Dokument & lagar (4 288 träffar)

Statens offentliga utredningar 2020:31

sou 2020 31 En ny mervärdesskattelag Del 1 Betänkande av Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen Stockholm 2020 SOU 2020:31 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2020-06-02

Statens offentliga utredningar 2020:31 (pdf, 2700 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:31

sou 2020 31 d2 En ny mervärdesskattelag Del 2 Betänkande av Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen Stockholm 2020 SOU 2020:31 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2020:31 (pdf, 2593 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:30

sou 2020 30 En moderniserad arbetsrätt Betänkande av Utredningen om en moderniserad arbetsrätt Stockholm 2020 SOU 2020:30 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress:

2020-06-02

Statens offentliga utredningar 2020:30 (pdf, 3694 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:29

En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret Betänkande av Psykförsvarsutredningen Stockholm 2020 SOU 2020:29 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress:

2020-05-27

Statens offentliga utredningar 2020:29 (pdf, 1335 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:27

Högre växel i minoritetspolitiken Stärkt samordning och uppföljning Högre växel i minoritetspolitiken Stärkt samordning och uppföljning Slutbetänkande av Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken Stockholm 2020 SOU 2020:27 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts

2020-05-08

Statens offentliga utredningar 2020:27 (pdf, 2162 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:26

En sjukförsäkring anpassad efter individen Slutbetänkande av Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum Stockholm 2020 SOU 2020:26 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2020-04-29

Statens offentliga utredningar 2020:26 (pdf, 1460 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:22

Motorfordonspooler på väg mot ökad delning av motorfordon Betänkande av Bilpoolsutredningen Stockholm 2020 SOU 2020:22 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2020-04-29

Statens offentliga utredningar 2020:22 (pdf, 2105 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:25

Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik Betänkande av Utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige Stockholm 2020 SOU 2020:25 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts

2020-04-28

Statens offentliga utredningar 2020:25 (pdf, 4548 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:28

sou 2020 28 En mer likvärdig skola minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning Betänkande av Utredningen om en mer likvärdig skola Stockholm 2020 SOU 2020:28 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

2020-04-27

Statens offentliga utredningar 2020:28 (pdf, 7853 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:15

sou 2020 15 Strukturförändring och investering ihälso- och sjukvården lärdomar från exemplet NKS Slutbetänkande av Utredningen om offentlig-privat samverkan, styrning och kontroll Stockholm 2020 SOU 2020:15 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice,

2020-04-23

Statens offentliga utredningar 2020:15 (pdf, 2642 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:21

Sveriges museum om Förintelsen Betänkande av Utredningen om ett museum om Förintelsen Stockholm 2020 SOU 2020:21 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2020-04-15

Statens offentliga utredningar 2020:21 (pdf, 1841 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:23

sou 2020 23 Hälso- och sjukvård i det civila försvaret underlag till försvarspolitisk inriktning Delbetänkande av Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap Stockholm 2020 SOU 2020:23 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm

2020-04-02

Statens offentliga utredningar 2020:23 (pdf, 2168 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:20

En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret Betänkande av Psykförsvarsutredningen Stockholm 2020 SOU 2020:29 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress:

2020-04-01

Statens offentliga utredningar 2020:20 (pdf, 6718 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:17

Grönt sparande Betänkande av Utredningen om grönt sparande Stockholm 2020 SOU 2020:17 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För

2020-04-01

Statens offentliga utredningar 2020:17 (pdf, 2103 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:16

sou 2020 16 Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter Betänkande av Utredningen om utlänningsärenden med säkerhetsaspekter Stockholm 2020 SOU 2020:16 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2020-04-01

Statens offentliga utredningar 2020:16 (pdf, 5406 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:18

Framtidens järnvägsunderhåll Betänkande av Utredningen om Framtidens järnvägsunderhåll Stockholm 2020 SOU 2020:18 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2020-03-31

Statens offentliga utredningar 2020:18 (pdf, 2141 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:14

sou 2020 14 Framtidens teknik i omsorgens tjänst Betänkande av Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen Stockholm 2020 SOU 2020:14 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2020-03-11

Statens offentliga utredningar 2020:14 (pdf, 4953 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:12

sou 2020 12 Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag Betänkande av Utredningen om nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag Stockholm 2020 SOU 2020:12 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

2020-03-09

Statens offentliga utredningar 2020:12 (pdf, 2825 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:11

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar Delbetänkande av Direktinvesteringsutredningen Stockholm 2020 SOU 2020:11 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2020-03-09

Statens offentliga utredningar 2020:11 (pdf, 1548 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:13

sou 2020 13 Att kriminalisera överträdelser av EU-förordningar Betänkande av EU-straffstadgandeutredningen Stockholm 2020 SOU 2020:13 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2020-03-05

Statens offentliga utredningar 2020:13 (pdf, 1596 kB)