Dokument & lagar (38 träffar)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2020/21:URF3

Kompletteringar till regelverket om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-7915-030-3 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2021 2020/21:URF3 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 10 juni 2020 om direktiv till en särskild utredare att göra en fortsatt översyn av regelverket

2021-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2020/21:URF3 (pdf, 3920 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2020/21:URF2

urf 2020/21 URF2 Ändringar i ersättningslagen ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-7915-018-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2020 2020/21:URF2 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 25 september 2019 att tillkalla en särskild ut- redare med uppdrag att se över vissa frågor som gäller riksdagsledamöternas

2020-12-16

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2020/21:URF2 (pdf, 1590 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2020/21:URF1

urf 2020/21 URF1 2019 års riksdagsöversyn ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-7515-014-3 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2020 2020/21:URF1 1 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 12 juni 2019 att sammankalla en parlamenta- riskt sammansatt kommitté under ledning av talmannen med uppdrag att ge- nomföra en

2020-09-24

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2020/21:URF1 (pdf, 2713 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2019/20:URF1

En anpassning av riksdagens pensionssystem till en höjd pensionsålder ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-88607-92-8 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2020 2019/20:URF1 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 25 september 2019 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över vissa frågor som gäller

2020-02-19

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2019/20:URF1 (pdf, 249 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2018/19:URF2

Avgångsvillkor och karens för riksrevisorer ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-88607-84-3 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2019 2018/19:URF2 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 10 oktober 2018 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att föreslå bestämmelser om karenstid och avgångsvillkor för riksrevisorer.

2019-06-17

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2018/19:URF2 (pdf, 523 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2018/19:URF1

Riksrevisionens ledningsstruktur ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-88607-83-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2019 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 12 december 2018 att sammankalla en parlamentarisk kommitté under ledning av en ordförande, f.d. justitierådet och ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen

2019-06-17

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2018/19:URF1 (pdf, 1132 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2017/18:URF2

Översyn av Riksrevisionen slutbetänkande Bilagor ISSN 1653-0942 978-91-88607-20-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2017 2017/18:URF2 Innehållsförteckning Om effektivitetsrevisionens inriktning och kvalitet.5 Nils Hertting Riksrevisionens uppföljningsrapporter.31 Lars-Göran Gustafsson Effektivitetsrevision förväntningar


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2017/18:URF2 (pdf, 1241 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2017/18:URF2

urf 2017/18 URF2 Översyn av Riksrevisionen slutbetänkande ISSN 1653-0942 978-91-88607-20-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2018 2017/18:URF2 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 14 december 2016 att tillkalla en parlamen- tarisk kommitté med uppdrag att göra en översyn av vissa frågor om Riks- revisionen.

2018-02-15

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2017/18:URF2 (pdf, 1218 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2017/18:URF1

urf 2017/18 URF1 EU-arbetet i riksdagen ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-88607-19-5 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2017 2017/18:URF1 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 8 juni 2016 att sammankalla en parlamenta- riskt sammansatt kommitté under ledning av förste vice talmannen med upp- drag att utreda

2018-02-14

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2016/17:URF1

Översyn av Riksrevisionen grundlagsfrågor ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-88607-03-4 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2017 2016/17:URF1 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 14 december 2016 att tillkalla en parlamentarisk kommitté med uppdrag att göra en översyn av vissa frågor om Riksrevisionen. Kommittén

2017-06-14

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2015/16:URF1

En översyn av det ekonomiadministrativa regelverket för riksdagens myndigheter ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-87541-29-2 Riksdagstryckeriet, Stockholm 2015 2015/16:URF1 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 26 mars 2014 att ge en kommitté i uppdrag att göra en översyn av lagen 2006:999 med ekonomiadministrativa

2015-10-16

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2015/16:URF1 (pdf, 603 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2013/14:URF1

urf 2013/14 URF1 Vissa frågor om riksdagsledamöternas ersättningar ISSN 1651-6885 978-91-86673-67-3 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2014 2013/14:URF1 Till riksdagsstyrelsen På uppdrag av riksdagsstyrelsen fastställde talmannen den 19 november 2012 direktiv till utredningen om översyn av riksdagsledamöternas ekonomiska

2014-01-22

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2013/14:URF1 (pdf, 1198 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2012/13:URF3

urf 2012/13 URF3 Översyn av riksdagsordningen ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-86673-70-3 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013 2012/13:URF3 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 26 september 2012 att tillkalla en parlamen- tariskt sammansatt kommitté under ledning av talmannen och bestående av ledamöter

2013-09-26

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2012/13:URF3 (pdf, 1334 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2012/13:URF2

En utvärdering av riksdagens parlamentariska ledningsorganisation och riksdagens förvaltningsorganisation ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-86673-87-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013 2012/13:URF2 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 14 december 2011 att förordna en särskild utredare med uppdrag att

2013-02-26

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2012/13:URF2 (pdf, 236 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2012/13:URF1

Omställningsstöd för riksdagsledamöter ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-86673-85-7 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012 2012/13:1 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 16 november 2011 att tillsätta en kommitté med uppdrag att lämna förslag till åtgärder som syftar till att underlätta för ledamöter som

2013-01-30

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2012/13:URF1 (pdf, 2080 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2011/12:URF1

Jämställt Röster från riksdagen 2010 En uppföljningsrapport ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-86673-90-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2012 2011/12:URF1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning.2 1 Sammanfattning 4 2 Inledning 4 3 Metod 5 Kommentarer 9 4 Vad vet man om riksdagens jämställdhetsarbete och dess

2012-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2011/12:URF1 (pdf, 171 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2010/11:URF3

Utskottsarbetet och motionsinstitutet Rapport från EUMOT-utredningen Utskottsarbetet och motionsinstitutet ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-86673-01-7 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2010 2010/11:URF3 Till riksdagsdirektören Den dåvarande riksdagsdirektören beslutade den 6 april 2009 om en uppfölj- ning av riksdagens

2011-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2010/11:URF3 (pdf, 1569 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2010/11:URF2

Riksdagens arbete med EU-frågor ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-86673-00-0 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2010 2010/11:URF2 Till riksdagsdirektören Den dåvarande riksdagsdirektören beslutade den 6 april 2009 om en uppföljning av riksdagens arbete med EU-frågor, motionshantering m.m. Arbetet skulle bedrivas som en utredning

2011-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2010/11:URF2 (pdf, 780 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2010/11:URF1

Riksdagens internationella verksamhet ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-85943-97-5 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2010 2010/11:URF1 Till riksdagsdirektören Riksdagsdirektören uppdrog i november 2009 åt dåvarande kanslichefen Thomas Hörberg att som utredare göra en översyn av vissa internationella frågor som underlag för

2011-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2010/11:URF1 (pdf, 343 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2009/10:URF2

Reglering av riksdagens nämnder ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-85943-93-7 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2010 2009/10:URF2 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 22 oktober 2008 att ge riksdagsförvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av regleringen av riksdagens nämnder i enlighet med utredningsdirektiv

2010-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2009/10:URF2 (pdf, 1064 kB)
Paginering