Dokument & lagar (571 träffar)

KU-anmälan 2020/21:23 (911-2020/21) av BENGT ELIASSON (L)

BENGT ELIASSON Riksdagsledamot L 2020-12-21 Dnr 911-2020/21 Regeringens åtgärder i samband med presentationen av Coronakommissionens första delbetänkande Det är av yttersta vikt att lärdomarna av coronapandemin tas tillvara brett, och att alla samhällsaktörers agerande granskas utifrån deras respektive ansvar, uppdrag

2020-12-21

KU-anmälan 2020/21:22 (900-2020/21) av ANDREAS CARLSON (KD)

ANDREAS CARLSON Riksdagsledamot KD 2020-12-21 Dnr 900-2020/21 Begäran om granskning av socialminister Lena Hallengrens agerande och hur regeringen förhållit sig till Coronakommissionens självständighet Den 15 december 2020 klockan 15.10 presenterade den så kallade Coronakommissionen Dir. 2020:74 sitt första delbetänkande

2020-12-21

KU-anmälan 2020/21:22 (900-2020/21) av ANDREAS CARLSON (KD) (pdf, 306 kB)

KU-anmälan 2020/21:20 (870-2020/21) av CHRISTINA HÖJ LARSEN (V)

CHRISTINA HÖJ LARSEN Riksdagsledamot V 2020-12-16 Dnr 870-2020/21 Begäran om granskning av justitie- och migrationsminister Morgan Johanssons försenade svar på skriftlig fråga Den 9 september 2020 tvingades närmare 13 000 asylsökande fly undan lågorna när flyktinglägret Moria på den grekiska ön Lesbos brann ned. Dagen

2020-12-16

KU-anmälan 2020/21:20 (870-2020/21) av CHRISTINA HÖJ LARSEN (V) (pdf, 376 kB)

KU-anmälan 2020/21:18 (860-2020/21) av TOBIAS ANDERSSON (SD)

TOBIAS ANDERSSON Riksdagsledamot SD 2020-12-15 Dnr 860-2020/21 Begäran om granskning av statsrådet Anna Ekströms uttalanden på sociala medier angående finansutskottets betänkande 2017/18:FiU43. Den 10 november 2020 publicerade statsrådet Anna Ekström följande inlägg på både Facebook och Twitter. Se bilaga. Att islamister

2020-12-15

KU-anmälan 2020/21:18 (860-2020/21) av TOBIAS ANDERSSON (SD) (pdf, 1292 kB)

KU-anmälan 2020/21:15 (781-2020/21) av MARIA MALMER STENERGARD (M)

MARIA MALMER STENERGARD Riksdagsledamot M 2020-12-07 Dnr 781-2020/21 Migrationsministerns hantering av två regeringsärenden om migration Bakgrund Asylinvandringen till Sverige har varit oproportioneligt hög även efter åtstramningarna år 2015. Antalet asylansökningar i Sverige uppgick under 2019 till knappt 22 000.

2020-12-07

KU-anmälan 2020/21:15 (781-2020/21) av MARIA MALMER STENERGARD (M) (pdf, 939 kB)

KU-anmälan 2020/21:14 (764-2020/21) av PETER HELANDER (C)

PETER HELANDER Riksdagsledamot C 2020-12-02 Dnr 764-2020/21 Begäran om granskning om regeringens, inklusive landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och miljöminister Isabella Lövins, styrning av ansvariga myndigheter har brustit Den s.k. skogsutredningen lämnade nyligen sitt betänkande Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer

2020-12-02

KU-anmälan 2020/21:14 (764-2020/21) av PETER HELANDER (C) (pdf, 614 kB)

KU-anmälan 2020/21:43 (455-2020/21) av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Mattias Bäckström Johansson Riksdagsledamot SD 2020-10-20 Dnr 455-2020/21 Hemställan om granskning av regeringens styrning av Svenska kraftnät Den 25 oktober 2019 informerade Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman om att energiföretaget Stockholm Exergi i samarbete med nätbolaget Ellevio skulle skjuta till

2020-10-20

KU-anmälan 2020/21:43 (455-2020/21) av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 547 kB)

KU-anmälan 2019/20:42 (2250-2019/20) av Johan Forssell (M)

Johan Forssell Riksdagsledamot M 2020-07-31 Dnr 2250-2019/20 Justitie- och migrationsminister Morgan Johanssons S underlåtande att hörsamma riksdagens tillkännagivanden om skärpta straff för inbrott Till konstitutionsutskottet: Den 18 mars 2015 riktade riksdagen på initiativ av Moderaterna ett tillkännagivande till

2020-07-31

KU-anmälan 2019/20:41 (2247-2019/20) av Ilona Szatmari Waldau (V)

Ilona Szatmari Waldau Riksdagsledamot V 2020-07-30 Dnr 2247-2019/20 Begäran om granskning av statsminister Stefan Löfvens hantering av regeringens skyldighet att samråda med EU-nämnden i samband med Europeiska rådets möte 17 juli- 21 juli 2020. EU-nämnden ger regeringen mandat för vilken åsikt riksdagen anser att regeringen

2020-07-30

KU-anmälan 2019/20:41 (2247-2019/20) av Ilona Szatmari Waldau (V) (pdf, 265 kB)

KU-anmälan 2019/20:40 (2203-2019/20) av Jan Ericson (M)

Jan Ericson Riksdagsledamot M 2020-07-08 Dnr 2203-2019/20 Begäran om granskning av justitie- och migrationsminister Morgan Johanssons S uttalande i sociala medier rörande statistik om elevresultat Med anledning av en nyhet i SR Ekot om att Skolverket från och med september endast kommer att publicera statistik på riksnivå,

