Civilutskottet säger ja till trafikförsäkring för elsparkcyklar

Publicerad:

Flertalet elsparkcyklar kommer att behöva trafikförsäkring enligt ett lagförslag från regeringen. Förslaget omfattar även andra åtgärder som ska stärka skyddet för den som skadas i trafiken. Civilutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till förslaget, men SD har synpunkter på delar av det. 

Regeringens förslag om trafikförsäkringen bygger på ett EU-direktiv från 2021 och omfattar bland annat följande nya regler:

  • Kravet på trafikförsäkring ska förtydligas samt utvidgas till att omfatta fler eldrivna fordon utan tramp- eller vevanordning, exempelvis många av de elsparkcyklar som finns i trafiken. Förutom sådana fordon som är konstruerade för hastigheter över 20 kilometer i timmen ska försäkringsplikten även gälla redan vid konstruktionshastigheter över 14 kilometer i timmen om fordonet väger mer än 25 kilo. 
  • Ett så kallat insolvensgarantisystem införs. Det innebär att den som skadats får ersättning även om hens trafikförsäkringsgivare går i konkurs.
  • Det högsta ersättningsbelopp som kan betalas från en motortävlingsförsäkring höjs från 50 miljoner kronor till 100 miljoner kronor. Försäkringen gäller vid tävling, träning, övningskörning, uppvisning eller liknande inom ett inhägnat tävlingsområde, där inte trafikskadelagen gäller.

Civilutskottet har inget att invända mot förslaget och föreslår därför att riksdagen ska säga ja till det. De nya reglerna föreslås börja gälla den 23 december 2023, med undantag av insolvensgarantisystemet som ska börja gälla vid den tidpunkt som regeringen bestämmer.

SD har synpunkter på förslaget

I en reservation framhåller Sverigedemokraterna att trafikförsäkring inte bör krävas för den kategori av eldrivna fordon utan tramp- eller vevanordning som är konstruerade för en hastighet på över 14 men inte 20 kilometer i timmen. Enligt det EU-direktiv som regeringens lagförslag bygger på räcker det med en ansvarsförsäkring i det fallet.

SD anser därför att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att återkomma med ett förslag där trafikförsäkringen är ersatt med en ansvarsförsäkring för just den kategorin av fordon.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är den 15 november. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Civilutskottets ledamöter

Dokument

Civilutskottets betänkande 2023/24:CU6 Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för dem som skadas i trafiken (publiceras 10 november)

Kontaktperson för media

Miriam Kantor, utskottsråd civilutskottet, telefon: 08-786 66 44, e-post: miriam.kantor@riksdagen.se