Dokument & lagar (34 201 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2792 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

UD2021/06661 07027 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:2729 av Markus Wiechel SD Inställda val i Palestina och fråga 2020/21:2792 av Björn Söder SD Uppskjutna val i Palestina Markus Wiechel har frågat mig hur jag ser på beskedet om inställda val i Palestina och om jag framfört

Svarsdatum: 2021-05-12 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2792 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2775 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2021/01855 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:2775 av Ellen Juntti M Den så kallade mängdrabatten Ellen Juntti har frågat mig om jag avser att följa riksdagens tillkännagivande och vidta åtgärder för att skärpa lagstiftningen kring den så kallade mängdrabatten,

Svarsdatum: 2021-05-12 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2775 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2774 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Svar på fråga 2020/21:2774 av Mattias Karlsson M Ersättningsjobb i Kiruna Mattias Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att infria löftet om 120 ersättningsjobb till Kiruna. Regeringen presenterade i juni 2018 ett förslag om cirka 120 nya statliga arbetstillfällen i Kiruna för att bidra till att

Svarsdatum: 2021-05-12 Frågeställare: Mattias Karlsson i Luleå (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2774 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2773 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2021/04133 Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:2773 av Maria Malmer Stenergard M Gårdsförsäljning i Skåne Maria Malmer Stenergard har frågat mig vilka initiativ jag kommer att ta för säkerställa att gårdsförsäljning kan införas i god tid före valet hösten 2022. Regeringen har tillsatt

Svarsdatum: 2021-05-12 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2773 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2772 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2020/21:2772 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Samhalls uppdrag Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat arbetsmarknadsministern om hon tänker ta några initiativ för att förändra det statliga bolagsuppdraget till Samhall. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Regeringen

Svarsdatum: 2021-05-12 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2772 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2771 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2021/ 02547 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:2771 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Riksrevisionens rapport om Pisa Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för att svensk skola ska leverera rätt information om status i Pisamätningar

Svarsdatum: 2021-05-12 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2771 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2770 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2021/ 01847 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:2770 av Mikael Eskilandersson SD Bolagsföreträdares ansvar Mikael Eskilandersson har frågat mig om jag ser behov av förändringar av kraven på bolagsföreträdare gällande ansvar och vetskap om bolagets skötsel och

Svarsdatum: 2021-05-12 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2770 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2769 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2021/01523 Näringsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:2769 av Staffan Eklöf SD Åtgärder för ökad lönsamhet inom jordbruket Staffan Eklöf har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att öka den generella lönsamheten inom jordbruket på kort och lång sikt. Regeringen delar bedömningen att jordbrukets

Svarsdatum: 2021-05-12 Frågeställare: Staffan Eklöf (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2769 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2768 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2020/21:2768 av Staffan Eklöf SD Framtidens växtskydd Staffan Eklöf har frågat mig hur jag och regeringen avser att agera för att skydda svensk livsmedelsproduktion genom att ge jordbrukarna redskap för att bekämpa ogräs, sjukdom och skadegörare i grödan. Låt mig börja med att konstatera att ett väl fungerande

Svarsdatum: 2021-05-12 Frågeställare: Staffan Eklöf (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2768 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2767 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

A2021/01087/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:2767 av Saila Quicklund M Samhalls grunduppdrag Saila Quicklund har frågat mig om jag kommer att verka för att Samhall ska återgå till sitt ursprungsuppdrag. Riksdagen har tillkännagett vad utskottet anför om att

Svarsdatum: 2021-05-12 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2767 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2766 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2021/ 01535 Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:2766 av Saila Quicklund M Samhall Saila Quicklund har frågat arbetsmarknadsministern vilka konkreta åtgärder ministern avser att vidta för att förbättra den mycket svåra arbetsmiljösituationen för de anställda inom Samhall. Arbetet

Svarsdatum: 2021-05-12 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2766 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2765 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2021/01848 Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:2765 av Emma Ahlström Köster M Klädstölderna Emma Ahlström Köster har frågat justitie- och migrationsministern om han avser att ta några initiativ under innevarande mandatperiod för att stoppa den olagliga smugglingen av kläder

Svarsdatum: 2021-05-12 Frågeställare: Emma Ahlström Köster (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2765 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2764 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2021/01407 Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:2764 av Jessica Thunander V Det tillfälligt anpassade sjöfartsstödet Jessica Thunander har frågat mig om jag och regeringen planerar att förlänga giltighetstiden för den tillfälliga förordningen om sjöfartsstödet. Spridningen

Svarsdatum: 2021-05-12 Frågeställare: Jessica Thunander (V)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2764 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2763 besvarad av Statsrådet Märta Stenevi (MP)

Svar på fråga 2020/21:2763 av Maj Karlsson V Bostäder till våldsutsatta kvinnor Maj Karlsson har frågat socialministern vad hon avser att göra för att öka möjligheten för att våldsutsatta kvinnor, och i förekommande fall deras barn, får egen bostad. Frågan har överlämnats till mig. Det är angeläget att alla våldsutsatta

Svarsdatum: 2021-05-12 Frågeställare: Maj Karlsson (V)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2763 besvarad av Statsrådet Märta Stenevi (MP) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2762 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2021/ 01416 Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:2762 av Sofia Westergren M Teknikneutral elproduktion Sofia Westergren har frågat mig om jag tänker ta några initiativ för att avstyra subventioneringen av anslutningar från havsbaserad vindkraft. En robust

Svarsdatum: 2021-05-12 Frågeställare: Sofia Westergren (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2762 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2761 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2021/ 01405 Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:2761 av Jessica Thunander V Riksdagens tillkännagivande avseende Sjöfartsverket Jessica Thunander har frågat mig när regeringen avser att komma med ett förslag för en förändring av Sjöfartsverkets organisations- och

Svarsdatum: 2021-05-12 Frågeställare: Jessica Thunander (V)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2761 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2760 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2020/21:2760 av Mikael Damsgaard M Åtgärder för att minska antalet cykelstölder Mikael Damsgaard har frågat mig vilka orsaker jag bedömer ligger bakom det stora antalet stulna cyklar och vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska antalet cykelstölder. Att minska stölder och bekämpa all form av kriminalitet

Svarsdatum: 2021-05-12 Frågeställare: Mikael Damsgaard (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2760 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2759 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2021/ 02537 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:2759 av Björn Söder SD Kännedom om felaktigheter i Pisarapport Björn Söder har frågat mig hur mina uttalande om att jag inte har haft uppgifter om att elever har exkluderats på felaktiga grunder förhåller sig till de två

Svarsdatum: 2021-05-12 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2759 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2758 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2021/01820 Ju2021/01833 Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:2751 av David Josefsson M Vägran att ta covidtest och svar på fråga 2020/21:2758 av Björn Söder SD Verkställighet av utvisningar David Josefsson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att

Svarsdatum: 2021-05-12 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2758 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2757 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

Svar på fråga 2020/21:2733 av Björn Söder SD Korruption inom Globala fonden, 2020/21:2755 av Boriana Åberg M Svindel med svenskt bistånd och 2020/21:2757 av Boriana Åberg M Missbruk av biståndsmedel Björn Söder har frågat mig om svenska biståndsmedel har använts i skandalen i Ghana och varför inte Sida eller UD har fångat

Svarsdatum: 2021-05-12 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2757 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP) (docx, 89 kB)