Aktuellt

Filtrerar på:

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Eu EU-nämnden håller ett öppet sammanträde den 20 oktober. Under sammanträdet informerar och samråder statsminister Stefan Löfven (S) inför ett möte med EU:s stats- och regeringschefer i Europeiska rådet den 21–22 oktober. Sammanträdet går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Öppen utfrågning om penningpolitiken

Utfrågning Den 19 oktober håller finansutskottet en öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken. Deltar gör bland andra riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Martin Flodén. Utfrågningen går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Eu EU-nämnden höll ett öppet sammanträde den 5 oktober. Under sammanträdet informerade och samrådde statsminister Stefan Löfven (S) inför EU:s toppmöte med länderna på västra Balkan den 6 oktober. Sammanträdet kan ses på riksdagens webb-tv.

Ja till lagändringar som kan förlänga kalkbrytningstillstånd

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om tillfälliga ändringar i miljöbalken. Lagändringarna ska göra det möjligt för regeringen att pröva en ansökan om förlängt tillstånd för kalkstensbrytning.

Skyddet för visselblåsare ska stärkas

Beslut Det införs en ny lag som ger skydd för personer som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatser, så kallade visselblåsare. Bland annat kommer fler personer att omfattas av skyddet för visselblåsare. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

En utredning av Samhall bör tillsättas

Beslut Riksdagen anser att det behöver göras en extern utredning av Samhall och riktade därför ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Ersättning för personlig assistans utan tillstånd ska förhindras

Beslut Lagändringar görs för att förhindra att en assistansberättigad ska kunna få ersättning för personlig assistans som utförts inom en yrkesmässig verksamhet utan tillstånd. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Skatteutskottet säger ja till tillfälligt minskad skatt för arbetsinkomster för år 2021 och 2022

Förslag till beslut Som en följd av coronapandemin föreslår skatteutskottet att riksdagen säger ja till att införa en tillfällig skatteminskning för arbetsinkomster för år 2021 och 2022. SD och V har invändningar mot förslaget i en reservation.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår ja till lagändringar som kan förlänga kalkbrytningstillstånd

Förslag till beslut Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om tillfälliga ändringar i miljöbalken. Lagändringarna ska göra det möjligt för regeringen att pröva en ansökan om förlängt tillstånd för kalkstensbrytning.

Arbetsmarknadsutskottet vill se en utredning av Samhall

Förslag till beslut Regeringen bör tillsätta en extern utredning av Samhall. Det menar riksdagens arbetsmarknadsutskott som föreslår att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det. Socialdemokraterna och Miljöpartiet invänder mot utskottets förslag i en gemensam reservation.

Utskott säger ja till att stärka skyddet för visselblåsare

Förslag till beslut Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till ett förslag från regeringen som innebär att skyddet för personer som slår larm om missförhållanden på arbetsplatser stärks. Genom förslaget genomförs EU:s så kallade visselblåsardirektiv i Sverige. V och L har synpunkter i var sin reservation.

Utskott vill att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta gälla

Förslag till beslut Socialutskottet vill att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta att gälla till sista januari 2022. Utskottet riktar också flera uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. S, V och MP har invändningar mot ett tillkännagivande om ekonomisk ersättning i en reservation.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 16 juli klockan 10 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i EU:s ministerråd för jordbruk och fiske. Från regeringen deltar statssekreterare Per Callenberg. Statssekreteraren återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 9 juli klockan 10 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i EU:s ministerråd för utrikes frågor samt rådet för ekonomiska och finansiella frågor. Från regeringen deltar kabinettssekreterare Robert Rydberg och statssekreterare Max Elger. De återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Eu EU-nämnden höll ett öppet sammanträde torsdagen den 1 juli. Under mötet återrapporterade statsminister Stefan Löfven (S) från mötet i Europeiska rådet den 24–25 juni. Sammanträdet går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.

Extra ändringsbudget: Förlängda ersättningar i sjukförsäkringen och stöd till företag, kultur och idrott på grund av corona föreslås

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från regeringen om ytterligare åtgärder på grund av covid-19-pandemin. Det förstärkta stödet vid korttidsarbete förlängs med tre månader, ersättningar inom sjukförsäkringen förlängs och omställningsstödet utökas. Vidare ges ytterligare stöd till kultur och idrott samt insatser som rör vaccinering och att hindra smittspridningen av covid-19. Vänsterpartiet är positivt till de flesta av regeringens förslag, men säger nej till ett av dem i en reservation.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Onsdagen den 23 juni klockan 10 samråder EU-nämnden med regeringen inför möte i EU:s ministerråd för jordbruks- och fiskefrågor. Från regeringen deltar landsbygdsminister Jennie Nilsson (S). Ministern återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Eu EU-nämnden håller ett öppet sammanträde den 23 juni klockan 13. Under mötet informerar och samråder statsminister Stefan Löfven (S) inför ett möte med EU:s stats- och regeringschefer i Europeiska rådet den 24–25 juni. Sammanträdet går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Förslag om ja till att Tullverket får utökad möjlighet att ingripa mot brott

Förslag till beslut Tulltjänstemän ska få utökade möjligheter att agera vid misstänkt brottslighet i samband med en tullkontroll. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Samtidigt vill utskottet att riksdagen i tre tillkännagivanden uppmanar regeringen att ge Tullverket större befogenheter, ett utökat uppdrag att utföra kontroller samt att överväga om utförsel av smuggelgods ska utgöra ett brott. S, V och MP reserverar sig mot tillkännagivandena.

Renskötselutredning bör ta hänsyn till lokalbefolkningens och övriga svenskars jakt- och fiskebehov

Förslag till beslut Utredningen om en ny renskötsellag ska utöver samers rätt ta hänsyn till lokalbefolkningens och övriga svenskars tradition, intresse och behov att jaga och fiska. Det tycker miljö- och jordbruksutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om kompletterande direktiv för utredningen.