Allmänna motionstiden

En gång om året får riksdagsledamöterna lämna motioner, förslag, om alla frågor som riksdagen kan besluta om. Det sker under en period som kallas för den allmänna motionstiden och som pågår under hösten. Den allmänna motionstiden 2023 började tisdagen den 12 september klockan 11 och slutade torsdagen den 5 oktober klockan 16.30.

Den allmänna motionstiden pågår normalt från riksmötets början till 15 dagar efter att regeringen lämnat budgetpropositionen till riksdagen. Men riksdagen kan på förslag av talmannen besluta om annan tid.

Under den allmänna motionstiden får ledamöterna lämna in motioner om alla frågor som riksdagen kan besluta om, till exempel förslag om ändrad lagstiftning eller en uppmaning till regeringen att tillsätta en utredning. En motion får däremot inte gå ut på att riksdagen ska besluta i en fråga som regeringen, en domstol eller en förvaltningsmyndighet har ansvar för att avgöra.

Motioner som lämnas in under den allmänna motionstiden kallas för fristående motioner. En motion kan innehålla ett eller flera förslag, yrkanden.

En annan typ av motioner är följdmotioner. De kan lämnas i anslutning till ett förslag från regeringen. En följdmotion ska handla om samma saker som förslaget.

Illustration av en person som står vid en kopiator och läser på ett papper.
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Antal motioner under allmänna motionstiden

  • 2 703 motioner lämnades in hösten 2023
  • 2 235 motioner lämnades in hösten 2022
  • 4 149 motioner lämnades in hösten 2021
  • 3 645 motioner lämnades in hösten 2020
  • 3 313 motioner lämnades in hösten 2019
  • 2 938 motioner lämnades in hösten 2018

Så behandlas motionerna i riksdagen

När en motion kommit in lämnas den till det riksdagsutskott som ansvarar för området som motionen tar upp. Till exempel hänvisas motioner om klimatfrågor till miljö- och jordbruksutskottet. Utskottet går igenom motionen och föreslår vad riksdagen ska besluta. För många av motionerna startar utskotten detta arbete först under våren. Därefter fattar riksdagen beslut om motionen.

På riksdagens webbplats publiceras beslutsdatum för respektive motion så snart tidpunkten är bestämd.

Årets budgetmotioner

Under den allmänna motionstiden lämnar partierna i opposition in sina budgetmotioner. Där redovisar de sina motförslag till regeringens budgetförslag. Här publiceras budgetmotionerna i den takt de kommer in.

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad