Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet

Skatteutskottets bet 2009/10:SkU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 2010

Beslut

Slopad fastighetstaxering bör utredas (SkU27)

Regeringen bör tillsätta en utredning som tittar på möjligheten att avskaffa fastighetstaxeringen på bostäder. Det beslutade riksdagen. Den statliga fastighetsskatten på småhus och bostäder i hyreshus ersattes den 1 januari 2008 av en kommunal fastighetsavgift. För småhus skrevs avgiften till 6 000 kronor per år, men högst 0,75 procent av taxeringsvärdet. Kopplingen mellan taxeringsvärdet och fastighetsavgiftens storlek lever alltså fortfarande kvar i de fall där det leder till en lägre avgift. Systemet kritiseras i flera motioner som lämnats in under den allmänna motionstiden 2009. Och nu vill även skatteutskottet se en utredning. Samtidigt sa riksdagen nej till ett flertal motioner som gäller frågor om beskattning av företagande och investeringar, samt vissa frågor om beskattning av fastigheter.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motionerna Sk212, Sk362, Sk460, Sk490, Sk528 och C413 yrkande 2. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

103 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-01-26
Justering: 2010-02-16
Betänkande publicerat: 2010-02-24
Trycklov: 2010-02-24
Reservationer 6
bet 2009/10:SkU27

Slopad fastighetstaxering bör utredas (SkU27)

Regeringen bör tillsätta en utredning som tittar på möjligheten att avskaffa fastighetstaxeringen på bostäder. Det föreslår skatteutskottet.

Den statliga fastighetsskatten på småhus och bostäder i hyreshus ersattes den 1 januari 2008 av en kommunal fastighetsavgift. För småhus skrevs avgiften till 6 000 kronor per år, men högst 0,75 procent av taxeringsvärdet. Kopplingen mellan taxeringsvärdet och fastighetsavgiftens storlek lever alltså fortfarande kvar i de fall där det leder till en lägre avgift. Systemet kritiseras i flera motioner som lämnats in under den allmänna motionstiden 2009. Och nu vill även riksdagen se en utredning.

Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen säger nej till ett flertal motioner som gäller frågor om beskattning av företagande och investeringar, samt vissa frågor om beskattning av fastigheter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-03-10
4

Beslut

Beslut: 2010-03-11
14 förslagspunkter, 10 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 mars 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Företagande och investeringar, allmänna frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk204, 2009/10:Sk216 yrkande 1, 2009/10:Sk230, 2009/10:Sk237, 2009/10:Sk243, 2009/10:Sk244 yrkande 1, 2009/10:Sk245 yrkandena 1, 3 och 4, 2009/10:Sk287, 2009/10:Sk290, 2009/10:Sk307, 2009/10:Sk342 yrkande 1, 2009/10:Sk347, 2009/10:Sk380 yrkandena 1 och 2, 2009/10:Sk388, 2009/10:Sk421, 2009/10:Sk437, 2009/10:Sk445, 2009/10:Sk447, 2009/10:Sk455, 2009/10:Sk457, 2009/10:Sk466, 2009/10:Sk472, 2009/10:Sk475, 2009/10:Sk507, 2009/10:Sk518, 2009/10:Sk529, 2009/10:Sk535, 2009/10:Sk538, 2009/10:Sk543, 2009/10:Sk544 yrkandena 1 och 2, 2009/10:Sf281 yrkande 3, 2009/10:Ub465 yrkande 1, 2009/10:N295 yrkande 5 och 2009/10:N388 yrkande 17.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s097033
m760020
c20009
fp20008
kd17007
v01804
mp01207
-1000
Totalt134127088

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Tonnageskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk221, 2009/10:Sk247, 2009/10:Sk276, 2009/10:Sk302 och 2009/10:Sk345.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s097033
m760020
c20009
fp20008
kd17007
v01804
mp01207
-1000
Totalt134127088

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Fåmansföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk241, 2009/10:Sk246, 2009/10:Sk253, 2009/10:Sk299 yrkandena 1 och 2, 2009/10:Sk331, 2009/10:Sk373, 2009/10:Sk374, 2009/10:Sk412 yrkande 5 och 2009/10:Sk462.

4. Uttagsbeskattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk254, 2009/10:Sk338, 2009/10:Sk375, 2009/10:Sk376, 2009/10:Sk382, 2009/10:Sk418 yrkande 2, 2009/10:Sk434, 2009/10:Sk463, 2009/10:Sk482, 2009/10:Sk483, 2009/10:Sk517, 2009/10:Sk524, 2009/10:Sk551 yrkandena 1 och 2, 2009/10:Sk552 och 2009/10:N473 yrkande 2.

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s097033
m760020
c18029
fp19018
kd17007
v01804
mp01207
-1000
Totalt131127388

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Avdrag för sponsring, gåvor och forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk206, 2009/10:Sk303, 2009/10:Sk354, 2009/10:Sk370, 2009/10:Sk422, 2009/10:Sk426, 2009/10:Sk477, 2009/10:Sk539 och 2009/10:Kr308 yrkandena 33 och 34.

Reservation 4 (mp)

6. Skogskonto

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Sk293.

7. Förskoleverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Sk377.

8. Personaloptioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Sk378.

9. Svenska kyrkans tidsbegränsade skattebefrielse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk217 och 2009/10:Sk440 yrkande 2.

10. Fastighetsbeskattning, allmänna frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet har anfört om att en utredning bör genomföras för att belysa förutsättningarna att avskaffa fastighetstaxeringen på bostäder.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2009/10:Sk212, 2009/10:Sk362, 2009/10:Sk460, 2009/10:Sk490, 2009/10:Sk528 och 2009/10:C413 yrkande 2 och avslår motionerna 2009/10:Sk367 och 2009/10:Sk395.

Reservation 5 (s, v, mp)

11. Kapitalvinst vid fastighetsförsäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk392 yrkandena 1 och 2, 2009/10:Sk417, 2009/10:Sk468, 2009/10:Sk473 yrkandena 1 och 2 samt 2009/10:Sk495.

12. Klassificering av byggnader för äldreboende vid fastighetstaxeringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Sk261.

13. Skattevillkoren för boendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk325, 2009/10:Sk476, 2009/10:Sk511, 2009/10:Sk549 och 2009/10:C390 yrkandena 56 och 57.

Reservation 6 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s097033
m750021
c20009
fp20008
kd17007
v01804
mp01207
-1000
Totalt133127089

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Personalvårdsförmåner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk312, 2009/10:Sk313, 2009/10:Sk327, 2009/10:Sk439, 2009/10:Sk449, 2009/10:Sk478 och 2009/10:Sk547.