Dokument & lagar (11 914 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:30 Torsdag 2021-05-06 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:30 Datum och tid: 2021-05-06 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Riksrevisionens rapport om statens insatser mot exploatering av arbetskraft AU12 Beredning Skr.

2021-05-06 10:00:00

Omröstning 2020/21:AU14 Undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning

Omröstning: betänkande 2020/21:AU14 Undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning, förslagspunkt 2 Undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning Datum: 2021-05-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2021-05-05

Riksdagsskrivelse 2020/21:287

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:287 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2020/21:AU14 Undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 maj 2021 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2021-05-05

Riksdagsskrivelse 2020/21:287 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:287 (pdf, 49 kB)

Betänkande 2020/21:AU14

Reglerna för beräkningen av arbetslöshetsersättning ändras för att deltidsbrandmän inte ska riskera lägre a-kassa. Riksdagen sa ja till regeringens förslag, som bland annat ska bidra till att fler vill arbeta som deltidsbrandmän i den kommunala räddningstjänsten.

Deltidsbrandmän har, vid sidan om sina ordinarie arbeten, uppdraget att under ungefär en vecka i månaden ha beredskap för att när som helst under dygnet delta i räddningstjänstens utryckningar. Tillgången på deltidsbrandmän är av stor betydelse för räddningstjänsten men nuvarande regler i arbetslöshetsförsäkringen har en negativ påverkan på personalförsörjningen. Detta eftersom en person som är arbetslös men som är aktiv som deltidsbrandman riskerar att få lägre a-kassa.

Ändringen i lagen om arbetslöshetsförsäkring innebär att arbete i form av beredskap och övning, i en anställning som deltidsbrandman i en kommunal organisation för räddningstjänst, ska undantas vid beräkning av arbetslöshetsersättning. Lagändringen börjar gälla den 31 maj 2021.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2021-04-29 Debatt: 2021-05-05 Beslut: 2021-05-05

Betänkande 2020/21:AU14 (pdf, 655 kB) Webb-tv debatt om förslag: Undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning

Utskottsmöte 2020/21:29 Torsdag 2021-04-29 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:29 Datum och tid: 2021-04-29 10:00 Plats: RÖ 5-38, Skype för företag 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Information från Arbetsförmedlingen Generaldirektör Maria Mindhammar och

2021-04-29 10:00:00

Yttrande 2020/21:AU3y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2020/21:AU3y Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har bett övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2020/21:75 Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 och eventuella följdmotioner.

2021-04-29

Yttrande 2020/21:AU3y (pdf, 118 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:29

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:29 DATUM 2021-04-29 TID 10.0012.21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Mats Green MSaila Quicklund MMagnus Persson SDHelén Pettersson SMartin

2021-04-29

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:29 (docx, 44 kB)

Omröstning 2020/21:AU15 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om bindande åtgärder för transparens i lönesättningen

Omröstning: betänkande 2020/21:AU15 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om bindande åtgärder för transparens i lönesättningen, förslagspunkt 1 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om bindande åtgärder för transparens i lönesättningen Datum: 2021-04-28 Omröstning i sakfrågan

2021-04-28

Motion 2020/21:4023 av Mats Green m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2020/21:4023 av Mats Green m.fl. M, KD med anledning av skr. 2020/21:169 Riksrevisionens rapport om statens insatser mot exploatering av arbetskraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen senast den 1 april 2022 bör återkomma med förslag


Utskottsberedning: 2020/21:AU12

Motion 2020/21:4023 av Mats Green m.fl. (M, KD) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:4023 av Mats Green m.fl. (M, KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:4020 av Magnus Persson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:4020 av Magnus Persson m.fl. SD med anledning av skr. 2020/21:169 Riksrevisionens rapport om statens insatser mot exploatering av arbetskraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utse en myndighet som har en samordnande


Utskottsberedning: 2020/21:AU12

Motion 2020/21:4020 av Magnus Persson m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:4020 av Magnus Persson m.fl. (SD) (pdf, 93 kB)

Motion 2020/21:4012 av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:4012 av Ali Esbati m.fl. V med anledning av skr. 2020/21:169 Riksrevisionens rapport om statens insatser mot exploatering av arbetskraft 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning som ser över möjligheterna


Utskottsberedning: 2020/21:AU12

Motion 2020/21:4012 av Ali Esbati m.fl. (V) (docx, 75 kB) Motion 2020/21:4012 av Ali Esbati m.fl. (V) (pdf, 94 kB)

Utskottsmöte 2020/21:28 Tisdag 2021-04-27 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:28 Datum och tid: 2021-04-27 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Aviserat initiativ om förbättrade arbetsvillkor för personer som tillhandahåller tjänster via

2021-04-27 11:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:28

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:28 DATUM 2021-04-27 TID 11.0011.46 11.5212.34 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Mats Green MSaila Quicklund MMagnus Persson SDHelén Pettersson

2021-04-27

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:28 (docx, 88 kB)

Utskottsmöte 2020/21:27 Torsdag 2021-04-22 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:27 Datum och tid: 2021-04-22 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om bindande åtgärder för transparens

2021-04-22 10:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:27

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:27 DATUM 2021-04-22 TID 10.0010.08 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Mats Green MPatrik Björck SSaila Quicklund MMagnus Persson SDHelén Pettersson

2021-04-22

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:27 (docx, 38 kB)

Utlåtande 2020/21:AU15

EU-kommissionen har presenterat ett förslag till EU-lag om ökad insyn i hur lönesättning går till. Syftet är att säkra rätten till lika lön för kvinnor och män för lika arbete. Bland annat ska arbetstagare få rätt att begära ut uppgifter från arbetsgivaren om genomsnittliga lönenivåer och könsfördelning för anställda som utför samma eller likvärdigt arbete. Arbetsgivare med minst 250 anställda ska göra information om löneskillnader mellan kvinnor och män tillgänglig, till exempel på sin webbplats.

Riksdagen har prövat EU-kommissionens förslag utifrån subsidiaritetsprincipen, som säger att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt samtidigt som det är effektivt. EU ska bara vidta en åtgärd om målen för åtgärden inte kan uppnås lika bra av medlemsländerna själva.

Riksdagen anser att EU-kommissionens förslag är förenligt med subsidiaritetsprincipen eftersom rätten till lika lön inte kan garanteras i alla EU-länder utan gemensamma åtgärder på EU-nivå. Riksdagen beslutade att inte lämna invändningar i ett motiverat yttrande utan lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2021-04-22 Debatt: 2021-04-28 Beslut: 2021-04-28

Utlåtande 2020/21:AU15 (pdf, 175 kB) Webb-tv debatt om förslag: Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om bindande åtgärder för transparens i lönesättningen

Betänkande 2020/21:AU13


Beredning: 2021-06-17 Justering: 2021-09-30

Utskottsmöte 2020/21:26 Tisdag 2021-04-20 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:26 Datum och tid: 2021-04-20 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Arbetssökande över 55 år regeringens och Arbetsförmedlingens styrning och prioriteringar RiR

2021-04-20 11:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:26

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:26 DATUM 2021-04-20 TID 11.0011.59 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Mats Green MSaila Quicklund MMagnus Persson SDHelén Pettersson SMartin

2021-04-20

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:26 (docx, 39 kB)

Omröstning 2020/21:AU10 Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

Omröstning: betänkande 2020/21:AU10 Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering, förslagspunkt 7 Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering Datum: 2021-04-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52

2021-04-14