barn och föräldrar (CU10)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om i första hand rättsförhållandet mellan barn och föräldrar. Skälet är tidigare riksdagsbeslut, gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om vårdnad, umgänge, god man för ensamkommande flyktingbarn, barns skuldsättning, åldersgränsen för ingående av äktenskap, faderskap, föräldraskap vid assisterad befruktning och adoption.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.