Dokument & lagar (5 392 träffar)

Riksdagsskrivelse 2017/18:161

Riksdagsskrivelse 2017/18:161 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU11 2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 februari 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2018-02-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:161 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:161 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:160

Riksdagsskrivelse 2017/18:160 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU5 Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och pension får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 februari 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2018-02-15

Riksdagsskrivelse 2017/18:160 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:160 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:155

Riksdagsskrivelse 2017/18:155 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU9 Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 februari 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2018-02-07

Riksdagsskrivelse 2017/18:155 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:155 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:152

Riksdagsskrivelse 2017/18:152 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2017/18:TU7 Några frågor om alkolås får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 februari 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2018-02-07

Riksdagsskrivelse 2017/18:152 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:152 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:159

Riksdagsskrivelse 2017/18:159 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU14 Riksrevisionens rapport om kommunersättningar för migration och integration får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 februari 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2018-02-07

Riksdagsskrivelse 2017/18:159 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:159 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:158

Riksdagsskrivelse 2017/18:158 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU13 Riksrevisionens rapport om bostadsbidraget får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 februari 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2018-02-07

Riksdagsskrivelse 2017/18:158 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:158 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:157

Riksdagsskrivelse 2017/18:157 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU11 Riksrevisionens rapport om pensionssystemets årsredovisning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 februari 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2018-02-07

Riksdagsskrivelse 2017/18:157 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:157 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:156

Riksdagsskrivelse 2017/18:156 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU10 Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning – genomförande av ICT-direktivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 februari 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2018-02-07

Riksdagsskrivelse 2017/18:156 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:156 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:154

Riksdagsskrivelse 2017/18:154 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU7 Tystnadsplikt i riksdagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 februari 2018 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2018-02-07

Riksdagsskrivelse 2017/18:154 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:154 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:153

Riksdagsskrivelse 2017/18:153 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU19 Ökad insyn i partiers finansiering får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 5 under punkt 6, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 februari 2018 Björn Söder Claes Mårtensson

2018-02-07

Riksdagsskrivelse 2017/18:153 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:153 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:151

Riksdagsskrivelse 2017/18:151 Regeringen Kulturdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU32 Minoritetsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 31 januari 2018 Ewa Thalén Finné Claes Mårtensson

2018-01-31

Riksdagsskrivelse 2017/18:151 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:151 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:150

Riksdagsskrivelse 2017/18:150 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU17 Viss sekretess i mål enligt konkurrensskadelagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 31 januari 2018 Ewa Thalén Finné Claes Mårtensson

2018-01-31

Riksdagsskrivelse 2017/18:150 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:150 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:149

Riksdagsskrivelse 2017/18:149 Riksdagens ombudsmän Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU11 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 31 januari 2018 Ewa Thalén Finné Claes Mårtensson

2018-01-31

Riksdagsskrivelse 2017/18:149 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:149 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:148

Riksdagsskrivelse 2017/18:148 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU38 Offentlighet, sekretess och integritet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 31 januari 2018 Ewa Thalén Finné Claes Mårtensson

2018-01-31

Riksdagsskrivelse 2017/18:148 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:148 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:146

Riksdagsskrivelse 2017/18:146 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2017/18:TU4 Postfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 januari 2018 Björn Söder Claes Mårtensson

2018-01-24

Riksdagsskrivelse 2017/18:146 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:146 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:147

Riksdagsskrivelse 2017/18:147 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU7 Riksrevisionens rapport om regeringens skatteutgiftsredovisning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 januari 2018 Björn Söder Claes Mårtensson

2018-01-24

Riksdagsskrivelse 2017/18:147 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:147 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:145

Riksdagsskrivelse 2017/18:145 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU6 Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 januari 2018 Björn Söder Claes Mårtensson

2018-01-24

Riksdagsskrivelse 2017/18:145 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:145 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:143

Riksdagsskrivelse 2017/18:143 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU9 Ett mer effektivt informationsutbyte vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 januari 2018 Björn Söder Claes Mårtensson

2018-01-24

Riksdagsskrivelse 2017/18:143 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:143 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:142

Riksdagsskrivelse 2017/18:142 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2017/18:FöU4 Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 januari 2018 Björn Söder Claes Mårtensson

2018-01-24

Riksdagsskrivelse 2017/18:142 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:142 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:137

Riksdagsskrivelse 2017/18:137 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit trafikutskottets förslag till riksdagsbeslut

2018-01-17

Riksdagsskrivelse 2017/18:137 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:137 (pdf, 53 kB)