Dokument & lagar (1 482 träffar)

Departementsserien 2021:12

Ändringar i radio- och tv-lagen Ds 2021:12 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 reviderad 2009-05-02Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser. Omslag: Regeringskansliets standard Tryck

2021-05-12

Departementsserien 2021:12 (pdf, 542 kB)

Departementsserien 2021:11

Vissa statliga insatser på musikområdet Ds 2021:11 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 reviderad 2009-05-02Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser. Omslag: Regeringskansliets standard

2021-04-15

Departementsserien 2021:11 (pdf, 455 kB)

Departementsserien 2021:8

Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar Ds 2021:8 Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar Ds 2021:8 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 reviderad 2009-05-02Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig

2021-03-19

Departementsserien 2021:8 (pdf, 448 kB)

Departementsserien 2021:9

ds 2021 9 Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem Ds 2021:9 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 reviderad 2009-05-02Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.

2021-03-11

Departementsserien 2021:9 (pdf, 1972 kB)

Departementsserien 2021:7

Barnets bästa när vård enligt LVU upphör Ds 2021:7 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 reviderad 2009-05-02Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser. Omslag: Regeringskansliets standard

2021-03-11

Departementsserien 2021:7 (pdf, 886 kB)

Departementsserien 2021:6

Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering Ds 2021:6 Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering Ds 2021:6 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 reviderad 2009-05-02Information för dem som ska svara på remiss finns

2021-02-23

Departementsserien 2021:6 (pdf, 1125 kB)

Departementsserien 2021:5

Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information Ds 2021:5 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 reviderad 2009-05-02Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser. Omslag: Regeringskansliets

2021-02-11

Departementsserien 2021:5 (pdf, 1785 kB)

Departementsserien 2021:4

Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten ELA Ds 2021:4 Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten ELA Ds 2021:4 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen,

2021-01-27

Departementsserien 2021:4 (pdf, 1319 kB)

Departementsserien 2021:2

Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen Ds 2021:2 Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen Ds 2021:2 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 reviderad 2009-05-02Information för dem som ska svara på remiss finns

2021-01-15

Departementsserien 2021:2 (pdf, 359 kB)

Departementsserien 2021:1

Myndigheter i samverkan mot arbetslivskriminalitet Ds 2021:1 Myndigheter i samverkan mot arbetslivskriminalitet Ds 2021:1 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 reviderad 2009-05-02Information för dem som ska svara på remiss finns

2021-01-12

Departementsserien 2021:1 (pdf, 1054 kB)

Departementsserien 2020:30

ds 2020 30 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter Ds 2020:30 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress:

2021-01-01

Departementsserien 2020:30 (pdf, 3830 kB)

Departementsserien 2020:18

ds 2020 18 Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål Ds 2020:18 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2021-01-01

Departementsserien 2020:18 (pdf, 2075 kB)

Departementsserien 2020:10

ds 2020 10 Ny lag om källskatt på utdelning Ds 2020:10 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För remissutsändningar av SOU och

2021-01-01

Departementsserien 2020:10 (pdf, 2571 kB)

Departementsserien 2020:9

Utökad målgrupp för Allmänna arvsfonden Ds 2020:9 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

2021-01-01

Departementsserien 2020:9 (pdf, 2346 kB)

Departementsserien 2020:29

En utvecklad organisation för lokal statlig service slutredovisning Ds 2020:29 En utvecklad organisation för lokal statlig service slutredovisning Ds 2020:29 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

2020-12-18

Departementsserien 2020:29 (pdf, 1602 kB)

Departementsserien 2020:28

UppdragRubrik om förhindrande avUnderbrottubrikkopplade till de stödåtgärder med Dsstatsfinansiella2020:XXoch samhällsekonomiska konsekvenser som vidtas med anledning av det nya coronaviruset Ds 2020:28 Uppdrag om förhindrande av brott kopplade till de stödåtgärdermed statsfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenser

2020-12-18

Departementsserien 2020:28 (pdf, 958 kB)

Departementsserien 2020:26

Bättre skydd för tekniska företagshemligheter Ds 2020:26 Bättre skydd för tekniska företagshemligheter Ds 2020:26 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2020-12-11

Departementsserien 2020:26 (pdf, 1124 kB)

Departementsserien 2020:27

Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna Ds 2020:27 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För

2020-12-10

Departementsserien 2020:27 (pdf, 786 kB)

Departementsserien 2020:25

Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program Ds 2020:25 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer För remissutsändningar

2020-11-12

Departementsserien 2020:25 (pdf, 747 kB)

Departementsserien 2020:24

Införandet av en familjevecka påbörjas familjedagspenning vid lov, studiedagar och utvecklingssamtal Ds 2020:24 Införandet av en familjevecka påbörjas familjedagspenning vid lov, studiedagar och utvecklingssamtal Ds 2020:24 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik,

2020-11-04

Departementsserien 2020:24 (pdf, 1202 kB)