Dokument & lagar (12 125 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:60 Torsdag 2021-05-20 kl. 12:15

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:60 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:60 Datum och tid: 2021-05-20 12:15 Plats: Lektionssal 1 1. Medgivande att delta på distans 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4. Förbättrat stöd till företag med anledning av coronapandemins konsekvenser FiU27 Beredning Utskottsinitiativ

2021-05-20 12:15:00

Utskottsmöte 2020/21:59 Torsdag 2021-05-20 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:59 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:59 Datum och tid: 2021-05-20 10:30 Plats: Förstakammarsalen 1. Medgivande att delta på distans 2. Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport, Svensk finanspolitik 2021 Lars Heikensten, Finanspolitiska rådets ordförande Finansminister

2021-05-20 10:30:00

Utskottsmöte 2020/21:58 Tisdag 2021-05-18 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:58 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:58 Datum och tid: 2021-05-18 10:30 Plats: Lektionssal 1 1. Medgivande att delta på distans 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4. Riksrevisionens rapport om Finansinspektionens arbete för att motverka intressekonflikter FiU48

2021-05-18 10:30:00

Betänkande 2020/21:FiU48

Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionen.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2021-05-18 Debatt: 2021-05-26 Beslut: 2021-05-26

Betänkande 2020/21:FiU48 (pdf, 130 kB)

Betänkande 2021/22:FiU9


Utskottsmöte 2020/21:57 Torsdag 2021-05-06 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:57 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:57 Datum och tid: 2021-05-06 10:30 Plats: Lektionssal 1 1. Medgivande att delta på distans 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4. Genomförande av ändringar i Solvens II-direktivet FiU47 Beredning Prop. 2020/21:129 Föredragande:

2021-05-06 10:30:00

Utskottsmöte 2020/21:56 Tisdag 2021-05-04 kl. 10:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:56 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:56 Datum och tid: 2021-05-04 10:00 Plats: Förstakammarsalen 1. Medgivande att delta på distans 2. Öppen utfrågning om Riksbankens rapport Redogörelse för penningpolitiken 2020 Riksbankens direktion och opponenterna Hilde C Björnland,

2021-05-04 10:00:00

Finansutskottets protokoll 2020/21:56

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2020/21:56 Datum 2021-05-04 Tid kl. 10.00-12.00 Närvarande Se bilaga 1 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Oscar Sjöstedt SDIngela Nylund Watz SIngemar Nilsson SCharlotte

2021-05-04

Finansutskottets protokoll 2020/21:56 (docx, 43 kB)

Betänkande 2020/21:FiU17

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 2
Justering: 2021-04-29 Debatt: 2021-05-19 Beslut: 2021-05-19

Betänkande 2020/21:FiU17 (pdf, 138 kB)

Yttrande 2020/21:FiU2y

Finansutskottets yttrande 2020/21:FiU2y Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 23 mars 2021 att anmoda övriga utskott att senast den 4 maj yttra sig över skrivelse 2020/21:75 Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020

2021-04-30

Yttrande 2020/21:FiU2y (pdf, 218 kB)

Motion 2020/21:4035 av Ebba Busch m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:4035 av Ebba Busch m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:100 2021 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen. Tryggheten först Kristdemokraternas ekonomiska vårmotion


Utskottsberedning: 2020/21:FiU20

Motion 2020/21:4035 av Ebba Busch m.fl. (KD) (docx, 705 kB) Motion 2020/21:4035 av Ebba Busch m.fl. (KD) (pdf, 1004 kB)

Motion 2020/21:4034 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:4034 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:99 Vårändringsbudget för 2021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de ändringar som framgår i tabell 1 i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2020/21:FiU21

Motion 2020/21:4034 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 95 kB) Motion 2020/21:4034 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 109 kB)

Motion 2020/21:4033 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:4033 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:100 2021 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner förslaget till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1 Inledning


Utskottsberedning: 2020/21:FiU20

Motion 2020/21:4033 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (docx, 247 kB) Motion 2020/21:4033 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (pdf, 281 kB)

Motion 2020/21:4032 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

Motion till riksdagen 2020/21:4032 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson båda M med anledning av prop. 2020/21:100 2021 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Innehållsförteckning


Utskottsberedning: 2020/21:FiU20

Motion 2020/21:4032 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M) (docx, 287 kB) Motion 2020/21:4032 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M) (pdf, 439 kB)

Utskottsmöte 2020/21:55 Torsdag 2021-04-29 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:55 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:55 Datum och tid: 2021-04-29 10:30 Plats: Lektionssal 1 1. Medgivande att delta på distans Kl. 10.30- ca 10.50 2. Information med anledning av förslag till utskottsinitiativ från M-ledamöterna Jonas Siljhammar, VD Visita Ca kl.

2021-04-29 10:30:00

Finansutskottets protokoll 2020/21:55

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2020/21:55 Datum 2021-04-29 Tid kl. 10.30-11.40 Närvarande Se bilaga 1 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Adnan Dibrani SIngela Nylund Watz SIngemar Nilsson SEva

2021-04-29

Finansutskottets protokoll 2020/21:55 (docx, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:272

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:272 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU45 Värdlandsavtal mellan Sverige och Banken för internationell betalningsutjämning BIS får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 april 2021 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2021-04-29

Riksdagsskrivelse 2020/21:272 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:272 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:271

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:271 Riksrevisionen Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU23 Riksbankens förvaltning 2020 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 april 2021 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2021-04-29

Riksdagsskrivelse 2020/21:271 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:271 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:270

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:270 Riksbanksfullmäktige Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU23 Riksbankens förvaltning 2020 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 april 2021 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2021-04-29

Riksdagsskrivelse 2020/21:270 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:270 (pdf, 50 kB)