Aktuellt

Filtrerar på:

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 24 mars sammanträder regeringen med EU-nämnden inför ett möte i EU:s ministerråd för transport-, telekommunikations- och energifrågor. Regeringen rapporterar samtidigt från möten i samma ministerråd. Från regeringen deltar statssekreterare Daniel Liljeberg. 

Finansutskottet föreslår att regeringen får besluta om försvarsmateriel till Ukraina

Förslag till beslut Regeringen ska få rätt att besluta om att skänka försvarsmateriel till Ukraina, och om att sälja artilleripjäser till Storbritannien. Det är innebörden i ett förslag från regeringen, som finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till. 

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Eu EU-nämnden håller ett öppet sammanträde onsdagen den 22 mars. Under sammanträdet samråder statsminister Ulf Kristersson (M) med EU-nämnden inför ett möte i Europeiska rådet 23–24 mars 2023.  

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen godkänner Sveriges anslutning till Nato

Förslag till beslut Utrikesutskottet föreslår att riksdagen godkänner Sveriges anslutning till Nato, Nordatlantiska fördragsorganisationen, och de lagändringar som föreslås. V och MP har lämnat reservationer till förslaget. 

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 17 mars samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för utrikesfrågor, allmänna frågor samt jordbruks- och fiskefrågor. Från regeringen deltar utrikesminister Tobias Billström (M), försvarsminister Pål Jonson (M), EU-minister Jessika Roswall (M) och landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Finansutskottet håller en öppen utfrågning av Riksbankens direktion

Utfrågning Den 14 mars håller finansutskottet en öppen utfrågning av Riksbankens direktion. Den rör dels Riksbankens årsredovisning 2022, dels den aktuella penningpolitiken.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 10 mars samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor, för miljöfrågor, samt för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor. Från regeringen deltar finansminister Elisabeth Svantesson, sjukvårdsminister Acko Ankarberg, socialminister Jakob Forssmed, arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson, samt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. 

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 3 mars klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd för rättsliga och inrikesfrågor samt för utbildnings-, ungdoms-, kultur- och idrottsfrågor. Från regeringen deltar migrationsminister Maria Malmer Stenergard, justitieminister Gunnar Strömmer, skolminister Lotta Edholm, statssekreterare Martin Andreasson.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 24 februari klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd för konkurrenskraftsfrågor. Från regeringen deltar statssekreterare Sara Modig. Statssekreteraren återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

Finansutskottet säger ja till tillfällig skatt på överintäkter från viss elproduktion

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny lag, som möjliggör en tillfällig skatt på överintäkter från viss elproduktion. Förslaget innebär att intäkter på över 1 957 kronor per megawattimme beskattas med 90 procent, under perioden mars-juni 2023. 

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 17 februari klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd. Från regeringen deltar Utrikesminister Tobias Billström (M) och EU-minister Jessika Roswall (M). Ministrarna återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

Extra ändringsbudget: Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser

Förslag till beslut Finansutskottet ställer sig bakom regeringens förslag till extra ändringsbudget till följd av de höga energipriserna och det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde.

Finansutskottet har undersökt hur centralbanker granskas i andra länder

Uppföljning Finansutskottet har publicerat en översikt med exempel på hur man i några olika länder utformat granskningen av ländernas centralbanker. Översikten är en del i utskottets arbete med att utveckla uppföljningen och utvärderingen av Riksbankens verksamhet.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Eu EU-nämnden håller ett sammanträde onsdagen den 8 februari. Under sammanträdet samråder statsminister Ulf Kristersson (M) med EU-nämnden inför ett extra möte i Europeiska rådet 9–10 februari 2023.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 3 februari klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd för allmänna frågor. Från regeringen deltar EU-minister Jessika Roswall (M). Ministern återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

Finansutskottet håller öppen utfrågning om finansiell stabilitet

Utfrågning Finansutskottet håller en öppen utfrågning med Finansiella stabilitetsrådet om finansiell stabilitet i svensk ekonomi i ljuset av hög inflation och högre räntor.

KU vill att uppgifter om personliga förhållanden sekretessbeläggs när elstödet betalas ut

Förslag till beslut Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att sekretessbelägga personliga förhållanden när elstödet ska betalas ut.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 20 januari klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd för utrikes frågor. Från regeringen deltar utrikesminister Tobias Billström (M). Ministern återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 13 januari klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor. Från regeringen deltar statssekreterare Johanna Lybeck Lilja. Statssekreteraren återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 16 december klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd för miljöfrågor och transport, telekommunikations- och energifrågor. Från regeringen deltar statssekreterare Daniel Westlén och energi- och näringsminister Ebba Busch (KD). Ministern och statssekreteraren återrapporterar också från tidigare möten i rådet.