2020-07-08

KU-anmälan 2019/20:40 (2203-2019/20) av Jan Ericson (M) (pdf, 1158 kB)

KU-anmälan 2019/20:39 (2126-2019/20) av MARKUS WIECHEL (SD)

MARKUS WIECHEL Riksdagsledamot SD 2020-06-23 Dnr 2126-2019/20 Hemställan om granskning av utrikesminister Ann Linde med anledning av hennes framträdande i den tyska kanalen Deutsche Welle Konstitutionsutskottet, KU, har i flera betänkanden behandlat frågan om statsråds uttalanden. I betänkande 2017/18:KU20, sid 306

2020-06-23

KU-anmälan 2019/20:39 (2126-2019/20) av MARKUS WIECHEL (SD) (pdf, 540 kB)

KU-anmälan 2019/20:37 (2095-2019/20) av

MARIA MALMER STENERGARD Riksdagsledamot M 2020-06-16 Dnr 2095-2019/20 Morgan Johanssons hantering av så kallade kompetensutvisningar Regeringen och i synnerhet justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har genomgående uppvisat en senfärdighet och ovilja att genomföra nödvändiga reformer för att stoppa så kallade

2020-06-18

KU-anmälan 2019/20:37 (2095-2019/20) av (pdf, 1011 kB)

KU-anmälan 2019/20:38 (2109-2019/20) av MARIA STOCKHAUS (M)

MARIA STOCKHAUS Riksdagsledamot M 2020-06-17 Dnr 2109-2019/20 Granskning av regeringens motstridiga uttalanden om Arlanda Flyget är en av de branscher som drabbats hårdast av Coronakrisen. Arlandas betydelse för såväl Stockholmsregionen som hela Sverige kan inte underskattas. Hela Sverige behöver tydliga besked om Arlanda.

2020-06-17

KU-anmälan 2019/20:36 (2074-2019/20) av JESSICA ROSENCRANTZ (M)

JESSICA ROSENCRANTZ Riksdagsledamot M 2020-06-11 Dnr 2074-2019/20 Regeringens klimatpolitik är inte tillräcklig för att vi ska nå klimatmålen. Naturvårdsverket, som ansvarar för Sveriges officiella statistik över utsläpp av växthusgaser, konstaterar att utsläppen minskar för långsamt. Enligt klimatlagen 2017:720 ska

2020-06-11

KU-anmälan 2019/20:35 (2063-2019/20) av PATRICK RESLOW (SD)

PATRICK RESLOW Riksdagsledamot SD 2020-06-10 Dnr 2063-2019/20 Begäran om granskning av statsrådet Anna Ekströms uttalanden angående PISA-undersökningen 2018 Programme for International Student Assessment PISA är världens största elevstudie och drivs av OECD. Femtonåriga elever från 79 länder 2018 gör prov i matematik,

2020-06-10

KU-anmälan 2019/20:34 (2027-2019/20) av EDWARD RIEDL (M)

EDWARD RIEDL Riksdagsledamot M 2020-06-05 Dnr 2027-2019/20 Statsministerns uttalanden om ansvaret för testning av prioriteringsgrupp fyra Statsminister Stefan Löfven S har i uttalanden till media misslett åhörarna till en felaktig uppfattning avseende testning för covid-19. Den 28 maj 2020 intervjuades statsminister

2020-06-05

KU-anmälan 2019/20:34 (2027-2019/20) av EDWARD RIEDL (M) (pdf, 859 kB)

KU-anmälan 2019/20:33 (2022-2019/20) av JOHN WEINERHALL (M)

JOHN WEINERHALL Riksdagsledamot M 2020-06-04 Dnr 2022-2019/20 Granskning av statsrådet Shekarabis uttalande som grund för de tillfälliga spelregleringarna Den 23 april höll socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi en pressträff angående tillfälliga regleringar av den svenska spelmarknaden. Åtgärderna som presenterades

2020-06-04

KU-anmälan 2019/20:32 (1485-2019/20) av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Kjell-Arne Ottosson Riksdagsledamot KD 2020-03-11 Dnr 1485-2019/20 Granskning av hur justitie- migrationsminister Morgan Johansson har hanterat instrumentet skriftlig fråga Den 15 mars 2019 utlovade justitie- migrationsminister Morgan Johansson en utredning kring djurrättsaktivism för att se över lagstiftningen om olaga

2020-03-11

KU-anmälan 2019/20:31 (1177-2019/20) av Johan Forssell (M)

Johan Forssell Riksdagsledamot M 2020-01-31 Dnr 1177-2019/20 Granskning av inrikesministerns uttalanden om allmän handling Vi har ett allvarligt läge i Sverige kopplat till gängbrottslighet, skjutningar och bombdåd. Det grova våldet har nått historiskt höga nivåer. Gängen beskrivs som aggressivare och mer våldsbenägna

2020-01-31

KU-anmälan 2019/20:30 (1175-2019/20) av JESSIKA ROSWALL (M)

JESSIKA ROSWALL Riksdagsledamot M 2020-01-31 Dnr 1175-2019/20 Granskning av regeringens agerande i EU:s ministerråd Den 6 november 2019 behandlade EU-nämnden frågan om EU:s årsbudget för år 2020, som EU:s ministerråd och Europaparlamentet i närtid skulle slutförhandla. Det fanns således inget slutgiltigt kompromissförslag

2020-01-31