Dokument & lagar (278 träffar)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling

R I K S D A G S F Ö R V A L T N I N G E N Numeriskt register över gällande RFS-författningar den 1 januari 2021 Detta register upptar de författningar i Riksdagsförvaltningens författningssamling RFS som har utfärdats till och med den 17 december 2020 och som fortfarande gäller. Författningarna i registret ordnas efter

2021-01-15

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling (pdf, 86 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2020:8

Riksdagsförvaltningens författningssamling Riksdagsstyrelsens föreskrift om ändring i riksdagsstyrelsens föreskrift RFS 2016:6 om tillämpningen av lagen 2016:1109 om stöd till partigrupperna för riksdagsledamöternas arbete i riksdagen utfärdad den 17 december 2020. RFS 2020:8 Utkom från trycket den 21 december 2020

2021-01-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2020:8 (pdf, 25 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2020:7

Riksdagsförvaltningens författningssamling Riksdagsstyrelsens föreskrift om ändring i riksdagsstyrelsens föreskrift och allmänna råd RFS 2015:7 om resebidrag för studiebesök hos Sveriges riksdag för studerande på gymnasienivå utfärdad den 17 december 2020. RFS 2020:7 Utkom från trycket den 21 december 2020 Riksdagsstyrelsen

2021-01-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2020:7 (pdf, 28 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2020:6

Riksdagsförvaltningens författningssamling Riksdagsdirektörens föreskrift om RFS 2020:6 ändring i riksdagsdirektörens Utkom från trycket föreskrift RFS 2012:2 om den 1 december 2020 ansvarsområden inom Riksdagsförvaltningen utfärdad den 27 november 2020. Riksdagsdirektören föreskriver med stöd av 21 lagen 2011:745

2021-01-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2020:6 (pdf, 27 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2020:5

Riksdagsförvaltningens författningssamling Riksdagsdirektörens föreskrift om ändring i riksdagsdirektörens föreskrift RFS 2011:14 om Riksdagsförvaltningens organisation RFS 2020:5 Utkom från trycket den 5 oktober 2020 utfärdad den 1 oktober 2020. Riksdagsdirektören föreskriver att 1 och 23 riksdagsdirektörens föreskrift

2020-11-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2020:5 (pdf, 138 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2020:4

Riksdagsförvaltningens författningssamling Riksdagsdirektörens föreskrift om RFS 2020:4 ändring i riksdagsdirektörens Utkom från trycket föreskrift RFS 2012:2 om den 5 oktober 2020 ansvarsområden inom Riksdagsförvaltningen utfärdad den 1 oktober 2020. Riksdagsdirektören föreskriver i fråga om riksdagsdirektörens

2020-11-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2020:4 (pdf, 168 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2020:3

Riksdagsförvaltningens föreskrifter Riksdagsförvaltningens författningssamling RFS 2020:3 Utkom från trycket den 27 augusti 2020 Riksdagsdirektörens föreskrift om ändring i riksdagsdirektörens föreskrift RFS 2011:14 om Riksdagsförvaltningens organisation Utfärdad den 27 augusti 2020 Riksdagsdirektören föreskriver

2020-09-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2020:3 (pdf, 167 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2020:2

Riksdagsförvaltningens föreskrifter Riksdagsförvaltningens författningssamling RFS 2020:2 Utkom från trycket den 2 juli 2020 Riksdagsstyrelsens föreskrift om ändring i riksdagsstyrelsens föreskrift och allmänna råd om tillämpningen av lagen 2016:1108 om ersättning till riksdagens ledamöter utfärdad den 2 juli 2020.

2020-07-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2020:2 (pdf, 169 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2020:1

Riksdagsförvaltningens föreskrifter Riksdagsförvaltningens författningssamling RFS 2020:1 Utkom från trycket den 27 februari 2020 Riksdagsstyrelsens föreskrift om ändring i riksdagsstyrelsens föreskrift RFS 2016:8 om tillämpningen av förordningen 2016:411 om tjänstepension, inkomstgaranti och avgångsvederlag till

2020-04-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2020:1 (pdf, 31 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2019:16

Riksdagsförvaltningens föreskrifter Riksdagsförvaltningens författningssamling RFS 2019:16 Utkom från trycket den 19 december 2019 Riksdagsstyrelsens föreskrift om ändring i riksdagsstyrelsens föreskrift RFS 2016:6 om tillämpningen av lagen 2016:1109 om stöd till partigrupperna för riksdagsledamöternas arbete i riksdagen

2020-01-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2019:16 (pdf, 33 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2019:15

