Dokument & lagar (3 600 träffar)

Kommittéberättelse UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning UD Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2010-09-07 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Sammansättning Ordförande: Pehrsson, Ulf, fr.o.m.

2020-05-30

Kommittéberättelse S 2020:07 utredningen, se dir. 2020:59

Utredningen om tillgång till vaccin mot covid-19 S 2020:07 Beteckning S 2020:07 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-05-26 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-05-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:59 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 28 januari 2022. Sammansättning

2020-05-20

Kommittéberättelse Fi 2020:06 utredningen, se dir. 2020:53

En socialt hållbar bostadsförsörjning Fi 2020:06 Beteckning Fi 2020:06 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-05-13 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-05-07 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:53 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 8 november

2020-05-07

Kommittéberättelse U 2020:04 utredningen, se dir. 2020:52

Organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur U 2020:04 Beteckning U 2020:04 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2020-05-13 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-05-07 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:52 Lokal Utredningen beräknas avsluta

2020-05-07

Kommittéberättelse I 2020:02 utredningen, se dir. 2020:51

Postlagens tystnadsplikt och möjligheten att förhindra att narkotika m.m. skickas per post I 2020:02 Beteckning I 2020:02 Departement Infrastrukturdepartementet Senast ändrad 2020-05-12 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-05-07 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:51 Lokal

2020-05-07

Kommittéberättelse Ju 2020:B uppdraget, se PM Ju2020/01766/LP

Uppdrag att förhindra brott kopplade till de stödåtgärder med statsfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenser som vidtas med anledning av det nya coronaviruset Ju 2020:B Beteckning Ju 2020:B Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-05-12 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande

2020-05-07

Kommittéberättelse Ju 2020:11 utredningen, se dir. 2020:44

Skärpta regler för utvisning på grund av brott Ju 2020:11 Beteckning Ju 2020:11 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-05-13 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-04-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:44 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast

2020-04-30

Kommittéberättelse N 2020:03 utredningen, se dir. 2020:48

Utredningen om ett enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag N 2020:03 Beteckning N 2020:03 Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2020-05-08 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-04-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:48 Lokal Utredningen

2020-04-30

Kommittéberättelse Fö 2020:01 utredningen, se dir. 2020:45

Utredningen om regleringen av Försvarets radioanstalts internationella samarbete 2020:45 Beteckning Fö 2020:01 Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2020-05-27 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-04-30 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:45 Lokal Utredningen beräknas

2020-04-30

Kommittéberättelse Ju 2020:10 utredningen, se dir. 2020:42

Fri hyressättning vid nyproduktion Ju 2020:10 Beteckning Ju 2020:10 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-05-12 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-04-23 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:42 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj

2020-04-23

Kommittéberättelse S 2020:06 utredningen, se dir. 2020:40

Utredningen om främjandet av ökad fysisk aktivitet S 2020:06 Beteckning S 2020:06 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-04-29 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-04-16 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:40 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast

2020-04-16

Kommittéberättelse S 2020:05 utredningen, se dir. 2020:39

Utredningen om genomförande av tillgänglighetsdirektivet S 2020:05 Beteckning S 2020:05 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-05-27 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-04-16 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:39 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete

2020-04-16

Kommittéberättelse Fi 2020:05 utredningen, se dir. 2020:38

Nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg Fi 2020:05 Beteckning Fi 2020:05 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2020-05-27 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-04-16 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:38 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete

2020-04-16

Kommittéberättelse U 2020:03 utredningen, se dir. 2020:34

Översyn av regelverket för rymdverksamhet U 2020:03 Beteckning U 2020:03 Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2020-05-13 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-04-02 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:34 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 juni 2021. Sammansättning

2020-04-02

Kommittéberättelse U 2020:B uppdrag, se PM U 2020/ /

Uppdrag att ta fram förslag på en långsiktig reglering av forskningsdatabaser Beteckning U 2020:B Departement Utbildningsdepartementet Senast ändrad 2020-04-16 Status Bokstavskommitté B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-03-31 Direktiv för uppdrag, se PM U 2020/ Lokal Uppdraget beräknas vara

2020-03-31

Kommittéberättelse Ju 2020:09 utredningen, se dir. 2020:32

Trygghetsberedningen Ju 2020:09 Beteckning Ju 2020:09 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-05-19 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-03-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:32 Lokal Kommittén ska slutredovisa sitt arbete senast den 31 oktober 2024. En första

2020-03-26

Kommittéberättelse Ju 2020:08 utredningen, se dir. 2020:30

Kommittén om stärkt skydd mot manipulationer av valsystemet Ju 2020:08 Beteckning Ju 2020:08 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2020-05-19 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-03-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:30 Lokal Utredningen beräknas avsluta sitt

2020-03-26

Kommittéberättelse S 2020:04 utredningen, se dir. 2020:31

Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering S 2020:04 Beteckning S 2020:04 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-05-18 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-03-26 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:31 Lokal Utredningen beräknas

2020-03-26

Kommittéberättelse Ku 2020:01 utredningen, se dir. 2020:29

Uppgörelse med historiska kränkningar och övergrepp mot tornedalingar, kväner och lantalaiset Ku 2020:01 Beteckning Ku 2020:01 Departement Kulturdepartementet Senast ändrad 2020-05-12 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-03-19 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:29 Lokal

2020-03-19

Kommittéberättelse S 2020:03 utredningen, se dir. 2020:28

Utredningen om merkostnader i bostad med särskild service enligt LSS S 2020:03 Beteckning S 2020:03 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2020-05-13 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-03-12 Direktiv för utredningen, se dir. 2020:28 Lokal Utredningen beräknas avsluta

2020-03-12