Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring

Skatteutskottets bet 2009/10:SkU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2010

Beslut

Nej till motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring (SkU30)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om taxering, skattebetalning och folkbokföring. Motionerna handlar skatte-och avgiftskontrollen, betalning av skatt och avgift, inbetalning på fel skattekonto, behovet av synliga skatter, skattetillägg, skatteflyktslagen, tredjemansrevision och skattenämnderna. Andra motioner handlar om folkbokföringsfrågor, skyddet för personuppgifter, ID-kortens utformning samt Skatteverkets kontroll vid hindersprövning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

80 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-02-02
Justering: 2010-03-04
Betänkande publicerat: 2010-03-10
Trycklov: 2010-03-10
Reservationer 3
bet 2009/10:SkU30

Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring (SkU30)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om taxering, skattebetalning och folkbokföring. Motionerna handlar om skatte- och avgiftskontrollen, betalning av skatt och avgift, inbetalning på fel skattekonto, behovet av synliga skatter, skattetillägg, skatteflyktslagen, tredjemansrevision och skattenämnderna. Andra motioner handlar om folkbokföringsfrågor, skyddet för personuppgifter, ID-kortens utformning samt Skatteverkets kontroll vid hindersprövning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-03-18
4

Beslut

Beslut: 2010-03-18
14 förslagspunkter, 12 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 mars 2010

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skatte- och avgiftskontroll m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Fi299 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 46-55,
2009/10:Sk208 av Marie Engström m.fl. (v),
2009/10:Sk220 av Phia Andersson (s),
2009/10:Sk226 av Mats G Nilsson (m),
2009/10:Sk248 av Ameer Sachet (s) yrkandena 1-5,
2009/10:Sk250 av Birgitta Sellén (c),
2009/10:Sk255 av Berit Andnor och Marie Nordén (båda s),
2009/10:Sk262 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson (båda s),
2009/10:Sk275 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Claes-Göran Brandin (båda s),
2009/10:Sk281 av Thomas Strand (s),
2009/10:Sk284 av Hans Stenberg och Eva Sonidsson (båda s),
2009/10:Sk285 av Monica Green (s),
2009/10:Sk291 av Lars Elinderson (m),
2009/10:Sk322 av Hans Stenberg m.fl. (s),
2009/10:Sk332 av Katarina Brännström (m),
2009/10:Sk336 av Matilda Ernkrans och Lennart Axelsson (båda s),
2009/10:Sk340 av Eva-Lena Jansson och Lennart Axelsson (båda s) yrkandena 1-3,
2009/10:Sk341 av Eva-Lena Jansson och Lennart Axelsson (båda s),
2009/10:Sk342 av Ameer Sachet (s) yrkande 2,
2009/10:Sk396 av Sylvia Lindgren och Tommy Waidelich (båda s),
2009/10:Sk406 av Anders Åkesson och Per Åsling (båda c) yrkandena 1 och 2,
2009/10:Sk407 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 1, 2 och 7,
2009/10:Sk412 av Marie Engström m.fl. (v) yrkande 6,
2009/10:Sk481 av Claes-Göran Brandin och Lars Mejern Larsson (båda s) yrkandena 1-5, 7 och 9,
2009/10:Sk485 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (s),
2009/10:Sk496 av Annika Qarlsson och Per Åsling (båda c),
2009/10:Sk515 av Ronny Olander och Siw Wittgren-Ahl (båda s),
2009/10:Sk523 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (s) yrkandena 1-4,
2009/10:Sk531 av Margareta Cederfelt (m),
2009/10:Sk556 av Monica Green (s),
2009/10:Ju409 av Cecilia Wigström i Göteborg (fp) yrkande 9,
2009/10:Sf322 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 2 och
2009/10:N476 av Tomas Eneroth m.fl. (s, v, mp) yrkande 5.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0102028
m800016
c23006
fp22006
kd20004
v02002
mp01603
-1000
Totalt146138065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Betalning av skatter och avgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sk218 av Sten Bergheden (m),
2009/10:Sk231 av Marie Engström m.fl. (v) yrkande 1,
2009/10:Sk233 av Tina Acketoft (fp),
2009/10:Sk238 av Karin Pilsäter och Fredrik Malm (båda fp),
2009/10:Sk277 av Mats Pertoft m.fl. (mp),
2009/10:Sk286 av Monica Green (s),
2009/10:Sk301 av Christer Winbäck (fp),
2009/10:Sk330 av Andreas Norlén och Maria Plass (båda m),
2009/10:Sk383 av Hans Unander m.fl. (s),
2009/10:Sk400 av Anders Åkesson (c) yrkande 1,
2009/10:Sk446 av Tomas Tobé (m),
2009/10:Sk453 av Ola Sundell (m),
2009/10:Sk471 av Anti Avsan (m) och
2009/10:Sk545 av Henrik von Sydow (m).

3. Inbetalning på fel skattekonto

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sk210 av Marie Engström m.fl. (v) yrkande 3,
2009/10:Sk264 av Susanne Eberstein (s) och
2009/10:Sk305 av Christer Winbäck (fp).

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1001029
m800016
c23006
fp22006
kd20004
v02002
mp16003
-1000
Totalt26221066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Skriftliga svar från Skatteverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Sk210 av Marie Engström m.fl. (v) yrkande 2.

5. Synliga skatter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sk294 av Bengt-Anders Johansson (m),
2009/10:Sk308 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m),
2009/10:Sk363 av Sven Bergström och Åke Sandström (båda c),
2009/10:Sk391 av Fredrik Schulte (m),
2009/10:Sk415 av Marianne Kierkemann (m),
2009/10:Sk430 av Cecilia Widegren och Anna Tenje (båda m) yrkandena 1 och 2,
2009/10:Sk461 av Helena Bargholtz (fp),
2009/10:Sk540 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd) och
2009/10:Sk548 av Anna Kinberg Batra och Gustav Blix (båda m) yrkandena 1-3.

6. Skattetillägg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sk368 av Jörgen Johansson och Birgitta Sellén (båda c),
2009/10:Sk536 av Mikael Oscarsson och Holger Gustafsson (båda kd) och
2009/10:Sk546 av Henrik von Sydow (m).

7. Skatteflyktslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Sk387 av Staffan Anger och Fredrik Schulte (båda m).

Reservation 3 (s, v, mp)

8. Tredjemansrevision

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Sk553 av Camilla Lindberg (fp).

9. Skattenämnderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Sk509 av Andreas Norlén (m).

10. Folkbokföringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk306, 2009/10:Sk353, 2009/10:Sk433 och 2009/10:Sk506.

11. Folkbokföring av barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sk283 av Carina Hägg (s),
2009/10:Sk454 av Emma Carlsson Löfdahl (fp),
2009/10:Sk487 av Emma Henriksson (kd) yrkandena 1 och 2 samt
2009/10:Sk533 av Birgitta Ohlsson (fp).

12. Skyddade personuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sk202 av Magdalena Andersson (m),
2009/10:Sk228 av Hans Hoff (s) och
2009/10:Sk314 av Johan Linander och Annika Qarlsson (båda c).

13. ID-kort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Fi242 av Hans Olsson (s) yrkande 2,
2009/10:Sk372 av Bertil Kjellberg och Lena Asplund (båda m) och
2009/10:Sf346 av Anita Brodén (fp) yrkande 1.

14. Skenäktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Sf334 av Kjell Eldensjö (kd) yrkande 3.