Dokument & lagar (10 103 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:29 Tisdag 2021-05-18 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2020/21:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:29 Datum och tid: 2021-05-18 11:00 Plats: RÖ 7-35 Digitalt möte Upprop 1. Medgivande att närvara 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2020/21:28 av den 6 maj 2021 3. Proposition 2020/21:99 Vårändringsbudget för 2021

2021-05-18 11:00:00

Betänkande 2020/21:KrU9

Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 11
Justering: 2021-05-06 Debatt: 2021-05-20 Beslut: 2021-05-20

Betänkande 2020/21:KrU9 (pdf, 332 kB)

Utskottsmöte 2020/21:28 Torsdag 2021-05-06 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2020/21:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:28 Datum och tid: 2021-05-06 09:30 Plats: RÖ 7-35 Digitalt möte Upprop 1. Medgivande att närvara 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2020/21:27 av den 29 april 2021 3. Politik för konstnärers villkor KrU9 Justering

2021-05-06 09:30:00

Yttrande 2020/21:KrU6y

Kulturutskottets yttrande 2020/21:KrU6y Riksrevisionens rapport om granskningsnämndens granskning av public service Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har gett kulturutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2020/21:116 Riksrevisionens rapport om granskningsnämndens granskning av public service

2021-05-06

Yttrande 2020/21:KrU6y (pdf, 131 kB)

Omröstning 2020/21:KrU10 Folkbildningsfrågor

Omröstning: betänkande 2020/21:KrU10 Folkbildningsfrågor, förslagspunkt 4 Folkbildningsfrågor Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 0 3 0 19 L

2021-05-05

Omröstning 2020/21:KrU10 Folkbildningsfrågor

Omröstning: betänkande 2020/21:KrU10 Folkbildningsfrågor, förslagspunkt 1 Folkbildningsfrågor Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, SD, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 0 3 0

2021-05-05

Omröstning 2020/21:KrU10 Folkbildningsfrågor

Omröstning: betänkande 2020/21:KrU10 Folkbildningsfrågor, förslagspunkt 2 Folkbildningsfrågor Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M, SD, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 0 3 0

2021-05-05

Omröstning 2020/21:KrU6 Kulturarvsfrågor

Omröstning: betänkande 2020/21:KrU6 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 9 Kulturarvsfrågor Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0 26 V 0 4 0 23 KD 3 0 0 19 L 3 0

2021-05-05

Omröstning 2020/21:KrU6 Kulturarvsfrågor

Omröstning: betänkande 2020/21:KrU6 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 3 Kulturarvsfrågor Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 0 3 0 19 L 3 0

2021-05-05

Omröstning 2020/21:KrU6 Kulturarvsfrågor

Omröstning: betänkande 2020/21:KrU6 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 2 Kulturarvsfrågor Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 3 0 0 19 L 0 3

2021-05-05

Omröstning 2020/21:KrU6 Kulturarvsfrågor

Omröstning: betänkande 2020/21:KrU6 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 4 Kulturarvsfrågor Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 0 5 26 V 0 1 3 23 KD 3 0 0 19 L 3 0

2021-05-05

Omröstning 2020/21:KrU6 Kulturarvsfrågor

Omröstning: betänkande 2020/21:KrU6 Kulturarvsfrågor, förslagspunkt 1 Kulturarvsfrågor Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 3 0 0 19 L 3 0

2021-05-05

Omröstning 2020/21:KrU2 Idrott, friluftsliv och spel

Omröstning: betänkande 2020/21:KrU2 Idrott, friluftsliv och spel, förslagspunkt 7 Idrott, friluftsliv och spel Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD

2021-05-05

Omröstning 2020/21:KrU2 Idrott, friluftsliv och spel

Omröstning: betänkande 2020/21:KrU2 Idrott, friluftsliv och spel, förslagspunkt 5 Idrott, friluftsliv och spel Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 5 0 26 V 4 0 0 23 KD

2021-05-05

Omröstning 2020/21:KrU2 Idrott, friluftsliv och spel

Omröstning: betänkande 2020/21:KrU2 Idrott, friluftsliv och spel, förslagspunkt 3 Idrott, friluftsliv och spel Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 0 10 52 C 1 0 4 26 V 0 4 0 23 KD

2021-05-05

Omröstning 2020/21:KrU2 Idrott, friluftsliv och spel

Omröstning: betänkande 2020/21:KrU2 Idrott, friluftsliv och spel, förslagspunkt 2 Idrott, friluftsliv och spel Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 0 0 10 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD

2021-05-05

Omröstning 2020/21:KrU2 Idrott, friluftsliv och spel

Omröstning: betänkande 2020/21:KrU2 Idrott, friluftsliv och spel, förslagspunkt 1 Idrott, friluftsliv och spel Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23

2021-05-05

Omröstning 2020/21:KrU2 Idrott, friluftsliv och spel

Omröstning: betänkande 2020/21:KrU2 Idrott, friluftsliv och spel, förslagspunkt 12 Idrott, friluftsliv och spel Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23

2021-05-05

Utskottsmöte 2020/21:27 Torsdag 2021-04-29 kl. 10:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2020/21:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:27 Datum och tid: 2021-04-29 10:00 Plats: RÖ 7-35 Digitalt möte Upprop 1. Medgivande att närvara 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2020/21:26 av den 27 april 2021 3. Information från Statskontoret Generaldirektör

2021-04-29 10:00:00

Yttrande 2020/21:KrU5y

Kulturutskottets yttrande 2020/21:KrU5y Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2020/21:75 Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 och eventuella följdmotioner i

2021-04-29

Yttrande 2020/21:KrU5y (pdf, 117 kB)