Dokument & lagar (3 392 träffar)

Statens offentliga utredningar 2018:8

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018 Beslut under osäkerhet SOU 2018:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018 Beslut under osäkerhet Rapport av Kärnavfallsrådet Stockholm 2018 SOU 2018:8 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice,

2018-02-20

Statens offentliga utredningar 2018:8 (pdf, 1927 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:7

FÖRSVARSMAKTENS LÅNGSIKTIGA MATERIELBEHOV BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM FÖRSVARSMAKTENS LÅNGSIKTIGA MATERIELBEHOV SOU 2018:7 Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov Betänkande av Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov Stockholm 2018 SOU 2018:7 SOU och Ds kan köpas från Norstedts

2018-02-20

Statens offentliga utredningar 2018:7 (pdf, 2182 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:6 Betänkande av Utredningen om vissa allvarliga immaterialrättsintrång

Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott Betänkande av Utredningen om vissa allvarliga immaterialrättsintrång Stockholm 2018 SOU 2018:6 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2018-02-15

Statens offentliga utredningar 2018:6 Betänkande av Utredningen om vissa allvarliga immaterialrättsintrång (pdf, 750 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:5

sou 2018 5 Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM VISSA PROCESSUELLA FRÅGOR PÅ SOCIALFÖRSÄKRINGSOMRÅDET SOU 2018:5 Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet Betänkande av Utredningen om vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet Stockholm

2018-02-05

Statens offentliga utredningar 2018:5 (pdf, 5680 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:4

sou 2018 4 Framtidens biobanker Slutbetänkande av Utredningen om regleringen av biobanker Stockholm 2018 SOU 2018:4 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@nj.se Webbadress:

2018-01-29

Statens offentliga utredningar 2018:4 (pdf, 2643 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:2

Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner Delbetänkande av Blåljusutredningen Stockholm 2018 SOU 2018:2 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2018-01-18

Statens offentliga utredningar 2018:2 (pdf, 993 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:111

sou 2017 111 För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård Betänkande av Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa Stockholm 2017 SOU 2017:111 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress:

2018-01-12

Statens offentliga utredningar 2017:111 (pdf, 3008 kB)

Statens offentliga utredningar 2018:1

sou 2018 1 Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld Betänkande av Utredningen om ett reklamlandskap i förändring Stockholm 2018 SOU 2018:1 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm

2018-01-12

Statens offentliga utredningar 2018:1 (pdf, 1726 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:110

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Hinder och möjligheter Slutbetänkande av Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism Stockholm 2017 SOU 2017:110 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice,

2018-01-11

Statens offentliga utredningar 2017:110 (pdf, 1677 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:115

sou 2017 115 Att främja gröna obligationer Betänkande av Utredningen om gröna obligationer Stockholm 2017 SOU 2017:115 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@nj.se Webbadress:

2018-01-10

Statens offentliga utredningar 2017:115 (pdf, 4117 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:114 Slutbetänkande av Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster

sou 2017 114 reboot – omstart för den digitala förvaltningen Slutbetänkande av Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster Stockholm 2017 SOU 2017:114 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm

2018-01-01

Statens offentliga utredningar 2017:114 Slutbetänkande av Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster (pdf, 3268 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:108

sou 2017 108 Lån och garantier för fler bostäder Betänkande av Utredningen om förbättrad bostadsfinansiering Stockholm 2017 SOU 2017:108 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-12-20

Statens offentliga utredningar 2017:108 (pdf, 4625 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:107

sou 2017 107 Slutrapport från Sverigeförhandlingen Infrastruktur och bostäder – ett gemensamt samhällsbygge Slutrapport från Sverigeförhandlingen Stockholm 2017 SOU 2017:107 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2017-12-20

Statens offentliga utredningar 2017:107 (pdf, 3366 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:106

Kapacitetstilldelningen på höghastighetsjärnvägen Delrapport från Sverigeförhandlingen Stockholm 2017 SOU 2017:105 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-12-20

Statens offentliga utredningar 2017:106 (pdf, 1066 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:105

Kapacitetstilldelningen på höghastighetsjärnvägen Delrapport från Sverigeförhandlingen Stockholm 2017 SOU 2017:105 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-12-20

Statens offentliga utredningar 2017:105 (pdf, 1066 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:103

sou 2017 103 Lagliga vägar för att söka asyl i EU Betänkande av Utredningen om lagliga asylvägar Stockholm 2017 SOU 2017:103 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats:

2017-12-19

Statens offentliga utredningar 2017:103 (pdf, 1588 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:101

sou 2017 101 Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen Slutbetänkande av Utredningen om en modern föräldraförsäkring Stockholm 2017 SOU 2017:101 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice,

2017-12-18

Statens offentliga utredningar 2017:101 (pdf, 6476 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:109

Servicekontor i ny regim Delbetänkande av Servicekontorsutredningen Stockholm 2017 SOU 2017:109 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer För

2017-12-15

Statens offentliga utredningar 2017:109 (pdf, 1911 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:104

sou 2017 104 Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård Betänkande av Utredningen om översyn av etikprövningen Stockholm 2017 SOU 2017:104 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2017-12-15

Statens offentliga utredningar 2017:104 (pdf, 2347 kB)

Statens offentliga utredningar 2017:102

sou 2017 102 Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel Betänkande av Utredningen om skatt på tungmetaller och andra hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatten Stockholm 2017 SOU 2017:102 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress:

2017-12-15

Statens offentliga utredningar 2017:102 (pdf, 5405 kB)