Särskild debatt om åtgärder för att motverka barns och ungas kopplingar till kriminella nätverk

Torsdagen den 30 november håller riksdagen en särskild debatt om barns och ungas kopplingar till kriminella nätverk. Debatten har begärts av Miljöpartiet. Från regeringen deltar socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M).

Den särskilda debatten går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

Webb-tv: Särskild debatt om åtgärder för att motverka barns och ungas kopplingar till kriminella nätverk

Till kalendern