Åtgärder mot handel med hyreskontrakt

Civilutskottets betänkande 2018/19:CU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2019

Beslut

Ja till åtgärder mot handel med hyreskontrakt (CU17)

Svårare att köpa och sälja kontrakt på hyreslägenheter

Riksdagen har bestämt
om ändrade regler
som gäller hyresbostäder.
Det ska bli svårare att
köpa och sälja hyreskontrakt.

Reglerna som gäller
för den som hyr en lägenhet
ska ändras.
De nya reglerna ska göra det svårare
att ge sitt hyreskontrakt
till en annan person
och ta betalt för det.

Den som har köpt
eller har försökt sälja
ett hyreskontrakt
ska kunna bli av med sin lägenhet
på en gång.

Straffen för att sälja och
eller hjälpa till att sälja
hyreskontrakt för att tjäna pengar
blir hårdare.
Det ska också bli ett brott
att köpa ett hyreskontrakt.

Att hyra ut sin lägenhet
till någon annan
kallas att hyra ut i andra hand.
Det blir förbjudet
att ta extra betalt
när man hyr ut sin lägenhet
i andra hand.
Den som hyr ut får bara ta
lite extra pengar
om lägenheten hyrs ut
med möbler eller liknande.

Den som hyr ut i andra hand
och tar ut en för hög hyra
ska kunna bli av med sin lägenhet.
Det blir ett brott
att hyra ut en lägenhet i andra hand
till en för hög hyra
och utan att hyresvärden har sagt ja.

Det är regeringen som har föreslagit
de nya reglerna.
Sen har riksdagen sagt ja
till regeringens förslag.
De ändrade lagarna börjar gälla
den 1 oktober 2019.

Regeringen har föreslagit åtgärder mot svarthandel med hyreskontrakt och annat missbruk av hyresrätten. Bytesrätten begränsas för att göra det svårare att överlåta hyreskontrakt mot betalning. Den som har köpt ett hyreskontrakt eller har försökt att sälja ett hyreskontrakt ska kunna förlora sin hyresrätt omedelbart. Straffen för att sälja och förmedla hyreskontrakt mot otillåten betalning ska bli hårdare. Det ska även bli brottsligt att köpa hyreskontrakt.

En hyresgäst med förstahandskontrakt som hyr ut sin lägenhet i andra hand ska inte få ta ut en hyra som är högre än hyresgästens egen hyra, med tillägg för möbler och liknande. Den som tar ut en för hög hyra ska kunna förlora sitt förstahandskontrakt. Det ska också bli brottsligt att hyra ut en lägenhet i andra hand utan tillstånd till en för hög hyra.

De nya reglerna börjar gälla den 1 oktober 2019. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Ja till åtgärder mot handel med hyreskontrakt (CU17)

Regeringen har föreslagit åtgärder mot svarthandel med hyreskontrakt och annat missbruk av hyresrätten. Bytesrätten begränsas för att göra det svårare att överlåta hyreskontrakt mot betalning. Den som har köpt ett hyreskontrakt eller har försökt att sälja ett hyreskontrakt ska kunna förlora sin hyresrätt omedelbart. Straffen för att sälja och förmedla hyreskontrakt mot otillåten betalning ska bli hårdare. Det ska även bli brottsligt att köpa hyreskontrakt.

En hyresgäst med förstahandskontrakt som hyr ut sin lägenhet i andra hand ska inte få ta ut en hyra som är högre än hyresgästens egen hyra, med tillägg för möbler och liknande. Den som tar ut en för hög hyra ska kunna förlora sitt förstahandskontrakt. Det ska också bli brottsligt att hyra ut en lägenhet i andra hand utan tillstånd till en för hög hyra.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 oktober 2019. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.