Anpassningar av svensk lag till EU:s förordningar om Schengens informationssystem

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 november 2021

Beslut

Anpassningar till EU:s nya regelverk om Schengens informationssystem ska göras (JuU9)

En ny lag med kompletterande regler till EU:s förordningar om Schengens informationssystem (SIS) ska införas. Även ändringar i befintliga lagar ska göras. Syftet är att anpassa svensk lag efter EU:s nya regelverk. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Lagändringarna börjar gälla den dag regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-10-28, 2021-11-11

Anpassningar till EU:s nya regelverk om Schengens informationssystem ska göras (JuU9)

En ny lag med kompletterande regler till EU:s förordningar om Schengens informationssystem (SIS) ska införas. Även ändringar i befintliga lagar ska göras. Syftet är att anpassa svensk lag efter EU:s nya regelverk. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagändringarna föreslås börja gälla den dag regeringen bestämmer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.