Riksdagsledamöter observerar presidentvalet i Azerbajdzjan

Publicerad:

Den 7 februari hålls presidentval i Azerbajdzjan. Tre svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

I valobservationen i Azerbajdzjan den 7 februari deltar ett 70-tal parlamentariker från 28 av OSSE:s medlemsstater. Deras uppgift är att följa att valet är öppet och att det genomförs på ett korrekt sätt, genom att vara på plats i utvalda delar av landet under valdagen. Parlamentarikerna observerar valtillfället, förseglingen av röstsedlar och rösträkningen i olika vallokaler.

Från Sverige deltar följande riksdagsledamöter:

  • Carina Ödebrink (S)
  • Kadir Kasirga (S)
  • Ulrik Nilsson (M)

OSSE:s parlamentariska församling

Organisationen för säkerhet och samarbete, OSSE, är en sammanslutning för säkerhetspolitisk dialog och samverkan i Europa. En viktig uppgift för organisationen är att observera parlaments- och presidentval i olika länder.

Valobservationen arrangeras i samarbete med ODIHR, OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter. ODIHR har observatörer i landet under en längre tid både före och efter valet. 

Presskonferens den 8 februari

Den 8 februari hålls en presskonferens i Baku där ett preliminärt uttalande om valet görs. Uttalandet publiceras på den parlamentariska församlingens webbplats.

Mer information 

Kontaktperson för media

Simona de Ciutiis, internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon +46 72 450 34 56, e-post simona.de.ciutiis@riksdagen.se.