Dokument & lagar (4 470 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D2822

Kommenterad dagordning Miljörådet 2020-02-24 Miljödepartementet Internationella sekretariatet Rådets möte miljöministrarna den 5 mars 2020 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.ev.Godkännande av A-punkter Icke lagstiftande verksamhet 3.Den europeiska gröna given Vilken typ av behandling förväntas


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D2822 (pdf, 131 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D2821

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning  Icke lagstiftande verksamhet Den europeiska gröna given Diskussion ev.Framläggande av en långsiktig strategi för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar UNFCCC Antagande Miljöanpassning av den europeiska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D25BD

Kommenterad dagordning rådet 2020-02-17 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Rådets möte konkurrenskraft: inre marknad, industri och forskning den 2728 februari 2020 Kommenterad dagordning Torsdagen den 27 februari 2020, inre marknad/industri 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D25BD (pdf, 141 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D25BC

Kommenterad dagordning rådet 2020-02-17 Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Allmänna rådets möte den 25 februari 2020 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Ev.A-punkter Lagstiftande verksamhet 3. EU:s fleråriga budgetram MFF 2021-2027 ev.Informationspunkt Förslagets innehåll


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D25BC (pdf, 148 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D25BB

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning INRE MARKNADEN OCH INDUSTRI Icke lagstiftande verksamhet Europeisk grön giv en övergång till en klimatneutral och cirkulär EU-industri  ansvarigt statsråd Ibrahim Baylan Föredragning av kommissionen Riktlinjedebatt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D25BA

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar ev.Den fleråriga budgetramen 20212027 Information från ordförandeskapet Icke lagstiftande verksamhet Förberedelser inför Europeiska rådet den 26-27 mars 2020: utkast till kommenterad


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D2B6A

Kommenterad dagordning Rådet 2020-03-09 Arbetsmarknadsdepartementet Socialdepartementet Rådets möte sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor den 19 mars 2020 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter aIcke lagstiftande verksamhet bLagstiftning Offentlig överläggning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D2B6A (pdf, 180 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D2B69

Kommenterad dagordning Rådet 2020-03-09 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 17 mars 2020 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som presenterades den 2 mars 2020. 1.Godkännande av den preliminära dagordningen 2.ev.Godkännande av A-punkter Lagstiftningsöverläggningar 3. Övriga frågor Aktuella


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D2B69 (pdf, 161 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D2B68

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning  Icke lagstiftande verksamhet Den europeiska planeringsterminen 2020 Riktlinjedebatt a Prioriterade sysselsättnings- och socialpolitiska åtgärder: politisk vägledning för 2020 i Rådets slutsatser om den årliga strategin


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D2B67

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning  Lagstiftningsöverläggningar Övriga frågor Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster Information från ordförandeskapet Icke lagstiftande verksamhet Kapitalmarknadsunionen interimsrapport från högnivåforumet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D2D24

INRIKES FRÅGOR Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning  Lagstiftningsöverläggningar Övriga frågor Aktuella lagstiftningsförslag Information från ordförandeskapet Icke lagstiftande verksamhet De strategiska riktlinjerna för RIF Diskussion Godkännande Migration uppföljning av det extra RIF-rådsmötet den 4 mars 2020


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D28D1

2020-03-02 Justitiedepartementet EU-nämnden EU-enheten Riksdagen Kopia: Justitieutskottet Kopia: Socialförsäkringsutskottet Kopia: Civilutskottet Kopia: Konstitutionsutskottet Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 13 mars 2020. RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR 1. Godkännande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D28D1 (pdf, 195 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D28D0

Kommenterad dagordning Rådet för utrikesfrågor handel 2020-03-02 Utrikesdepartementet Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad Rådet för utrikesfrågor handel i Bryssel den 12 mars 2020 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Ev.A-punkter 3.Förberedelser av Världshandelsorganisationens


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D28D0 (pdf, 98 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D28CF

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Förberedelser inför Världshandelsorganisationens tolfte ministerkonferens Lägesrapport Handelsförbindelserna med Kina Lägesrapport Handelsförbindelserna med USA Lägesrapport Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D28CE

RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Övriga frågor Aktuella lagstiftningsförslag Information från ordförandeskapet ansvarigt statsråd  Johansson/ Damberg Icke lagstiftande verksamhet De strategiska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D293F

Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet Migration situationen vid EU:s yttre gränser Diskussion Uttalande/slutsatser Antagande Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D2945

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Förberedelser inför Världshandelsorganisationens tolfte ministerkonferens Lägesrapport Handelsförbindelserna med Kina Lägesrapport Handelsförbindelserna med USA Lägesrapport Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D2944

RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Övriga frågor Aktuella lagstiftningsförslag Information från ordförandeskapet ansvarigt statsråd  Johansson/ Damberg Icke lagstiftande verksamhet De strategiska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D2949

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Förberedelser inför Världshandelsorganisationens tolfte ministerkonferens Lägesrapport Handelsförbindelserna med Kina Lägesrapport Handelsförbindelserna med USA Lägesrapport Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D2948

RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Lagstiftningsöverläggningar Övriga frågor Aktuella lagstiftningsförslag Information från ordförandeskapet ansvarigt statsråd  Johansson/ Damberg Icke lagstiftande verksamhet De strategiska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information