Dokument & lagar (1 023 träffar)

Talarlista 2019/20:20200616

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Tisdagen den 16 juni 2020 Kl. 11.00 Arbetsplenum 13.00 Votering uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Nr Anmäld tid min.Ackumulerad

2020-06-16

Talarlista 2019/20:20200616 (docx, 35 kB) Talarlista 2019/20:20200616 (pdf, 115 kB)

Talarlista 2019/20:20200611

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Torsdagen den 11 juni 2020 Kl. 11.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Sammansatta utrikes-

2020-06-11

Talarlista 2019/20:20200611 (docx, 34 kB) Talarlista 2019/20:20200611 (pdf, 120 kB)

Talarlista 2019/20:20200610

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 10 juni 2020 Kl. 09.00 Partiledardebatt Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Partiledardebatt Debattregler Reglerna innebär att

2020-06-10

Talarlista 2019/20:20200610 (docx, 43 kB) Talarlista 2019/20:20200610 (pdf, 128 kB)

Talarlista 2019/20:20200609

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Tisdagen den 9 juni 2020 Kl. 12.00 Arbetsplenum uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Socialutskottets

2020-06-09

Talarlista 2019/20:20200609 (docx, 35 kB) Talarlista 2019/20:20200609 (pdf, 123 kB)

Talarlista 2019/20:20200604

Torsdagen den 4 juni 2020 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 2 Trafikutskottets betänkande TU13 Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkerings-avgifter 1 Thomas Morell SD 8 2 Magnus Jacobsson KD 4 3 Denis Begic S 6 0.18 0.18

2020-06-04

Talarlista 2019/20:20200604 (docx, 34 kB) Talarlista 2019/20:20200604 (pdf, 122 kB)

Talarlista 2019/20:20200603

Onsdagen den 3 juni 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 15 Finansutskottets betänkande FiU60 Extra ändringsbudget för 2020 Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 1 Edward Riedl M 8 2 Charlotte Quensel SD

2020-06-03

Talarlista 2019/20:20200603 (docx, 35 kB) Talarlista 2019/20:20200603 (pdf, 122 kB)

Talarlista 2019/20:20200602

Tisdagen den 2 juni 2020 Kl. 13.00 Arbetsplenum Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 11 Socialutskottets betänkande SoU16 Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning 1 Ann-Christine From Utterstedt

2020-06-02

Talarlista 2019/20:20200602 (docx, 39 kB) Talarlista 2019/20:20200602 (pdf, 103 kB)

Talarlista 2019/20:20200529

Fredagen den 29 maj 2020 Kl. 09.00 Särskild debatt Interpellationssvar Nr 1 Särskild debatt På begäran av Sverigedemokraterna respektive Vänsterpartiet anordnas en särskild debatt om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen. Debattregler En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten.

2020-05-29

Talarlista 2019/20:20200529 (docx, 39 kB) Talarlista 2019/20:20200529 (pdf, 114 kB)

Talarlista 2019/20:20200527

Onsdagen den 27 maj 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 14 Finansutskottets betänkande FiU59 Extra ändringsbudget för 2020 Anpassningar av reglerna om stöd vid korttidsarbete och tillfälliga anstånd samt ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket m.m. med anledning

2020-05-27

Talarlista 2019/20:20200527 (docx, 36 kB) Talarlista 2019/20:20200527 (pdf, 126 kB)

Talarlista 2019/20:20200526

Tisdagen den 26 maj 2020 Kl. 13.00 Arbetsplenum uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 12 Finansutskottets betänkande FiU58 Rättelse i lagen om näringsförbud 0.00 0.00 13 Justitieutskottets betänkande JuU23 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet 1 Louise Meijer M 8

2020-05-26

Talarlista 2019/20:20200526 (docx, 40 kB) Talarlista 2019/20:20200526 (pdf, 118 kB)

Talarlista 2019/20:20200514

Torsdagen den 14 maj 2020 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 3 Socialutskottets betänkande SoU22 Senarelagt införande av nationell läkemedelslista och bastjänstgöring för läkare 0.00 0.00 4 Socialutskottets betänkande SoU23 Ändrade övergångsbestämmelser

2020-05-14

Talarlista 2019/20:20200514 (docx, 34 kB) Talarlista 2019/20:20200514 (pdf, 120 kB)