Riksdagsförvaltningens föreskrifter Riksdagsförvaltningens författningssamling RFS 2019:15 Utkom från trycket den 19 september 2019 Riksdagsdirektörens föreskrift om ändring i riksdagsdirektörens föreskrift RFS 2011:14 om Riksdagsförvaltningens organisation Utfärdad den 19 september 2019 Riksdagsdirektören föreskriver

2019-10-15

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2019:15 (pdf, 333 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2019:14

Riksdagsförvaltningens föreskrifter Riksdagsförvaltningens författningssamling RFS 2019:14 Utkom från trycket den 26 september 2019 Riksdagsstyrelsens föreskrift om ändring i riksdagsstyrelsens föreskrift och allmänna råd RFS 2016:5 om tillämpningen av lagen 2016:1108 om ersättning till riksdagens ledamöter Utfärdad

2019-10-15

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2019:14 (pdf, 31 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2019:13

Riksdagsförvaltningens föreskrifter Riksdagsförvaltningens författningssamling RFS 2019:13 Utkom från trycket den 13 juni 2019 Riksdagsstyrelsens föreskrift om ändring i riksdagsstyrelsens föreskrift och allmänna råd RFS 2016:5 om tillämpningen av lagen 2016:1108 om ersättning till riksdagens ledamöter Utfärdad den

2019-07-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2019:13 (pdf, 34 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2019:12

Riksdagsförvaltningens föreskrifter Riksdagsförvaltningens författningssamling RFS 2019:12 Utkom från trycket den 13 juni 2019 Riksdagsstyrelsens föreskrift om ändring i riksdagsstyrelsens föreskrift RFS 2014:2 om medföljande till talman, vice talman eller riksdagsdirektör Utfärdad den 13 juni 2019 Riksdagsstyrelsen

2019-07-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2019:12 (pdf, 30 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2019:11

Riksdagsförvaltningens föreskrifter Riksdagsförvaltningens författningssamling RFS 2019:11 Utkom från trycket den 16 maj 2019 Riksdagsdirektörens föreskrift om ändring i riksdagsdirektörens föreskrift RFS 2012:2 om ansvarsområden inom Riksdagsförvaltningen Utfärdad den 16 maj 2019 Riksdagsdirektören föreskriver

2019-06-15

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2019:11 (pdf, 33 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2019:10

Riksdagsförvaltningens föreskrifter Riksdagsförvaltningens författningssamling RFS 2019:10 Utkom från trycket den 9 maj 2019 Riksdagsdirektörens föreskrift om ändring i tjänsteföreskriften RFS 2007:5 om ersättning för utlägg för måltid vid övertidsarbete Utfärdad den 9 maj 2019 Riksdagsdirektören föreskriver med

2019-06-15

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2019:10 (pdf, 30 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2019:9

Riksdagsförvaltningens föreskrifter Riksdagsförvaltningens författningssamling RFS 2019:9 Utkom från trycket den 9 maj 2019 Riksdagsdirektörens föreskrift om ändring i riksdagsdirektörens föreskrift RFS 2011:15 om beslut i ekonomi- och personaladministrativa frågor inom Riksdagsförvaltningen Utfärdad den 9 maj 2019

2019-06-15

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2019:9 (pdf, 42 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2019:8

Riksdagsförvaltningens föreskrifter Riksdagsförvaltningens författningssamling RFS 2019:8 Utkom från trycket den 9 maj 2019 Riksdagsdirektörens föreskrift om ändring i riksdagsdirektörens föreskrift RFS 2011:14 om Riksdagsförvaltningens organisation Utfärdad den 9 maj 2019 Riksdagsdirektören föreskriver med stöd

2019-06-15

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2019:8 (pdf, 31 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2019:7

Riksdagsförvaltningens föreskrifter Riksdagsförvaltningens författningssamling RFS 2019:7 Utkom från trycket den 9 maj 2019 Riksdagsstyrelsens föreskrift om ändring i riksdagsstyrelsens föreskrift RFS 2011:10 om arbetsordning för Riksdagsförvaltningen Utfärdad den 9 maj 2019 Riksdagsstyrelsen föreskriver med stöd

2019-06-15

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2019:7 (pdf, 33 kB)

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2019:6

Riksdagsförvaltningens föreskrifter Riksdagsförvaltningens författningssamling RFS 2019:6 Utkom från trycket den 28 mars 2019 Riksdagsstyrelsens föreskrift om ändring i riksdagsstyrelsens föreskrift RFS 2017:4 om upplåtelse av riksdagens lokaler Utfärdad den 28 mars 2019 Riksdagsstyrelsen föreskriver med stöd av

2019-04-01

Föreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2019:6 (pdf, 37 kB)