Justitieutskottet står bakom förslag om säkerhetszoner

Publicerad:

Justitieutskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i polislagen, som gör att Polismyndigheten ska kunna införa säkerhetszoner där polisen har särskilda befogenheter att söka efter vapen och andra farliga föremål. S, V, C och MP invänder mot förslaget i reservationer.

Enligt förslaget ska Polismyndigheten kunna införa säkerhetszoner där polisen har särskilda befogenheter att söka efter vapen och andra farliga föremål. Syftet är att skjutningar och sprängningar vid konflikter inom den kriminella miljön ska kunna motverkas mer effektivt.

Polisen får utvidgade befogenheter att kroppsvisitera

Ett beslut om en säkerhetszon ska gälla högst två veckor åt gången och kunna överklagas till domstol. Polismyndigheten ska publicera beslutet på sin webbplats och informera om det på andra sätt. Inom en säkerhetszon ska polisen ha utvidgade befogenheter att kroppsvisitera personer och genomsöka transportmedel för att söka efter vapen och andra farliga föremål. Befogenheterna ska gälla på allmän plats och ingripanden ska få göras i den utsträckning det behövs för att förebygga eller förhindra den brottsliga verksamhet som zonen har införts för att motverka.

Reservationer

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet motsätter sig förslaget i en reservation och menar att riksdagen bör avslå regeringens förslag. Bland annat hänvisar partierna till att den befintliga polislagen redan innebär att polisen har stora möjligheter att visitera personer i brottsförebyggande syfte.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är onsdagen den 10 april. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Dokument

Justitieutskottets betänkande 2023/24:Säkerhetszoner

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Kontaktperson för media

Elizabeth Lindell, föredragande justitieutskottet, telefon: 070-830 98 43, e-post: elizabeth.lindell@riksdagen.se