Trafikutskottets öppna sammanträde om artificiell intelligens

Publicerad:

Den 9 november håller trafikutskottet ett öppet sammanträde om artificiell intelligens. Några av de frågor som ska tas upp gäller hur AI påverkar till exempel arbetsmarknaden, näringslivet, juridiken och den offentliga förvaltningen. 

Även exempel på hur AI fungerar idag kommer att lyftas upp, både i ett internationellt perspektiv men även svenska styrkor och svagheter inom området. Medverkar gör bland annat AI-experter från KTH, AI-Sweden, RISE, Myndigheten för digital förvaltning, Zenseact (Volvo Cars) och Astra Zeneca.

Tid: Klockan 8.45–12
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan.

Hitta till riksdagen

Program

8.45–8.55 Inledning av trafikutskottets ordförande Ulrika Heie (C)

8.55–9.10 Kompetens på en arbetsmarknad med AI, Danica Kragic Jensfelt, professor, avdelningschef, KTH

9.10–9.25 AI i Sverige i dag – styrkor och svagheter, Martin Svensson, managing director, AI-Sweden

9.25–9.35 Möjligheterna med tillämpad AI för näringsliv och samhälle, Sverker Janson, chef, Centrum för tillämpad AI, RISE

9.35–9.50 AI och juridiken – ansvar, säkerhet och grundläggande rättigheter, Susanne Stenberg, senior forskare och rättslig expert, RISE

9.50–10.20 Paus

10.20-10.30 AI och offentlig förvaltning, Anna Eriksson, generaldirektör, Myndigheten för digital förvaltning

10.30-10.40 AI i ett internationellt perspektiv, Mikael Ljungblom, director public policy och international relations, AI-Sweden

10.40-11 Exempel från AI-verkligheten

  • Säkrare fordon med stöd av AI, Erik Rosén, Chief AI Officer, Zenseact (Volvo Cars)
  • AI:s bidrag till nya läkemedel och medicinteknik, Peder Blomgren, VP och Head of Data Office, R&D Astra Zeneca

11–11.55 Frågestund

11.55–12 Avslutning av trafikutskottets vice ordförande Thomas Morell (SD)

Webb-tv

Sammanträdet är öppet för allmänhet och media och går att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

Webb-tv

Pressackreditering till riksdagen

Journalister och fotografer som vill arbeta på egen hand i riksdagens lokaler behöver ha riksdagens pressackreditering. Information finns på riksdagens webbplats.

Pressackreditering

Kontaktperson för media

Christer Åström, föredragande trafikutskottet, telefon 08-786 60 06, e-post christer.astrom@riksdagen.se