Dokument & lagar (443 träffar)

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:39 Tisdag 2020-06-16 kl. 11:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:39 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:39 Datum och tid: 2020-06-16 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens styrning av Arbetsförmedlingen G16 Beredning Föredragande: ACB 4. Regeringens hantering av uppgifter som

2020-06-16 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:38 Tisdag 2020-06-09 kl. 11:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:38 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:38 Datum och tid: 2020-06-09 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justitie- och migrationsministerns agerande i fråga om förankring av Sveriges position när det gäller EU:s upphovsrättsdirektiv

2020-06-09 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:37 Tisdag 2020-06-02 kl. 11:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:37 Datum och tid: 2020-06-02 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Höstens granskning Bilagor 1. Särskilt protokoll 2019/20:36 3. KansliPM, prel.

2020-06-02 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:36 Tisdag 2020-05-05 kl. 11:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:36 Datum och tid: 2020-05-05 11:00 Plats: RÖ3-58 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar Bilagor 1. Särskilt protokoll 2019/20:35 2. Skrivelser från Regeringskansliet G7, G16, G18 och 29, G27, G30 samt G31

2020-05-05 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:35 Tisdag 2020-03-24 kl. 11:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:35 Datum och tid: 2020-03-24 11:00 Plats: RÖ4-09 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar Bilagor 1. Särskilt protokoll 2. Tidigare utsänd

2020-03-24 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:34 Torsdag 2020-03-19 kl. 09:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:34 Datum och tid: 2020-03-19 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Anmälningar Bilagor 1.

2020-03-19 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:32 Torsdag 2020-03-12 kl. 09:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:32 Datum och tid: 2020-03-12 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justitie- och migrationsministerns agerande i fråga om förankring av Sveriges position när det gäller EU:s upphovsrättsdirektiv

2020-03-12 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:31 Tisdag 2020-03-10 kl. 11:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:31 Datum och tid: 2020-03-10 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Inrikesministerns uttalanden om MSB:s helikopterupphandling G7 Beredning Föredragande: ACB 4. Statsministerns uttalanden

2020-03-10 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:30 Tisdag 2020-03-03 kl. 11:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:30 Datum och tid: 2020-03-03 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens agerande i samband med tillståndsärende om utbyggnad av raffinaderi i Lysekil G25 Beredning Föredragande: LW

2020-03-03 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:29 Torsdag 2020-02-20 kl. 09:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:29 Datum och tid: 2020-02-20 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. D åvarande statsrådet Strandhälls agerande när det gäller Försäkringskassans utlämnande av handlingar G6 Beredning Föredragande:

2020-02-20 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:28 Tisdag 2020-02-18 kl. 11:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:28 Datum och tid: 2020-02-18 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justitie- och migrationsministerns agerande i fråga om förankring av Sveriges position när det gäller EU:s upphovsrättsdirektiv

2020-02-18 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:27 Torsdag 2020-02-13 kl. 09:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:27 Datum och tid: 2020-02-13 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens styrning av Brottsförebyggande rådet G21 Beredning Föredragande: JJ 4. Justitie- och migrationsministerns

2020-02-13 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:26 Tisdag 2020-02-11 kl. 11:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:26 Datum och tid: 2020-02-11 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Inrikesministerns uttalanden om MSB:s helikopterupphandling G7 Beredning Föredragande: ACB 4. Statsministerns uttalanden

2020-02-11 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:25 Torsdag 2020-02-06 kl. 09:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:25 Datum och tid: 2020-02-06 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Statsråds uttalanden om ökningen av antalet poliser G12 och 26 Beredning Föredragande: MN 4. Regeringens agerande i samband

2020-02-06 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:24 Tisdag 2020-02-04 kl. 11:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:24 Datum och tid: 2020-02-04 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens återapportering till riksdagen av Klimatklivet G9 Beredning Föredragande: MN Bilagor 1. Särskilt protokoll

2020-02-04 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:23 Tisdag 2020-01-28 kl. 11:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:23 Datum och tid: 2020-01-28 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Anmälningar 2. Justitieministerns, inrikesministerns och utrikesministerns uttalanden om export av krigsmateriel G22 Beredning Föredragande: JJ 3. Stefan Löfvens

2020-01-28 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:22 Torsdag 2020-01-23 kl. 09:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:22 Datum och tid: 2020-01-23 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Dåvarande statsrådet Strandhälls agerande när det gäller Försäkringskassans utlämnande av handlingar G6 Beredning Föredragande:

2020-01-23 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:21 Tisdag 2020-01-21 kl. 11:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:21 Datum och tid: 2020-01-21 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Dåvarande civilministerns styrning och uppföljning av tillsynsverksamheten hos Lotteriinspektionen G4 Beredning Föredragande:

2020-01-21 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:20 Torsdag 2020-01-16 kl. 09:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:20 Datum och tid: 2020-01-16 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens hantering av intressekonflikter och jäv i utredningen Biojet för flyget G2 Beredning Föredragande: LW 4. Regeringens

2020-01-16 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2019/20:19 Tisdag 2020-01-14 kl. 11:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2019/20:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:19 Datum och tid: 2020-01-14 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justitie- och migrationsministerns uttalande om en säkerhetsklassad anställning inom Kriminalvården G3 Beredning Föredragande:

2020-01-14 11:00:00