Talarlista 2019/20:20200513

Onsdagen den 13 maj 2020 Kl. 09.00 Val Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 19 Konstitutionsutskottets betänkande KU13 Godkännande av tillfälliga ändringar i presstödet 1 Ida Karkiainen S 4 2 Erik Ottoson M 4 3 Mia Sydow Mölleby V 4 4 Camilla Hansén MP 4 0.16 0.16 20 Konstitutionsutskottets

2020-05-13

Talarlista 2019/20:20200513 (docx, 37 kB) Talarlista 2019/20:20200513 (pdf, 129 kB)

Talarlista 2019/20:20200507

Torsdagen den 7 maj 2020 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 5 Utbildningsutskottets betänkande UbU12 Lärare och elever 1 Kristina Axén Olin M 6 2 Robert Stenkvist SD 6 3 Ulrika Heie C 8 4 Gudrun Brunegård KD 8 5 Gunilla Svantorp S 6 6 Roger Haddad

2020-05-07

Talarlista 2019/20:20200507 (docx, 33 kB) Talarlista 2019/20:20200507 (pdf, 115 kB)

Talarlista 2019/20:20200506

Onsdagen den 6 maj 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Gemensam debatt CU13, CU10 och CU16 26 Civilutskottets betänkande CU13 Fastighetsrätt 1 Cecilie Tenfjord Toftby M 6 2 Angelica Lundberg SD 3 3 Martina Johansson C 6 4 Larry Söder KD 6 5 Malin Danielsson L

2020-05-06

Talarlista 2019/20:20200506 (docx, 42 kB) Talarlista 2019/20:20200506 (pdf, 122 kB)

Talarlista 2019/20:20200429

Onsdagen den 29 april 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 5 Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU18 Tillfällig åtgärd för att underlätta övergången till sommarbensin 0.00 0.00 6 Finansutskottets betänkande FiU23 Riksbankens förvaltning 2019 0.00 0.00 7 Arbetsmarknadsutskottets

2020-04-29

Talarlista 2019/20:20200429 (docx, 43 kB) Talarlista 2019/20:20200429 (pdf, 129 kB)

Talarlista 2019/20:20200423

Torsdagen den 23 april 2020 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 12 Finansutskottets betänkande FiU33 Ett nytt konto- och värdefackssystem 1 Fredrik Olovsson S 4 0.04 0.04 13 Finansutskottets betänkande FiU39 Riksrevisionens rapport om det kommunala utjämningssystemet

2020-04-23

Talarlista 2019/20:20200423 (docx, 34 kB) Talarlista 2019/20:20200423 (pdf, 119 kB)

Talarlista 2019/20:20200422

Onsdagen den 22 april 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 18 Civilutskottets betänkande CU27 Undantag från plan- och bygglagen vid spridning av en samhällsfarlig sjukdom 1 Ida Drougge M 6 2 Leif Nysmed S 6 0.12 0.12 19 Trafikutskottets betänkande TU10 Genomförande

2020-04-22

Talarlista 2019/20:20200422 (docx, 42 kB) Talarlista 2019/20:20200422 (pdf, 123 kB)

Talarlista 2019/20:20200416

Torsdagen den 16 april 2020 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 13 Socialutskottets betänkande SoU20 Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19 1 Acko Ankarberg Johansson KD 6 2 Camilla Waltersson Grönvall

2020-04-16

Talarlista 2019/20:20200416 (docx, 35 kB) Talarlista 2019/20:20200416 (pdf, 126 kB)

Talarlista 2019/20:20200415

Onsdagen den 15 april 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 13.00 Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 28 Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU17 Socialförsäkringsfrågor 1 Josefin Malmqvist M 4 2 Julia Kronlid SD 6 3 Solveig Zander C 6 4 Nooshi Dadgostar V 6

2020-04-15

Talarlista 2019/20:20200415 (docx, 41 kB) Talarlista 2019/20:20200415 (pdf, 123 kB)

Talarlista 2019/20:20200408

Onsdagen den 8 april 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum Votering efter debattens slut Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 22 Finansutskottets betänkande FiU35 Riksrevisionens rapport om risker med föråldrade it-system i statsförvaltningen 0.00 0.00 23 Finansutskottets betänkande FiU56 Extra ändringsbudget för 2020 Förändringar

2020-04-08

Talarlista 2019/20:20200408 (docx, 38 kB) Talarlista 2019/20:20200408 (pdf, 108 kB)