Dokument & lagar (3 170 träffar)

Yttrande 2020/21:UbU7y

Utbildningsutskottets yttrande 2020/21:UbU7y Barns och ungas läsning Till kulturutskottet Kulturutskottet beslutade den 29 april 2021 att ge utbildningsutskottet tillfälle att senast den 18 maj 2021 yttra sig över skrivelse 2020/21:95 Barns och ungas läsning och två följdmotioner SD, KDUtbildningsutskottet begränsar

2021-05-18

Yttrande 2020/21:UbU7y (pdf, 172 kB)

Yttrande 2020/21:UbU6y

Utbildningsutskottets yttrande 2020/21:UbU6y Ungdomspolitisk skrivelse Till kulturutskottet Kulturutskottet beslutade den 13 april 2021 att ge civil-social- och utbildningsutskotten tillfälle att yttra sig, senast den 18 maj 2021, över skrivelse 2020/21:105 Ungdomspolitisk skrivelse samt följdmotioner i de delar som

2021-05-18

Yttrande 2020/21:UbU6y (pdf, 182 kB)

Yttrande 2020/21:TU5y

Trafikutskottets yttrande 2020/21:TU5y Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet anmodade den 4 maj 2021 övriga utskott att yttra sig över skrivelse 2020/21:75 Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 och eventuella följdmotioner i de

2021-05-06

Yttrande 2020/21:TU5y (pdf, 196 kB)

Yttrande 2020/21:NU5y

Vårändringsbudget för 2021 Dokumentet är inte

2021-05-06

Yttrande 2020/21:KrU6y

Kulturutskottets yttrande 2020/21:KrU6y Riksrevisionens rapport om granskningsnämndens granskning av public service Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har gett kulturutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2020/21:116 Riksrevisionens rapport om granskningsnämndens granskning av public service

2021-05-06

Yttrande 2020/21:KrU6y (pdf, 131 kB)

Yttrande 2020/21:JuU4y

Justitieutskottets yttrande 2020/21:JuU4y Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 23 mars 2021 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2020/21:75 Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020

2021-05-06

Yttrande 2020/21:JuU4y (pdf, 128 kB)

Yttrande 2020/21:FöU11y

Indelning i utgiftsområden Dokumentet är inte

2021-05-06

Yttrande 2020/21:FöU10y

Årsredovisning för staten 2020 Dokumentet är inte

2021-05-06

Yttrande 2020/21:CU5y

Civilutskottets yttrande 2020/21:CU5y Ungdomspolitisk skrivelse Till kulturutskottet Kulturutskottet beslutade den 13 april 2021 att ge bl.a. civilutskottet tillfälle att senast den 18 maj 2021 yttra sig över regeringens skrivelse 2020/21:105 Ungdomspolitisk skrivelse och de motioner som väckts med anledning av skrivelsen

2021-05-06

Yttrande 2020/21:CU5y (pdf, 93 kB)

Yttrande 2020/21:CU4y

Civilutskottets yttrande 2020/21:CU4y Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet gav den 23 mars 2021 övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2020/21:75 Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 och eventuella

2021-05-06

Yttrande 2020/21:CU4y (pdf, 92 kB)

Yttrande 2020/21:SkU6y

Skatteutskottets yttrande 2020/21:SkU6y Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har bett bl.a. skatteutskottet att senast tisdagen den 4 maj yttra sig över regeringens skrivelse 2020/21:75 Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 samt

2021-05-05

Yttrande 2020/21:SkU6y (pdf, 131 kB)

Yttrande 2020/21:SfU6y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 2020/21:SfU6y Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 23 mars 2021 att uppmana övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2020/21:75 Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under

2021-05-05

Yttrande 2020/21:SfU6y (pdf, 125 kB)

Yttrande 2020/21:UbU5y

Utbildningsutskottets yttrande 2020/21:UbU5y Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 23 mars 2021 att anmoda övriga utskott att senast den 4 maj 2021 yttra sig över regeringens skrivelse 2020/21:75 Riksdagens skrivelser till regeringen

2021-05-04

Yttrande 2020/21:UbU5y (pdf, 145 kB)

Yttrande 2020/21:SoU8y

Socialutskottets yttrande 2020/21:SoU8y Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 23 mars 2021 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2020/21:75 Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020

2021-05-04

Yttrande 2020/21:SoU8y (pdf, 118 kB)

Yttrande 2020/21:SoU6y

Socialutskottets yttrande 2020/21:SoU6y Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister Till civilutskottet Civilutskottet har beslutat att ge socialutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2020/21:150 Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister och de motioner som väckts med anledning av propositionen

2021-05-04

Yttrande 2020/21:SoU6y (pdf, 161 kB)

Yttrande 2020/21:FiU2y

Finansutskottets yttrande 2020/21:FiU2y Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 23 mars 2021 att anmoda övriga utskott att senast den 4 maj yttra sig över skrivelse 2020/21:75 Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020

2021-04-30

Yttrande 2020/21:FiU2y (pdf, 218 kB)

Yttrande 2020/21:SoU9y

Socialutskottets yttrande 2020/21:SoU9y Verksamheten i Europeiska unionen under 2020 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 25 mars 2021 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2020/21:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020 och de följdmotioner som väckts med

2021-04-29

Yttrande 2020/21:SoU9y (pdf, 105 kB)

Yttrande 2020/21:NU4y

Näringsutskottets yttrande 2020/21:NU4y Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 23 mars 2021 att ge övriga utskott möjlighet att yttra sig över regeringens skrivelse 2020/21:75 Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020.

2021-04-29

Yttrande 2020/21:NU4y (pdf, 75 kB)

Yttrande 2020/21:MJU8y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2020/21:MJU8y Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har gett övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2020/21:75 Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020. I skrivelsen

2021-04-29

Yttrande 2020/21:MJU8y (pdf, 116 kB)

Yttrande 2020/21:KrU5y

Kulturutskottets yttrande 2020/21:KrU5y Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2020/21:75 Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 och eventuella följdmotioner i

2021-04-29

Yttrande 2020/21:KrU5y (pdf, 117 kB)