2 703 riksdagsmotioner inlämnade

Publicerad:

Riksdagens ledamöter har lämnat in totalt 2 703 fristående motioner med 9 572 yrkanden under allmänna motionstiden. Det visar den första sammanräkningen efter att motionstiden löpte ut i dag den 5 oktober klockan 16.30. Siffrorna är preliminära.

Motioner är ett sätt för ledamöterna och partierna att föra fram sin politik. Under den allmänna motionstiden kan riksdagens ledamöter lämna in fristående motioner, förslag, om allt som riksdagen kan besluta om. En motion kan innehålla ett eller flera förslag, yrkanden.

Den allmänna motionstiden börjar när riksdagen öppnar på hösten och slutar 15 dagar efter det att regeringen lämnat budgetpropositionen till riksdagen. I år startade motionstiden den 12 september klockan 11.00 och avslutades i dag, den 5 oktober klockan 16.30. Under perioden har riksdagens ledamöter lämnat in totalt 2 703 fristående motioner Det är fler jämfört med 2022, då 2 235 motioner lämnades in. Antalet yrkanden som kom in 2023 är 9 572. Det är fler jämfört med 2022, då 8 918 yrkanden lämnades in. Siffrorna är preliminära.

Alla motioner på riksdagens webbplats

Motionerna publiceras på riksdagens webbplats. Det går att söka motioner utifrån ämne och sortera motionerna efter parti och ledamot som lämnat motionen.

Sök bland motioner från allmänna motionstiden 2023 

Nästa steg

När en motion kommit in till riksdagen lämnas den till det eller de riksdagsutskott som ansvarar för området som yrkandena i motionen tar upp. Utskottet går igenom motionsyrkandena och föreslår vad riksdagen ska besluta. För många av motionerna startar utskotten detta arbete först under våren. Därefter fattar riksdagen beslut om motionen. På riksdagen.se publiceras beslutsdatum för respektive motion så snart tidpunkten är bestämd.

Antal fristående motioner tidigare år

 • 2022: 2 235 motioner
 • 2021: 4 149 motioner
 • 2020: 3 645 motioner
 • 2019: 3 313 motioner
 • 2018: 2 938 motioner
 • 2017: 3 847 motioner
 • 2016: 3 409 motioner
 • 2015: 3 196 motioner

Antal yrkanden tidigare år

 • 2022: 8 918 yrkanden
 • 2021: 17 298 yrkanden
 • 2020: 13 625 yrkanden
 • 2019: 10 531 yrkanden
 • 2018: 9 204 yrkanden
 • 2017: 10 715 yrkanden
 • 2016: 8 768 yrkanden
 • 2015: 7 593 yrkanden

För mer information

På riksdagen.se finns mer information om allmänna motionstiden. Där finns även partiers budgetmotioner samlade, alltså de motioner där partier redovisar sina motförslag till regeringens budgetförslag.

Allmänna motionstiden

Kontakt

Riksdagsförvaltningens presstjänst, telefon: 08-786 62 00