Dokument & lagar (4 073 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4906BE

Kommenterad dagordning Ministerrådet 2018-01-15 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas möte den 22 januari 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Aktuella frågor Informationspunkt I sin inledning väntas EU:s Höga Representant


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4906BE (pdf, 107 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4906BD

Kommenterad dagordning Rådet 2018-01-15 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 23 januari 2018 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som framkom den 8 januari. 1.Godkännande av den preliminära dagordningen 2.(ev.) Godkännande av A-punktlistan Lagstiftningsöverläggningar 3.Ett


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4906BD (pdf, 94 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4906BC

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkter a) Lista över icke lagstiftande verksamhet b) Lista över lagstiftande verksamhet Icke lagstiftande verksamhet Aktuella frågor Efter Cotonou - Diskussion Libyen - Diskussion Israel-Palestina / Fredsprocessen i Mellanöstern - Diskussion Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4906BB

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkter a) Icke-lagstiftning b) Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Ett fördjupat EMU - Riktlinjedebatt Övriga frågor a) Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster - Information från ordförandeskapet b) (ev.) Momspaketet: - Förenkling


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:49094B

Slutlig Kommenterad dagordning rådet 2018-01-22 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Rådets möte (jordbruksministrarna) den 29 januari 2018 Kommenterad dagordning Ansvarigt statsråd: Sven-Erik Bucht Icke lagstiftande verksamhet 3. Ordförandeskapets arbetsprogram -


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:49094B (pdf, 120 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:49094A

Kommenterad dagordning rådet 2018-01-22 Statsrådsberedningen Allmänna rådets (art. 50) möte den 29 januari 2018 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet 2.(Ev.) A-punkter 3.Läget i förhandlingarna till följd av Storbritanniens anmälan i enlighet med artikel


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:49094A (pdf, 159 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490949

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkter a) Lista över icke lagstiftande verksamhet b) Lagstiftning (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen) Icke lagstiftande verksamhet 3. Ordförandeskapets arbetsprogram - Föredragning av ordförandeskapet 4.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490948

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkterna Lista över icke lagstiftande verksamhet Icke lagstiftande verksamhet Förhandlingar med anledning av Förenade kungarikets anmälan i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget - Lägesrapport Utkast till rådets beslut om komplettering av rådets beslut av


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490DBA

Promemoria 2018-01-29 U2018/ 00321/AI Utbildningsdepartementet Sekretariatet för analys och internationell verksamhet Rådets möte (utbildning) den 15 februari 2018 Kommenterad dagordning inför samråd med EU-nämnden den 9 februari Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punktslistan Lagstiftningsöverläggningar Icke-lagstiftande Halvtidsuppföljning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490DBA (docx, 89 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490DB9

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkterna a) Lista över icke lagstiftande verksamhet b) Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Halvtidsutvärderingen av Erasmus + och framtida riktlinjer efter 2020 - Riktlinjedebatt Europeiska rådets slutsatser från december 2017 ? utbildningsaspekter -


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490FAC

Slutlig Kommenterad dagordning rådet 2018-02-12 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Rådets möte (jordbruksministrarna) den 19 februari 2018 Kommenterad dagordning Ansvarigt statsråd: Sven-Erik Bucht Icke lagstiftande verksamhet 3. Meddelande från kommissionen;


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490FAC (pdf, 112 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490FAB

Kommenterad dagordning Rådet 2018-02-12 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 20 februari 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av den preliminära dagordningen 2.(ev.) Godkännande av A-punktlistan Lagstiftningsöverläggningar 3.Övriga frågor Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490FAB (pdf, 135 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490FAA

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkter a) Lista över icke lagstiftande verksamhet b) Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Meddelande från kommissionen: Framtiden för livsmedel och jordbruk - Information från kommissionen - Diskussion Översyn över EU:s bioekonomistrategi och jordbrukssektorns


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490FA9

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkter a) Lista över icke lagstiftande verksamhet b) Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Övriga frågor Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster - Information från ordförandeskapet Icke lagstiftande verksamhet Hållbara finanser: högnivågruppens


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491204

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkter a) Lista över icke lagstiftande verksamhet b) Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Aktuella frågor Republiken Moldavien - Diskussion - Rådets slutsatser Fredsprocessen i Mellanöstern - Diskussion Venezuela - Diskussion Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491203

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkter a) Lista över icke lagstiftande verksamhet b) Lagstiftning Presentation av det bulgariska ordförandeskapets prioriteringar Utkast till kommenterad dagordning för Europeiska rådets möte den 22-23 mars 2018 - Diskussion Rättsstatsprincipen i Polen /


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491202

Godkännande av dagordningen (ev.) Godkännande av A-punkter Lista över icke lagstiftande verksamhet Icke lagstiftande verksamhet Förhandlingar med anledning av Förenade kungarikets anmälan i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget - Lägesrapport Förberedelser inför Europeiska rådet (art. 50) (den 22 eller 23 mars 2018) - Utkast till kommenterad dagordning Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491207

Kommenterad dagordning rådet 2018-02-15 Statsrådsberedningen Allmänna rådets möte den 27 februari 2018 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet 2.(Ev.) A-punkter 3.Presentation av Bulgariens ordförandeskapsprioriteringar Informationspunkt Bakgrund Det


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491207 (pdf, 231 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491206

Kommenterad dagordning rådet 2018-02-19 Statsrådsberedningen Allmänna rådets (art. 50) möte den 27 februari 2018 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet 2.(Ev.) A-punkter 3.Läget i förhandlingarna till följd av Storbritanniens anmälan i enlighet med artikel


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491206 (pdf, 242 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491205

Kommenterad dagordning Ministerrådet 2018-02-19 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas möte den 26 februari 2018 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Aktuella frågor Informationspunkt I sin inledning väntas EU:s Höga Representant


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:491205 (pdf, 130 kB)