Dokument & lagar (310 träffar)

Rapport från riksdagen 2020/21:RFR10

Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken den 16 mars 2021 ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-7915-028-0 Riksdagstryckeriet, Stockholm 2021 2020/21:RFR10 Förord Finansutskottet bjöd den 16 mars 2021 in till en öppen utfrågning i riksdagen om den aktuella penningpolitiken med riksbankschef Stefan Ingves och vice

2021-04-28

Rapport från riksdagen 2020/21:RFR10 (pdf, 6162 kB)

Rapport från riksdagen 2020/21:RFR9

Digital offentlig utfrågning med anledning av Coronakommissionens delbetänkande om äldreomsorgen under pandemin ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-7915-027-3 Riksdagstryckeriet, Stockholm 2021 2020/21:RFR9 Förord Socialutskottet anordnade den 26 januari 2021 en digital offentlig utfrågning i riksdagen med anledning av Coronakommissionens

2021-03-24

Rapport från riksdagen 2020/21:RFR9 (pdf, 295 kB)

Rapport från riksdagen 2020/21:RFR8

Öppen utfrågning om finansiell stabilitet Risker i kölvattnet efter covid19-pandemin ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-7915-026-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm 2021 2020/21:RFR8 Förord Finansutskottet bjöd in till en öppen utfrågning den 2 februari 2021 om finansiell stabilitet. Temat för utfrågningen var finansiella

2021-03-05

Rapport från riksdagen 2020/21:RFR8 (pdf, 7128 kB)

Rapport från riksdagen 2020/21:RFR7

rfr 2020/21 RFR7 Lantbrukets sårbarhet en uppföljning ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-7915-025-9 Riksdagstryckeriet, Stockholm 2021 2020/21:RFR7 Förord Miljö- och jordbruksutskottet beslutade den 10 oktober 2019 att genomföra en fördjupad uppföljning om lantbrukets sårbarhet. Uppföljningen har genomförts av miljö- och

2021-01-01

Rapport från riksdagen 2020/21:RFR7 (pdf, 9083 kB)

Rapport från riksdagen 2020/21:RFR6

Digitalt seminarium om uppföljningen av tillämpningen av gymnasiereglerna den 26 november 2020 ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-7915-024-2 Riksdagstryckeriet, Stockholm 2020 2020/21:RFR6 Förord Socialförsäkringsutskottet anordnade den 26 november 2020 ett digitalt seminarium i riksdagen om uppföljningen av hur gymnasiereglerna

2020-12-28

Rapport från riksdagen 2020/21:RFR6 (pdf, 218 kB)

Rapport från riksdagen 2020/21:RFR5

Punktlighet för persontrafik på järnväg en uppföljning Punktlighet för persontrafik på järnväg en uppföljning ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-7915-023-5 Riksdagstryckeriet, Stockholm 2020 2020/21:RFR5 Förord Trafikutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp beslutade den 4 juni 2019 att följa upp punktligheten i

2020-12-18

Rapport från riksdagen 2020/21:RFR5 (pdf, 6292 kB)

Rapport från riksdagen 2020/21:RFR3

Sveaskogs samhällsuppdrag om markförsäljning en uppföljning ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-7915-017-4 Riksdagstryckeriet, Stockholm 2020 2020/21:RFR3 Förord Som ett led i näringsutskottets arbete med uppföljning och utvärdering beslutade utskottet våren 2017 att följa upp riksdagens beslut från 2001 och 2010 om att

2020-12-18

Rapport från riksdagen 2020/21:RFR3 (pdf, 10143 kB)

Rapport från riksdagen 2020/21:RFR2

Uppföljning av tillämpningen av gymnasiereglerna ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-7915-016-7 Riksdagstryckeriet, Stockholm 2020 2020/21:RFR2 Förord Den 11 juni 2019 beslutade socialförsäkringsutskottet att inleda en förstudie med syfte att undersöka möjligheterna till en uppföljning av lagen 2016:752 om tillfälliga begränsningar

2020-11-25

Rapport från riksdagen 2020/21:RFR2 (pdf, 4302 kB)

Rapport från riksdagen 2020/21:RFR1

Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken den 20 oktober 2020 ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-7915-015-0 Riksdagstryckeriet, Stockholm 2020 2020/21:RFR1 Förord Finansutskottet anordnade den 20 oktober 2020 en öppen utfrågning i riksdagen om den aktuella penningpolitiken med riksbankschef Stefan Ingves och vice

2020-11-16

Rapport från riksdagen 2020/21:RFR1 (pdf, 3454 kB)

