Dokument & lagar (11 743 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:61 Fredag 2021-05-07 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:61 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:61 Datum och tid: 2021-05-07 09:00 Plats: RÖ7-08 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Ett institut för mänskliga rättigheter KU33 Fortsatt beredning Prop. 2020/21:143 och motioner Föredragande: KÖ

2021-05-07 09:00:00

Utskottsmöte 2020/21:35 Torsdag 2021-05-06 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:35 Datum och tid: 2021-05-06 10:30 Plats: RÖ 4-43 Upprop Fråga om medgivande till deltagande på distans 1. Information från Migrationsverket Generaldirektör Mikael Ribbenvik informerar om arbetet med identitetsfrågor

2021-05-06 10:30:00

Utskottsmöte 2020/21:57 Torsdag 2021-05-06 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:57 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:57 Datum och tid: 2021-05-06 10:30 Plats: Lektionssal 1 1. Medgivande att delta på distans 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4. Genomförande av ändringar i Solvens II-direktivet FiU47 Beredning Prop. 2020/21:129 Föredragande:

2021-05-06 10:30:00

Utskottsmöte 2020/21:57 Torsdag 2021-05-06 kl. 10:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:57 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:57 Datum och tid: 2021-05-06 10:00 Plats: RÖ 4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Ändring i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga Fråga om utredningsdirektiv och ev. beslut

2021-05-06 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:25 Torsdag 2021-05-06 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:25 Datum och tid: 2021-05-06 10:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Fredrik Olovsson med medarbetare, Finansdepartementet 3. Eurovinjettdirektivet

2021-05-06 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:37 Torsdag 2021-05-06 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:37 Datum och tid: 2021-05-06 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Beslut 2. Rådet för utrikes frågor handel Information per videolänk Statsrådet Anna Hallberg, Utrikesdepartementet a Återrapport

2021-05-06 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:45 Torsdag 2021-05-06 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:45 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:45 Datum och tid: 2021-05-06 10:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Svensk Handel och Visita Svensk Handel och Visita informerar om sin syn på regeringens proposition

2021-05-06 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:36 Torsdag 2021-05-06 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2020/21:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:36 Datum och tid: 2021-05-06 10:00 Plats: RÖ 7-44 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Kriminalvårdsfrågor JuU26 Justering Motioner Föredragande: MP 4. Våldsbrott och brottsoffer

2021-05-06 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:36 Torsdag 2021-05-06 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2020/21:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:36 Datum och tid: 2021-05-06 10:00 Plats: RÖ5-32 digitalt i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna Upprop 1. Fråga om medgivande att delta på distans 2. Justering av protokoll 3. Vårändringsbudget för 2021

2021-05-06 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:30 Torsdag 2021-05-06 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:30 Datum och tid: 2021-05-06 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Riksrevisionens rapport om statens insatser mot exploatering av arbetskraft AU12 Beredning Skr.

2021-05-06 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:32 Torsdag 2021-05-06 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2020/21:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:32 Datum och tid: 2021-05-06 09:30 Plats: RÖ 5-30 digitalt möte i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarnaUpprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Användarmanual 2. Rik srevisionens granskning

2021-05-06 09:30:00

Utskottsmöte 2020/21:28 Torsdag 2021-05-06 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2020/21:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:28 Datum och tid: 2021-05-06 09:30 Plats: RÖ 7-35 Digitalt möte Upprop 1. Medgivande att närvara 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2020/21:27 av den 29 april 2021 3. Politik för konstnärers villkor KrU9 Justering

2021-05-06 09:30:00

Utskottsmöte 2020/21:29 Torsdag 2021-05-06 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2020/21:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:29 Datum och tid: 2021-05-06 09:30 Plats: RÖ7-41 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Konsumentverket Konsumentverket informerar om rapport 2021:1 Konsument på kredit 3. Justering av protokoll

2021-05-06 09:30:00

Utskottsmöte 2020/21:60 Torsdag 2021-05-06 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:60 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:60 Datum och tid: 2021-05-06 09:00 Plats: RÖ7-08 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning 5. Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till

2021-05-06 09:00:00

Utskottsmöte 2020/21:38 Torsdag 2021-05-06 kl. 08:30

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2020/21:38 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:38 Datum och tid: 2021-05-06 08:30 Plats: RÖ 4-30 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Utbildningsdepartementet med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Pisa-undersökningen 2018

2021-05-06 08:30:00

Utskottsmöte 2020/21:37 Tisdag 2021-05-04 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2020/21:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:37 Datum och tid: 2021-05-04 11:00 Plats: RÖ 4-30 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. EU-överläggning om rådsslutsatser om jämlik och inkluderande utbildning för att främja framgång inom utbildning för

2021-05-04 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:39 Tisdag 2021-05-04 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2020/21:39 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:39 Datum och tid: 2021-05-04 11:00 Plats: RÖ 7-23 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Riksrevisionen Riksrevisorn Helena Lindberg, revisionsdirektören Gunilla Lundquist, revisorn Tobias Hamfelt

2021-05-04 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:56 Tisdag 2021-05-04 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:56 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:56 Datum och tid: 2021-05-04 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Ett modernt regelverk för Allmänna arvsfonden SoU29 Justering Prop. 2020/21:139 och motioner Föredragande:

2021-05-04 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:24 Tisdag 2021-05-04 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:24 Datum och tid: 2021-05-04 11:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Tullverket Generaltulldirektör Charlotte Svensson med medarbetare, Tullverket 3. Justering av protokoll 4. Kanslimeddelanden

2021-05-04 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:34 Tisdag 2021-05-04 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:34 Datum och tid: 2021-05-04 11:00 Plats: RÖ 4-43 Upprop Fråga om medgivande till deltagande på distans 1. Inf ormation från Finansdepartementet Statssekreterare Emma Lennartsson informerar om bidragsbrottslagen 2. Justering

2021-05-04 11:00:00