Dokument & lagar (4 490 träffar)

Kommittédirektiv 2021:24

Behörig myndighet och lämpliga sanktioner enligt EU:s förordning om att hantera spridning av terrorisminnehåll online Innehåll Sammanfattning EU-förordningen Den nuvarande svenska regleringen Uppdraget att föreslå behörig myndighet Utredaren ska därför Uppdraget att föreslå sanktioner och analysera om det i övrigt

2021-04-15

Kommittédirektiv 2021:23

Fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning Innehåll Sammanfattning Många elever lämnar gymnasieskolan utan att ha nått målen Viktiga utgångspunkter Uppdraget att utreda övergångar från gymnasieskola till kommunal vuxenutbildning Behörighetskrav till komvux kan behöva ses över Elever som inte når målen med

2021-04-08

Kommittédirektiv 2021:22

Inrättande av ett Institut för mänskliga rättigheter Innehåll Sammanfattning En institution för mänskliga rättigheter enligt Parisprinciperna Den nya lagen om Institutet för mänskliga rättigheter Myndighetens lokalisering Uppdraget Organisation och verksamhetsformer Bemanning Anslutning till administrativa system

2021-04-01

Kommittédirektiv 2021:21

Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel U 2019:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2021 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 28 november 2019 kommittédirektiv om stärkta skolbibliotek och läromedel dir. 2019:91Uppdraget skulle

2021-04-01

Kommittédirektiv 2021:20

Inrättande av Myndigheten för psykologiskt försvar Innehåll Sammanfattning Det psykologiska försvaret måste stärkas En ny myndighet ska inrättas Ansvaret för vissa befintliga uppgifter Myndighetens lokalisering och ledningsform Uppdraget Pågående lagstiftnings- och utredningsarbeten Regleringsbrev m.m. Organisation

2021-03-18

Kommittédirektiv 2021:19

Innehållsvillkor för public service på internet och ordningen för beslut vid förhandsprövning Innehåll Sammanfattning Generella utgångspunkter Uppdraget att föreslå villkor för public service-företagens innehåll på internet Nuvarande innehållsvillkor bör gälla även för verksamheten på internet Utredaren ska därför

2021-03-18

Kommittédirektiv 2021:18

Tilläggsdirektiv till Återstart för kulturen Ku 2020:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 11 mars 2021 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 22 december 2020 kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att, med anledning av covid-19-pandemin, sammanfatta

2021-03-11

Kommittédirektiv 2021:17

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension Fi 2018:06 Innehåll Förlängd tid för och ändring i uppdraget att inrätta en ny myndighet med ansvaret för fondtorget för premiepension Beslut vid regeringssammanträde den 11 mars 2021 Förlängd tid för och ändring i uppdraget att inrätta en

2021-03-11

Kommittédirektiv 2021:16

Prövningsprocesser och regelverk för en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral Innehåll Sammanfattning Utredaren ska analysera och föreslå Behovet av en utredning Prövningsprocesser och regelverk för mineralutvinningsprojekt Uppdraget att föreslå åtgärder för en hållbar försörjning av innovationskritiska

2021-03-11

Kommittédirektiv 2021:15

Tilläggsdirektiv till Utredningen om folkbokföring och samordningsnummer Fi 2019:05 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 4 mars 2021 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 5 september 2019 kommittédirektiv om åtgärder för att minska fel i folkbokföringen dir. 2019:54Uppdraget

2021-03-04

Kommittédirektiv 2021:14

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en EU-anpassad lagstiftning om läkemedel för djur N 2019:01 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 4 mars 2021 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 5 september 2019 kommittédirektiv om en EU-anpassad lagstiftning om läkemedel för djur

2021-03-04

Kommittédirektiv 2021:13

Tilläggsdirektiv till Gängbrottsutredningen Ju 2020:15 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 25 februari 2021 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 11 juni 2020 kommittédirektiv om straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk dir. 2020:62Uppdraget skulle enligt

2021-02-25

Kommittédirektiv 2021:13

Tilläggsdirektiv till Gängbrottsutredningen Ju 2020:15 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 25 februari 2021 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 11 juni 2020 kommittédirektiv om straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk dir. 2020:62Uppdraget skulle enligt

2021-02-25

Kommittédirektiv 2021:12

Ändamålsenligt utlämnande av läkemedelsstatistik Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 18 februari 2021 Vikten av åtkomst till försäljningsuppgifter om läkemedel ur ett patient- och samhällsperspektiv Finansiering av läkemedel Prissättning och subvention Generiskt utbyte Tillgång till läkemedel Bristsituationer

2021-02-18

Kommittédirektiv 2021:12

Ändamålsenligt utlämnande av läkemedelsstatistik Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 18 februari 2021 Vikten av åtkomst till försäljningsuppgifter om läkemedel ur ett patient- och samhällsperspektiv Finansiering av läkemedel Prissättning och subvention Generiskt utbyte Tillgång till läkemedel Bristsituationer

2021-02-18

Kommittédirektiv 2021:10

Tilläggsdirektiv till Cybersäkerhetsutredningen Fö 2019:01 Innehåll Förlängd tid för en del av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 18 februari 2021 Förlängd tid för en del av uppdraget Regeringen beslutade den 31 oktober 2019 kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå de anpassningar

2021-02-18

Kommittédirektiv 2021:10

Tilläggsdirektiv till Cybersäkerhetsutredningen Fö 2019:01 Innehåll Förlängd tid för en del av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 18 februari 2021 Förlängd tid för en del av uppdraget Regeringen beslutade den 31 oktober 2019 kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå de anpassningar

2021-02-18

Kommittédirektiv 2021:11

Tilläggsdirektiv till Utredningen om enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag 2020:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 11 februari 2021 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 30 april 2020 kommittédirektiv om enklare regelverk för mikroföretagande

2021-02-11

Kommittédirektiv 2021:11

Tilläggsdirektiv till Utredningen om enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag 2020:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 11 februari 2021 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 30 april 2020 kommittédirektiv om enklare regelverk för mikroföretagande

2021-02-11

Kommittédirektiv 2021:9

Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga Innehåll Sammanfattning Totalförsvarsplikt Uppdraget att se över reglerna om säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga Ansvaret för säkerhetsprövningen av totalförsvarspliktiga Utredaren ska därför Genomförandet av den uppföljande säkerhetsprövningen Utredaren ska därför

2021-02-11