Parlamentarisk diplomati – bygga broar och förståelse var temat för IPU:s möte i Genève

Publicerad:

Den 23–27 mars samlades den Interparlamentariska unionen (IPU) i Genève, Schweiz. Mötet präglades till stor del av parlamentariskt arbete för att bygga broar för fred och förståelse. Den svenska delegationen bestod av sju riksdagsledamöter.

I slutet av mars deltog sju riksdagsledamöter i IPU:s möte som hölls i Genève. Temat för församlingens möte var parlamentarisk diplomati – att bygga broar för fred och förståelse. Man diskuterade förslag till gemensamma uttalanden, resolutioner, om kriget i Gaza och hur artificiell intelligens kan regleras inom vapenindustrin. Men också om hur innovation inom grön teknologi kan stödjas.

Även riksdagsdirektör Ingvar Mattson var på plats och följde under konferensen ett speciellt program anpassat för generalsekreterare.

Flera resolutioner antogs

En resolution om FN:s nya hållbarhetsmål antogs, där IPU-delegationens ordförande Margareta Cederfelt, (M) bidrog till resultatet. Den går ut på att värna ekologi, demografi, livsmedelsförsörjning och ekonomi i länder som befinner sig i krig eller väpnade konflikter.

I diskussionerna om hur artificiell intelligens kan regleras inom vapenindustrin spelade de svenska ledamöterna en aktiv roll och Yasmine Eriksson (SD) fick igenom samtliga svenska ändringsförslag i den slutliga resolutionstexten. Även Arin Karapet (M), i egenskap av representant för arbetsmarknadsutskottet, deltog i dessa överläggningar.

Delegaterna Serkan Köse (S), vice ordförande, Mattias Karlsson (SD) och Leila Ali Elmi (MP) deltog engagerat och lyckades få in flera svenska ändringar i slutdokumentet för hur innovation inom grön teknologi kan bäst kan utvecklas vidare och spridas till så många som möjligt. 

Däremot gick fyra olika utkast till resolution om ett särskilt brådskande ärende om situationen i Israel/Gaza inte igenom, trots långvarig debatt. 

Bilaterala möten

Utöver de ordinarie sammanträdena genomförde ledamöterna en rad bilaterala möten, bland annat med företrädare från den muslimska världen. Ett återkommande tema var exempelvis koranbränningarna i Sverige och de reaktioner som dessa har orsakat i den muslimska världen.

Den svenska delegationen leddes av tredje vice talman Kerstin Lundgren (C), som också höll Sveriges huvudanförande, där hon markerade mot Rysslands aggressionskrig mot Ukraina och betonade att gränser enligt internationell lag inte får ändras med militärt våld.

Nya befattningar

Margareta Cederfelt, (M) valdes in i IPU:s arbetsgrupp för vetenskap och teknologi. Mattias Karlsson (SD) valdes till ordförande för den rådgivande högnivågruppen för bekämpandet av terrorism och våldsbejakande extremism. 

Ledamöter

Den svenska riksdagsdelegationen som deltog i Genève bestod av:

Mer information

Interparlamentariska unionen IPU, den globala organisationen för världens parlament, består av 180 medlemsländer och 12 regionala parlamentariska organ från hela världen. IPU möts för två stora möten varje år.

Kontaktperson för media

Björn Sondén, internationell rådgivare, Riksdagens internationella kansli, telefon 070-361 88 02, e-post bjorn.sonden@riksdagen.se.