Dokument & lagar (4 626 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4DA9B8

Godkännande av dagordningen A-punkter  Externa dimensionen av EU:s migrationspolicy inom den nya migrations- och asylpakten a Ömsesidigt fördelaktiga partnerskap med tredjeländer migration som en kärnfråga i bilaterala relationer b Förbättrad samordning och samarbete mellan EU-aktörer för att bäst uppnå vårt migrationsmål


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4DA9B7

Sysselsättnings- och socialpolitiska aspekter i den europeiska planeringsterminen i ljuset av återhämtningsplanerna Diskussion Ansvarigt statsråd Eva Nordmark Tid att leverera: Genomföra handlingsplanen om den europeiska pelaren för sociala rättigheter Diskussion Ansvarigt statsråd Eva Nordmark Övriga frågor Sysselsättning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4DA9B6

EU:s strategi för klimatanpassning Diskussion Förgröning av den europeiska terminen Diskussion Förslag till ny batteriförordning Diskussion Övriga frågor a Åttonde miljöhandlingsprogrammet Lägesuppdatering från ordförandeskapet b EU:s klimatlag Lägesuppdatering från ordförandeskapet c EU:s kemikaliestrategi


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4DA9B5

Covid-19-vägen framåt Diskussion Europas plan mot cancer Presentation Diskussion Övriga frågor a Europeiska hälsounionspaketet Information b Förslag till förordning om utvärdering av medicinsk teknik


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4DA9B4

Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster Information Läget när det gäller genomförandet av lagstiftningen om finansiella tjänster Information Slutsatser om EU:s strategi för massbetalningar Information Utmaningar på skatteområdet som härrör från digitaliseringen av ekonomin Lägesrapport Den ekonomiska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4DA5D1

Kommenterad dagordning rådet 2021-03-01 Ju2021/00889 Justitiedepartementet EU-nämnden EU-enheten Riksdagen Kopia: Justitieutskottet Kopia: Socialförsäkringsutskottet Kopia: Civilutskottet Kopia: Konstitutionsutskottet Kopia: Försvarsutskottet Informell videokonferens för ministrar rättsliga och inrikes frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4DA5D1 (pdf, 293 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4DA5D0

Godkännande av dagordningen A-punkter Övriga frågor Aktuella lagstiftningsärenden Information från ordförandeskapet Ansvarigt statsråd Morgan Johansson och Mikael Damberg Lagring av data i elektroniska kommunikationer Diskussion Ansvarigt statsråd Mikael Damberg Grundläggande rättigheter a Slutsatser om att stärka


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D94F6

Kommenterad dagordning rådet 2021-02-03 Utrikesdepartementet Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad Informell videokonferens inremarknads- och näringsministrarna den 25 februari 2021 Kommenterad dagordning 1.Europeiska terminen De nationella återhämtnings- och resiliensplanerna som ett sätt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D94F6 (pdf, 135 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D94F5

Kommenterad dagordning rådet 2021-02-13 Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Rådets informella möte konkurrenskraft forskning den 26 februari 2021 Kommenterad dagordning 1.Policydiskussion om återhämtningsplanerna och Europeiska forskningsområdet: synergier för investeringar och reformer Vilken typ


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D94F5 (pdf, 49 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D94F4

Kommenterad dagordning rådet 2021-02-15 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor Informell videokonferens fiskeministrarna den 22 februari 2021 Kommenterad dagordning 1.Rådets beslut avseende EU:s position vid konsultationerna mellan EU och Storbritannien om totalt tillåtna fångster för


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D94F4 (pdf, 82 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D94F3

Kommenterad dagordning rådet 2021-02-15 Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Informellt videomöte med Allmänna rådets medlemmar den 23 februari 2021 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Aktuella frågor 2.Förberedelser inför videomöte med Europeiska rådets medlemmar den 2526


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D94F3 (pdf, 2685 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D94F2

Kommenterad dagordning Ministerrådet 2021-02-15 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Rådet för utrikes frågor den 22 februari 2021 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Aktuella frågor Informationspunkt EU:s höga representant Josep Borrell väntas ta upp aktuella frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D94F2 (pdf, 75 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D94F1

Godkännande av dagordningen ev Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning Icke lagstiftande verksamhet Aktuella frågor Information  Ryssland Diskussion Strategiska kompassen Diskussion Hongkong Diskussion Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D94F0

Europeiska terminen De nationella återhämtnings- och resiliensplanerna som ett sätt att leverera industripolitikmålen: att stärka den inte marknaden, den gröna och digitala omställningen och den strategiska autonomin i ett öppet EU Riktlinjedebatt Diskussion Konsumentagendan Riktlinjedebatt Diskussion Offentlig land-för-land-rapportering


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D94EF

Återhämtningsplanerna och Europeiska forskningsområdet: synergier för investeringar och reformer Diskussion Övriga frågor a Status för rådets förordning om inrättande av ett gemensamt företag för högpresterande beräkning High Performance Computing Information från ordförandeskapet b Vägen mot en pakt för forskning och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D94EE

Rådets beslut avseende EU:s position vid konsultationerna mellan EU och Storbritannien om totalt tillåtna fångster för 2021 och för vissa djuphavsarter för 2021 och 2022 Lägesrapport


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D94ED

Godkännande av dagordningen Förberedelser inför videomöte med Europeiska rådets medlemmar den 2526 februari 2021 Uttalande från Europeiska rådets medlemmar Diskussion Framtidskonferensen Information Europeisk handlingsplan för demokrati Diskussion Relationen mellan EU och Storbritannien Information Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D91E6

Kommenterad dagordning 2021-02-0 8 U2021/00489 Utbildningsdepartementet Sekretariatet för analys och internationell verksamhet Kommenterad dagordning inför informellt videomöte för utbildningsministrarna den 19 februari 2021 Riktlinjedebatt: Likvärdig tillgång till, inkludering i och framgång för alla inom utbildning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D91E6 (docx, 84 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D91E5

Kommenterad dagordning 2021-02-08 Finansdepartementet Inför informellt videomöte med EU:s ekonomi- och finansministrar den 16 februari 2021 Kommenterad dagordning Enligt den preliminära dagordning som presenterades den 1 februari 2021. 1.Övriga frågor aAktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster Informationspunkt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D91E5 (pdf, 205 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D91E4

Likvärdig tillgång till, inkludering i och framgång för alla inom utbildning Riktlinjedebatt Diskussion Övriga frågor a Rådets resolution om etablerandet av ett europeiskt område för utbildning och ett nytt strategiskt ramverk för europeiskt samarbete inom utbildning efter Utbildning2020 Information från ordförandeskapet b Covid-19 inom utbildning Information från


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information