Åtgärder för att klarlägga asylsökandes identitet

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2003/04:SFU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 maj 2004

Beslut

Transportör ska betala avgift om utlänning avvisas (SfU11)

Transportörer, till exempel flygbolag, som inte kontrollerar att utlänningar har de handlingar som krävs för att resa in i Sverige ska betala en avgift på högst 46 000 kronor om utlänningen avvisas. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över transportörsansvaret och återkomma med en analys. Riksdagen beslutade också att en asylsökande som försvårar utredningen genom att inte medverka till att klarlägga sin identitet ska kunna få lägre dag- och bostadsersättning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall till motion om transportörsansvar. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Transportör ska betala avgift om utlänning avvisas (SfU11)

Transportörer, till exempel flygbolag, som inte kontrollerar att utlänningar har de handlingar som krävs för att resa in i Sverige ska betala en avgift på högst 46 000 kronor om utlänningen avvisas. Regeringen föreslår också att en asylsökande som försvårar utredningen genom att inte medverka till att klarlägga sin identitet ska kunna få lägre dag- och bostadsersättning. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår också att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se över transportörsansvaret och återkomma med en analys.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.