Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet

Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 2010

Beslut

Slopad fastighetstaxering bör utredas (SkU27)

Regeringen bör tillsätta en utredning som tittar på möjligheten att avskaffa fastighetstaxeringen på bostäder. Det beslutade riksdagen. Den statliga fastighetsskatten på småhus och bostäder i hyreshus ersattes den 1 januari 2008 av en kommunal fastighetsavgift. För småhus skrevs avgiften till 6 000 kronor per år, men högst 0,75 procent av taxeringsvärdet. Kopplingen mellan taxeringsvärdet och fastighetsavgiftens storlek lever alltså fortfarande kvar i de fall där det leder till en lägre avgift. Systemet kritiseras i flera motioner som lämnats in under den allmänna motionstiden 2009. Och nu vill även skatteutskottet se en utredning. Samtidigt sa riksdagen nej till ett flertal motioner som gäller frågor om beskattning av företagande och investeringar, samt vissa frågor om beskattning av fastigheter.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motionerna Sk212, Sk362, Sk460, Sk490, Sk528 och C413 yrkande 2. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Slopad fastighetstaxering bör utredas (SkU27)

Regeringen bör tillsätta en utredning som tittar på möjligheten att avskaffa fastighetstaxeringen på bostäder. Det föreslår skatteutskottet.

Den statliga fastighetsskatten på småhus och bostäder i hyreshus ersattes den 1 januari 2008 av en kommunal fastighetsavgift. För småhus skrevs avgiften till 6 000 kronor per år, men högst 0,75 procent av taxeringsvärdet. Kopplingen mellan taxeringsvärdet och fastighetsavgiftens storlek lever alltså fortfarande kvar i de fall där det leder till en lägre avgift. Systemet kritiseras i flera motioner som lämnats in under den allmänna motionstiden 2009. Och nu vill även riksdagen se en utredning.

Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen säger nej till ett flertal motioner som gäller frågor om beskattning av företagande och investeringar, samt vissa frågor om beskattning av fastigheter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.