Rapport från riksdagen 2019/20:RFR13

Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken den 10 mars 2020 ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-7915-013-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm 2020 2019/20:RFR13 Förord Finansutskottet bjöd den 10 mars 2020 in till en öppen utfrågning i riksdagen om den aktuella penningpolitiken med riksbankschef Stefan Ingves och vice

2020-09-02

Rapport från riksdagen 2019/20:RFR13 (pdf, 3776 kB)

Rapport från riksdagen 2019/20:RFR9

Utdrag: Förord Den 30 januari 2020 anordnade utbildningsutskottet en öppen utfrågning i riksdagen inför den forskningspolitiska propositionen. Utfrågningen inleddes med redovisningar av företrädare för myndigheter och organisationer. Därefter ställde utskottets ledamöter frågor till talare och andra inbjudna. I det

2020-03-10

Rapport från riksdagen 2019/20:RFR9 (pdf, 30985 kB)

Rapport från riksdagen 2019/20:RFR7

Öppen utfrågning om finansiell stabilitet den 28 januari 2020. Fintech och cyberhot Hur påverkas den finansiella stabiliteten ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-88607-95-9 Riksdagstryckeriet, Stockholm 2019 2019/20:RFR7 Förord Finansutskottet bjöd den 28 januari 2020 in till en öppen utfrågning om finansiell stabilitet

2020-03-03

Rapport från riksdagen 2019/20:RFR7 (pdf, 10466 kB)

Rapport från riksdagen 2019/20:RFR5

Hur påverkas den finansiella stabiliteten av cyberhot, fintech och klimatförändringar En översikt av forskning, aktörer och initiativ ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-88607-93-5 Riksdagstryckeriet, Stockholm 2020 2019/20:RFR5 Förord Som ett led i finansutskottets arbete med forsknings- och framtidsfrågor beslutade utskottet

2020-01-28

Rapport från riksdagen 2019/20:RFR5 (pdf, 736 kB)

Rapport från riksdagen 2019/20:RFR4

Regeringens resultatredovisning för UO15 och UO16 utbildningsutskottets uppföljningar 20122018 ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-88607-91-1 Riksdagstryckeriet, Stockholm 2020 2019/20:RFR4 Förord Som en del i beredningen av budgetpropositionen följer utbildningsutskottet årligen upp regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen

2020-01-21

Rapport från riksdagen 2019/20:RFR4 (pdf, 334 kB)

Rapport från riksdagen 2019/20:RFR10

Mobilitet på landsbygder forskningsöversikt och nulägesbeskrivning ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-7915-010-5 Riksdagstryckeriet, Stockholm 2020 2019/20:RFR10 Förord Den 29 januari 2019 beslutade trafikutskottets arbetsgrupp för forsknings- och framtidsfrågor att fördjupa sig inom området mobilitet på landsbygd. En

2020-01-01

Rapport från riksdagen 2019/20:RFR10 (pdf, 3853 kB)

Rapport från riksdagen 2019/20:RFR8

Offentlig utfrågning på temat psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv Program Utskottsgemensam offentlig utfrågning på temat psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv Torsdagen den 23 januari 2020 kl. 9.00-12.00 Riksdagens andrakammarsal Moderator: Ing-Marie Wieselgren, projektchef och psykiatrisamordnare, Sveriges

2020-01-01

Rapport från riksdagen 2019/20:RFR8 (pdf, 35274 kB)

Rapport från riksdagen 2019/20:RFR6

rfr 2019/20 RFR6 Uppföljning av beslutet att bilda Sveriges export- och investeringsråd ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-88607-94-2 Riksdagstryckeriet, Stockholm 2020 Förord Sverige är ett litet handelsberoende land som konkurrerar i en global ekonomi. Export, import och utländska investeringar är därför av stor vikt

2020-01-01

Rapport från riksdagen 2019/20:RFR6 (pdf, 4105 kB)

Rapport från riksdagen 2019/20:RFR11

Forskarhearing om den representativa demokratins utmaningar i polariseringens tid ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-7915-011-2 Riksdagstryckeriet, Stockholm 2020 2019/20:RFR11 Förord Konstitutionsutskottet anordnade den 12 december 2019 en forskarhearing på temat den representativa demokratins utmaningar i polariseringens

2020-01-01

Rapport från riksdagen 2019/20:RFR11 (pdf, 266 kB)

Rapport från riksdagen 2019/20:RFR12

Civilutskottets offentliga utfrågning om överskuldsättning ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-7915-012-9 Riksdagstryckeriet, Stockholm 2020 2019/20:RFR12 Förord Civilutskottet anordnade den 20 februari 2020 en offentlig utfrågning i riksdagen om överskuldsättning. I det följande redovisas programmet, en förteckning över

2020-01-01

Rapport från riksdagen 2019/20:RFR12 (pdf, 14973 kB)