Utskott vill att Wagnergruppen listas som terroristgrupp av EU

Publicerad:

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att aktivt verka för att skapa enighet inom EU för att lista den statsunderstödda ryska så kallade Wagnergruppen som en terroristgrupp under EU:s terroristsanktioner.

I anslutning till det föreslagna tillkännagivandet lyfter utrikesutskottet även fram att det sannolikt finns behov av att uppgradera EU:s regelverk för terroristlistning så att det bättre kan möta hot från aktörer med statliga kopplingar.

I en reservation föreslår S, V, C och MP att riksdagen ska göra ett tillkännagivande även om en sådan översyn av regelverket i syfte att uppgradera detta så att det fångar upp dagens hotbilder och kan användas mot statliga grupper som begår terroristhandlingar, som till exempel Wagnergruppen och det islamiska revolutionsgardet. I reservationen anges att en formell listning av Wagnergruppen som en terroristgrupp under EU:s terroristsanktioner är motiverad, med hänvisning till att handlingar som utförts och utförs av Wagnergruppen i bland annat Ukraina, Syrien och flera afrikanska länder är att betrakta som terroristhandlingar. 

En terroristlistning förutsätter enligt dagens regelverk att en grupp är föremål för en rättslig prövning för terroristbrott. Det måste alltså finnas en pågående eller avslutad rättslig process. De reserverande ledamöterna anser att det bör vara möjligt att finna en rättssäker modell som tillåter beslut om listning utan krav på föregående rättsliga åtgärder. 

Utrikesutskottets förslag om tillkännagivandet kom i samband med att utskottet behandlade en skrivelse från regeringen om verksamheten i Europeiska unionen under 2022 med tillhörande motioner, bland annat om sanktioner mot Ryssland.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt är måndagen den 19 juni och beslut tisdagen den 20 juni 2023. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Dokument

Utrikesutskottets betänkande 2022/23:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2022 (Publiceras 13 juni 2023)

Ledamöter

Utrikesutskottets ledamöter

Kontaktperson för media

Jakob Nyström föredragande utrikesutskottet, telefon 08- 786 59 16, e-post jakob.nystrom@riksdagen.se