Dokument & lagar (3 372 träffar)

Statens offentliga utredningar 2017:100

sou 2017 100 Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov Betänkande av Beslagsutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:100 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-12-12

Statens offentliga utredningar 2017:100 (pdf, 4285 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:97

sou 2017 97 Totalförsvarsdatalag – Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling Betänkande av Totalförsvarsdatautredningen Stockholm 2017 SOU 2017:97 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-12-08

Statens offentliga utredningar 2017:97 (pdf, 1681 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:99

sou 2017 99 Effektivare energianvändning Betänkande av Utredningen om energisparlån Stockholm 2017 SOU 2017:99 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-12-07

Statens offentliga utredningar 2017:99 (pdf, 4222 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:98

sou 2017 98 Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål Delbetänkande av Utredningen om processrätt och stora brottmål Stockholm 2017 SOU 2017:98 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-12-05

Statens offentliga utredningar 2017:98 (pdf, 2036 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:96

Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap DELBETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM STARKARE SKYDD MOT BARNÄKTENSKAP, TVÅNGSÄKTENSKAP OCH BROTT MED HEDERSMOTIV SOU 2017:96 Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap Delbetänkande av Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap,

2017-12-05

Statens offentliga utredningar 2017:96 (pdf, 924 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:95

sou 2017 95 Ett land att besöka En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring Betänkande av Utredningen Sveriges besöksnäring Stockholm 2017 SOU 2017:95 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2017-12-05

Statens offentliga utredningar 2017:95 (pdf, 3735 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:94

sou 2017 94 Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna Betänkande av Utredningen om beräkning av skattetillägg Stockholm 2017 SOU 2017:94 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-11-30

Statens offentliga utredningar 2017:94 (pdf, 4663 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:93

Klarlagd identitet Om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av identitetshandlingar Betänkande av Återvändandeutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:93 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm

2017-11-30

Statens offentliga utredningar 2017:93 (pdf, 2390 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:92

sou 2017 92 Illustration: C Kåberg Transpersoner i Sverige Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM STÄRKT STÄLLNING OCH BÄTTRE LEVNADSVILLKOR FÖR TRANSPERSONER SOU 2017:92 Transpersoner i Sverige Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor Betänkande

2017-11-28

Statens offentliga utredningar 2017:92 (pdf, 4916 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:90

sou 2017 90 Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer Betänkande av Utredningen om EU-bodelning Stockholm 2017 SOU 2017:90 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2017-11-22

Statens offentliga utredningar 2017:90 (pdf, 2628 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:89

sou 2017 89 Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet Delbetänkande av Utredningen om hemlig dataavläsning Stockholm 2017 SOU 2017:89 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2017-11-16

Statens offentliga utredningar 2017:89 (pdf, 4110 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:88

Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik Nästa steg? Del 2 Förslag för en stärkt minoritetspolitik Slutbetänkande av Utredningen om en stärkt minoritetspolitik Stockholm 2017 SOU 2017:88 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice,

2017-11-15

Statens offentliga utredningar 2017:88 (pdf, 1690 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:85

sou 2017 85 Rekrytering av framtidens domare Betänkande av Domarrekryteringsutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:85 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-11-08

Statens offentliga utredningar 2017:85 (pdf, 2423 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:86

Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning Betänkande av Utredningen om åtgärder mot handel med hyreskontrakt Stockholm 2017 SOU 2017:86 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-11-07

Statens offentliga utredningar 2017:86 (pdf, 1371 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:84

sou 2017 84 Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription Betänkande av Utredningen om uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder Stockholm 2017 SOU 2017:84 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice,

2017-11-03

Statens offentliga utredningar 2017:84 (pdf, 2083 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:83

sou 2017 83 Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas? Betänkande av Förbränningsskatteutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:83 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm

2017-11-01

Statens offentliga utredningar 2017:83 (pdf, 9680 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:82

sou 2017 82 Vägledning för framtidens arbetsmarknad Delbetänkande av Arbetsmarknadsutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:82 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-10-26

Statens offentliga utredningar 2017:82 (pdf, 3147 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:80

sou 2017 80 Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet Betänkande av Utredningen om dataskydd vid Rättsmedicinalverket Stockholm 2017 SOU 2017:80 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-10-25

Statens offentliga utredningar 2017:80 (pdf, 1758 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:81

sou 2017 81 Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen Betänkande av Utredningen om en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen Stockholm 2017 SOU 2017:81 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2017-10-17

Statens offentliga utredningar 2017:81 (pdf, 2782 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:78

En sammanhållen budgetprocess Betänkande av Kommittén om en tydligare budgetprocess Stockholm 2017 SOU 2017:78 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-10-17

Statens offentliga utredningar 2017:78 (pdf, 728 kB)