Dokument & lagar (10 621 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:32 Torsdag 2021-05-06 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2020/21:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:32 Datum och tid: 2021-05-06 09:30 Plats: RÖ 5-30 digitalt möte i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarnaUpprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Användarmanual 2. Rik srevisionens granskning

2021-05-06 09:30:00

Betänkande 2020/21:UU11

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelse 2020/21:117 till handlingarna och att samtliga motioner avslås.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2021-05-06 Debatt: 2021-05-20 Beslut: 2021-05-20

Betänkande 2020/21:UU11 (pdf, 148 kB)

Omröstning 2020/21:UU16 Afrika

Omröstning: betänkande 2020/21:UU16 Afrika, förslagspunkt 5 Afrika Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 SD, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 0 3 0 19 L 3 0 0 16 MP 3 0

2021-05-05

Omröstning 2020/21:UU16 Afrika

Omröstning: betänkande 2020/21:UU16 Afrika, förslagspunkt 2 Afrika Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 0 10 52 C 5 0 0 26 V 0 4 0 23 KD 3 0 0 19 L 3 0 0 16 MP 3 0 0

2021-05-05

Utskottsmöte 2020/21:31 Torsdag 2021-04-29 kl. 08:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2020/21:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:31 Datum och tid: 2021-04-29 08:00 Plats: RÖ 5-30 digitalt möte i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarnaUpprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Användarmanual 2. Sexuell och reproduktiv

2021-04-29 08:00:00

Utrikesutskottets protokoll 2020/21:31

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:31 DATUM 2021-04-29 TID 08:00-11:15 12:15-12:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Kenneth G Forslund SOlle Thorell SHans Rothenberg

2021-04-29

Utrikesutskottets protokoll 2020/21:31 (docx, 36 kB)

Omröstning 2020/21:UU15 Mellanöstern

Omröstning: betänkande 2020/21:UU15 Mellanöstern, förslagspunkt 2 Mellanöstern Datum: 2021-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 0 0 10 52 C 5 0 0 26 V 0 0 4 23 KD 0 0 3 19 L 3 0 0 16 MP

2021-04-28

Omröstning 2020/21:UU15 Mellanöstern

Omröstning: betänkande 2020/21:UU15 Mellanöstern, förslagspunkt 1 Mellanöstern Datum: 2021-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 0 0 4 23 KD 0 0 3 19 L 3 0 0 16

2021-04-28

Motion 2020/21:4016 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:4016 av Lars Adaktusson m.fl. KD med anledning av skr. 2020/21:114 Strategisk exportkontroll 2020 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör se över möjligheten


Utskottsberedning: 2020/21:UU9

Motion 2020/21:4016 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:4016 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (pdf, 86 kB)

Motion 2020/21:4015 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:4015 av Håkan Svenneling m.fl. V med anledning av skr. 2020/21:114 Strategisk exportkontroll 2020 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Innehåll 1Förslag till riksdagsbeslut 2Inledning 3Det skärpta och förnyade svenska regelverket för export av krigsmateriel 4Svensk


Utskottsberedning: 2020/21:UU9

Motion 2020/21:4015 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (docx, 88 kB) Motion 2020/21:4015 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (pdf, 124 kB)

Yttrande 2020/21:UU6y

Utrikesutskottets yttrande 2020/21:UU6y Riksdagens skrivelser till regeringen och riksdagsstyrelsen åtgärder under 2020 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 23 mars att uppmana övriga utskott att senast den 4 maj yttra sig över regeringens skrivelse 2020/21:75 Riksdagens skrivelser till regeringen

2021-04-27

Yttrande 2020/21:UU6y (pdf, 139 kB)

Motion 2020/21:4004 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:4004 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av skr. 2020/21:114 Strategisk exportkontroll 2020 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om politiken för global utveckling PGU som kriterium


Utskottsberedning: 2020/21:UU9

Motion 2020/21:4004 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:4004 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 86 kB)

Betänkande 2020/21:UU16

Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner om Afrika från allmänna motionstiden 2018, 2019 och 2020. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.

Förslagen handlar om Västafrika, Afrikas horn och Sydafrika med fokus på situationen i Västsahara, Somalia, Etiopien, Eritrea och Sydafrika.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 6
Justering: 2021-04-22 Debatt: 2021-04-29 Beslut: 2021-05-05

Betänkande 2020/21:UU16 (pdf, 314 kB) Webb-tv debatt om förslag: Afrika

Utskottsmöte 2020/21:30 Torsdag 2021-04-22 kl. 07:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2020/21:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:30 Datum och tid: 2021-04-22 07:30 Plats: Andrakammarsalen dp.1-4, ej möjlighet till deltagande på distansRÖ 5-30 dp. 5-21 digitalt möte i enlighet med överenskommelsen mellan talm 1. Ukraina tillsammans med försvarsutskottet Information

2021-04-22 07:30:00

Utrikesutskottets protokoll 2020/21:30

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:30 DATUM 2021-04-22 TID 07:30-10:00 10:05-12:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ukraina tillsammans med försvarsutskottet Kabinettssekreterare Robert Rydberg med medarbetare från Utrikesdepartementet och statssekreterare Jan-Olof Lind med medarbetare

2021-04-22

Utrikesutskottets protokoll 2020/21:30 (docx, 37 kB)

Betänkande 2020/21:UU15

Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag i motioner som rör länder i Mellanöstern. Motionerna har lämnats in under den allmänna motionstiden 2018, 2019 och 2020.

Förslagen handlar exempelvis om minoriteters situation i Irak, Iran, Syrien och Turkiet samt om fredsprocessen i Mellanöstern.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 8
Justering: 2021-04-15 Debatt: 2021-04-22 Beslut: 2021-04-28

Betänkande 2020/21:UU15 (pdf, 399 kB) Webb-tv debatt om förslag: Mellanöstern

Utskottsmöte 2020/21:29 Torsdag 2021-04-15 kl. 08:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2020/21:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:29 Datum och tid: 2021-04-15 08:00 Plats: RÖ 5-30 dp. 1-15 digitalt möte i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarnaAndrakammarsalen dp.16-17 kl. 11:45-12:30 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på

2021-04-15 08:00:00

Utrikesutskottets protokoll 2020/21:29

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:29 DATUM 2021-04-15 TID 08:00-09:25 09:30-10:50 11:00-11:30 11:45-13:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Hans Wallmark MHans Rothenberg

2021-04-15

Utrikesutskottets protokoll 2020/21:29 (docx, 36 kB)

Utskottsmöte 2020/21:28 Tisdag 2021-04-13 kl. 11:15

Föredragningslista Utrikesutskottet 2020/21:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:28 Datum och tid: 2021-04-13 11:15 Plats: RÖ 5-30 digitalt möte i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarnaUpprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Användarmanual 2. Konferensen om Europas framtid

2021-04-13 11:15:00

Utrikesutskottets protokoll 2020/21:28

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:28 DATUM 2021-04-13 TID 11:15-12:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Kenneth G Forslund SOlle Thorell SHans Rothenberg MMarkus Wiechel

2021-04-13

Utrikesutskottets protokoll 2020/21:28 (docx, 33 kB)