Dokument & lagar (4 048 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9D

Slutlig Kommenterad dagordning rådet 2017-12-04 Näringsdepartementet Rådets möte (jordbruksministrarna) den 11–12 december 2017 Kommenterad dagordning Ansvarigt statsråd: Sven-Erik Bucht Icke lagstiftande verksamhet 3. Förordning om TAC:er och kvoter i Atlanten och Nordsjön 2018 (Kommissionens


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9D (pdf, 228 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9C

Kommenterad dagordning rådet 2017-12-04 Statsrådsberedningen Allmänna rådets möte den 12 december 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen Lagstiftande verksamhet (Ev.) A-punkter Icke lagstiftande verksamhet (Ev.) A-punkter Förberedelser inför Europeiska rådet den 14-15 december


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9C (docx, 57 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9B

Kommenterad dagordning rådet 2017-12-04 Statsrådsberedningen Allmänna rådets (art. 50) möte den 12 december 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet (Ev.) A-punkter Förberedelser inför Europeiska rådet (artikel 50) den 15 december 2017 - Förhandlingar


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9B (docx, 58 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9A

Kommenterad dagordning Minister rådet 2017-12 - 01 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas och biståndsministrarnas möte den 11 december 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen A-punkter Irak Diskussionspunkt Ansvarigt statsråd: Margot


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9A (docx, 67 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC99

Kommenterad dagordning R ådet för utrikesfrågor (handel) 2017-04-24 2017-11-27 Utrikesdepartementet Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad (UD HI) Rådets för utrikesfrågor (handel) i Buenos Aires vid WTO:s elfte ministerkonferens den 10december Kommenterad dagordning Godkännande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC99 (docx, 64 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC98

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkter a) Icke-lagstiftning b) Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Möte mellan utrikesministrarna Irak - Diskussion Mellanöstern: Den senaste utvecklingen i regionen - Diskussion Gemensamt möte mellan utrikesministrarna/biståndsministrarna Afrika


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9E

Slutlig Rådspromemoria 2017-12-04 Näringsdepartementet Rådets möte jordbruk och fiske den 11–12 december 2017 Dagordningspunkt 4 Rubrik: Meddelande från kommissionen om framtiden för livsmedel och jordbruk - Föredragning av kommissionen och diskussion Dokument: COM (2017) 713 final Tidigare


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9E (pdf, 164 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC97

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkter Icke lagstiftande verksamhet Världshandelsorganisationens elfte ministerkonferens (Buenos Aires den 10?13 december 2017) Rådets slutsatser vid inledningen av Världshandelsorganisationens elfte ministerkonferens - Antagande Rådets slutsatser vid avslutandet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC96

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punktslistan a) Lagstiftning b) Icke-lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet FISKE Förordning om TAC:er och kvoter i Atlanten och Nordsjön 2018 - Politisk överenskommelse JORDBRUK Meddelande från kommissionen om framtiden för livsmedel och jordbruk -


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC95

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkter Icke lagstiftande verksamhet (ev.) Godkännande av A-punkter Förberedelser inför Europeiska rådet den 14 december 2017: Utkast till slutsatser - Diskussion Uppföljning av Europeiska rådet - Lägesrapport Lagstiftningsplanering ? Gemensam förklaring om


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC94

Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan Förberedelser inför Europeiska rådet (artikel 50) den 15 december 2017 - Förhandlingar med anledning av Storbritanniens anmälan i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget - Diskussionspunkt Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F9E4

Rådspromemoria 2017-11-27 Justitiedepartementet Polisenheten Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 7-8 december 2017 Dagordningspunkt 7 Samarbete mellan gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) och aktörer på det rättsliga och inrikes området (RIF) gällande inre och yttre


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F9E4 (pdf, 78 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F9E0

PAGE 4 2017-11-27 Justitiedepartementet EU-enheten EU-nämnden Riksdagen Kopia: Justitieutskottet Kopia: Socialförsäkringsutskottet Kopia: Civilutskottet Kopia: Konstitutionsutskottet Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 7-8 december 2017 INRIKES


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F9E0 (docx, 92 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F9DC

Kommenterad dagordning Rådet 2017-11-27 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 5 december 2017 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som framkom den 20 november samt information från rådssekretariatet. 1.Godkännande av den preliminära dagordningen Lagstiftningsöverläggningar 2.(ev.)


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F9DC (pdf, 139 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F9E7

Kommenterad dagordning rådet 2017-11-27 Näringsdepartementet Rådets möte (TTE Transport) den 5 december 2017 Landtransporter 7. Paketet om rörlighet I Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Lägesrapport Ansvarigt statsråd: Tomas Eneroth Förslagets innehåll: I marknadspelaren av paketet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F9E7 (docx, 81 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F9E6

Slutlig Kommenterad dagordning rådet 2017-11-27 Näringsdepartementet Rådets möte (TTE Telekom) den 4 december 2017 Ansvarigt statsråd: Peter Eriksson Lagstiftningsöverläggningar 3. Berec-förordningen -Allmän riktlinje Ansvarigt statsråd: Peter Eriksson Förslagets innehåll: Förslaget syftar


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F9E6 (pdf, 219 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F9E5

Rådspromemoria 2017-11-27 Justitiedepartementet Enheten för brottsmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (BIRS) Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 7–8 december 2017 Dagordningspunkt 15 Rubrik: Förordningen om frysning och förverkande: Förslag till förordning om ömsesidigt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F9E5 (pdf, 68 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F9E3

Rådspromemoria 2017-11-27 Justitiedepartementet Polisenheten Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 7–8 december 2017 Dagordningspunkt: 4 Rubrik (på svenska): eu-LISA-förordningen: Förslag till europaparlamentets och rådets förordning om den europeiska byrån för operativ förvaltning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F9E3 (pdf, 81 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F9E2

Rådspromemoria 2017-11-27 Justitiedepartementet Polisenheten Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 7–8 december 2017 Dagordningspunkt 14 a) och b) Rubrik (på svenska): Europeiska informationssystemet för kriminalregisteruppgifter (Ecris) a) Ecris-TCN-förordningen: Förslag till


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F9E2 (pdf, 82 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F9E1

Rådspromemoria 2017-11-27 Justitiedepartementet Polisenheten Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 7–8 december 2017 Dagordningspunkt 11 Rubrik: Lagring av uppgifter = Lägesrapport/riktlinjedebatt Dokument: Det har ännu inte presenterats något dokument för behandlingen i rådet. Tidigare


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48F9E1 (pdf, 70 kB)