Dokument & lagar (951 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 2021:8

AA SD avsade sig den 18 november 2020 sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige i Töreboda kommun. Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2020 att entlediga AA från uppdraget och att begära efterträdarval hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län för att få utsett en ny ersättare. Den 3 december 2020 begärde Töreboda

2021-02-23

Valprövningsnämndens beslut 2020:23

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade den 7 oktober 2020 att utse NN till ny ersättare i kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun. Redogörelse för överklagandet NN har överklagat beslutet och anfört att hon är vald till revisor i Nynäshamns kommun och därför inte kan vara ersättare i kommunfullmäktige. Länsstyrelsens yttrande

2020-12-04

Valprövningsnämndens beslut 2020:21

Länsstyrelsen i Västerbottens län beslutade den 1 september 2020 att utse NN till ny ledamot i kommunfullmäktige i Nordmalings kommun. Redogörelse för överklagandet NN har överklagat länsstyrelsens beslut och uppgett att han på grund av ändrade arbetsförhållanden inte har möjlighet att vara ledamot i kommunfullmäktige.

2020-10-15

Valprövningsnämndens beslut 2020:9

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade den 4 mars 2020 att utse AA till ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige i Järfälla kommun. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens beslut och uppgett att han inte längre är medlem i Miljöpartiet de gröna. Länsstyrelsens yttrande Länsstyrelsen i Stockholms

2020-04-20

Valprövningsnämndens beslut 2020:8

Länsstyrelsen i Västerbottens län beslutade den 2 mars 2020 att utse AA till ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige i Storumans kommun. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens beslut och uppgett att hon av personliga skäl inte har möjlighet att ta uppdraget som ersättare. Länsstyrelsens yttrande

2020-04-02

Valprövningsnämndens beslut 2020:4

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade den 11 februari 2020 att utse AA till ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige i Vallentuna kommun. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens beslut och uppgett att hon inte vill vara ersättare för Socialdemokraterna-Arbetarepartiet eftersom hon bytt parti

2020-04-02

Valprövningsnämndens beslut 2019:69 m.fl.

Valmyndigheten beslutade den 31 oktober 2019 att registrera en anmälan om deltagande i 2022 års val till riksdagen som gjorts under partibeteckningen som återges nedan. Redogörelse för överklagandena Ett antal personer, se bilaga, har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak att Partiet Nyans är ett religiöst

2020-01-15

Valprövningsnämndens beslut 2019:60

Sedan länsstyrelsen i Västra Götaland informerat Gullspångs kommun om att AA, ledamot i kommunfullmäktige för Arbetarpartiet-Socialdemokraterna, inte längre var folkbokförd i kommunen begärde kommunen i mejl till länsstyrelsen den 12 juli 2019 att en ny ledamot skulle tillsättas genom efterträdarval. Länsstyrelsen utsåg

2019-09-18

Valprövningsnämndens beslut 2019:59

Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade den 3 juli 2019 att utse AA till ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens beslut och uppgett att han inte vill vara ersättare. Länsstyrelsens yttrande Länsstyrelsen i Kronobergs län har avstyrkt

2019-07-26

Valprövningsnämndens beslut 2019:58

Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade den 3 juli 2019 att utse AA till ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat länsstyrelsens beslut och uppgett att han inte vill vara ersättare. Länsstyrelsens yttrande Länsstyrelsen i Kronobergs län har avstyrkt

2019-07-26

Valprövningsnämndens beslut 2019:44, 45

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 31 maj 2019 utgången av valet till Europaparlamentet. Redogörelse för överklagandena AA har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak följande. Hon var kandidat för Liberalerna i valet och nr 42 på listan. Efter att valresultatet publicerats upptäckte hon att det

2019-07-10

Valprövningsnämndens beslut 2019:37

Valmyndigheten beslutade den 20 maj 2019 att godkänna Sverigedemokraternas återtagande av kandidatanmälan för Kristina Winberg. Bakgrund Sverigedemokraterna återkallade den 20 maj 2019, genom behörig beställare, kandidatanmälan för Kristina Winberg. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat Valmyndighetens beslut

2019-07-10

Valprövningsnämndens beslut 2019:46

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 31 maj 2019 utgången av EU-valet den 26 maj 2019. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat Valmyndighetens beslut. Hans överklagande avser räkning av personkryss i valdistriktet Botkyrka 22 Tuna. Han röstade den 8 maj i förhandsröstningslokalen i Tumba medborgarkontor

2019-07-10

Valprövningsnämndens beslut 2019:41

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 31 maj 2019 utgången av EU-valet den 26 maj 2019. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat Valmyndighetens beslut och yrkat att Valprövningsnämnden förordnar om omval för dem som röstat i vallokalen Gymnastiksalen, Fridhemsskolan, Gävle. Han har sammanfattningsvis anfört

2019-07-10

Valprövningsnämndens beslut 2019:39

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 31 maj 2019 utgången av EU-valet den 26 maj 2019. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat Valmyndighetens beslut och i huvudsak uppgivit följande. Vid besök i vallokalen i biblioteket i Söderhamn gjorde han ett antal iakttagelser som var för sig utgör brott mot vallagens

2019-07-10

Valprövningsnämndens beslut 2019:32

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 31 maj 2019 utgången av EU-valet den 26 maj 2019. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat Valmyndighetens beslut och i huvudsak uppgivit följande. Hans vallokal är kommunfullmäktigesalen. Han förberedde sin röst i valbåset, lämnade legitimation och prickades av i röstlängden.

2019-07-10

Valprövningsnämndens beslut 2019:31

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 31 maj 2019 utgången av EU-valet den 26 maj 2019. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat Valmyndighetens beslut. Han röstade vid Dammfriskolan i Malmö. Boxarna med valsedlar var dukade olika. Alla i lokalen kunde se om en röstande tog sina valsedlar just från den box

2019-07-10

Valprövningsnämndens beslut 2019:28

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 31 maj 2019 utgången av EU-valet den 26 maj 2019. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat Valmyndighetens beslut och i huvudsak anfört följande. Han gick in i båset i vallokalen och hämtade sina valsedlar. För att sedan få sitt valkuvert uppgav damen att hon var tvungen

2019-07-10

Valprövningsnämndens beslut 2019:27

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 31 maj 2019 utgången av EU-valet den 26 maj 2019. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat Valmyndighetens beslut och sammanfattningsvis anfört följande. Han valarbetade för Alternativ för Sverige och besökte cirka kl. 17 på valdagen Sofielundsskolan med fyra valdistrikt

2019-07-10

Valprövningsnämndens beslut 2019:48

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 31 maj 2019 utgången av valet till Europaparlamentet. Redogörelse för överklagandet AA har överklagat Valmyndighetens beslut och anfört i huvudsak följande. Han är rätt säker på att ett personkryss i valdistriktet Ryd 3 Ryd SV i Linköping saknas eller blivit felräknat. Centerpartiets

2019-07-10