Aktuellt

Filtrerar på:

Anmälan öppen till höstens fortbildningar

Lärare Fördjupa dina kunskaper om riksdagens arbete, träffa ledamöter och upplev atmosfären i riksdagen genom att delta i fortbildning för lärare och lärarstudenter. Under hösten erbjuds två fortbildningar. Den första kursen äger rum den 21 oktober och fokuserar på riksdagens arbete med EU-frågor. Nästa utbildning är en tvådagarsutbildning i riksdagskunskap och äger rum den 16–17 november. Anmälan öppnar i slutet av augusti.

Valet 2022 – studiematerial från riksdagen

Lärare Riksdagen har ett stort pedagogiskt utbud som passar i undervisningen om höstens val. Vi erbjuder också tryckt studiematerial. För beställning av tryckt material, räkna med en leveranstid på minst fem arbetsdagar. Läsbarheten har förbättrats i några av de digitala versionerna av studiematerialen. Dessutom är de bättre anpassade till olika uppläsningsverktyg.

Ta del av fortbildningsdagen om riksdagen och valet

Lärare Den 9 maj arrangerade riksdagen en fortbildningsdag för lärare i samhällskunskap och för lärarstudenter. Under dagen erbjöds föreläsningar med tjänstemän, forskare och experter om höstens val till riksdagen och hur valet påverkar riksdagens arbete. Det går att ta del av fortbildningsdagens program i efterhand via webb-tv.

Höstens tider för besök är nu släppta

Lärare Från den 27 april klockan 10 är det möjligt att boka höstens besökstider. Många vill besöka riksdagen och för närvarande är nästan alla vårens visningar bokade. Däremot kan det alltid dyka upp avbokningar så håll utkik på vår webbplats!

Studiematerial om demokratins utveckling och framtid

Lärare Demokratin fyller hundra år! Passa på att beställa eller ladda ned studiematerial som berättar historien bakom riksdagens rösträttsbeslut, om demokratins utveckling och framtid. Affischutställningen, ”Ja, må den leva, kan enkelt och kostnadsfritt sättas upp exempelvis i klassrummet. Magasinet ”Demokratin står aldrig stilla” kan beställas i klassuppsättningar.

Gymnasieklasser som besöker riksdagen kan söka resebidrag

Lärare Inför höstterminen kan klasser som bokat in ett studiebesök för gymnasiet söka resebidrag. Sista ansökningsdag för hösten är den 31 maj. Syftet med resebidraget är att underlätta för skolor med långa och dyra resor till Stockholm att besöka riksdagen.

Riksdagen och valet – fortbildningsdag för lärare den 9 maj

Lärare Den 9 maj arrangerar riksdagen en fortbildningsdag för lärare i samhällskunskap och för lärarstudenter. Under dagen erbjuds föreläsningar med tjänstemän, forskare och experter om höstens val och dess påverkan på riksdagens arbete. Det finns också tillfälle att samtala med riksdagsledamöter om deras uppdrag och hur partierna förbereder sig inför valet. Fortbildningsdagen äger rum i Riksdagshuset och sänds via riksdagens webb-tv. Sista anmälningsdag var 2 maj. 

Man går in i riksdagens kammare. Foto: Riksdagsförvaltningen

Lär dig om ledamotsuppdraget i riksdagens filmserie

Lärare På riksdagens Youtubekanal finns nu andra avsnittet i filmserien Demokrati pågår där dina elever får lära sig massor om riksdagens arbete och beslut. I det nya avsnittet handlar det om ledamotens uppdrag.

Riksdagen öppnar för skolbesök 14 mars

Lärare I enlighet med att de flesta av samhällets åtgärder mot covid-19 avvecklas öppnar riksdagen för skolbesök från och med den 14 mars. Välkommen att boka!

Över 500 skolklasser får besök av en ledamot

Lärare Inför vårterminen har skolor haft möjlighet att boka in ett möte med en riksdagsledamot. Ledamotsbesöken är en del i att uppmärksamma hundraårsjubileet av den allmänna och lika rösträttens införande i Sverige. Men också att stärka elevernas kunskaper om riksdagens roll i vår demokrati och om uppdraget som folkvald. När anmälan stängde den 22 december hade 126 riksdagsledamöter blivit inbjudna till olika skolor. Under januari och februari kommer de att möta totalt cirka 16 720 elever.Bjud in en riksdagsledamot till skolan!

Uppskjuten start av visningar

Lärare Med tanke på det rådande läget skjuts startdatum för den fysiska besöksverksamheten fram. Vissa besök kommer därför att bli avbokade. De skolor vars besök har ställts in har meddelats via mejl. Om du har ett besök inbokat men inte har fått något mejl kan det vara bra att kontrollera skräppostfiltret.

Riksdagen öppnar för besök i januari 2022

Lärare Från och med den 17 januari öppnar riksdagen för fysiska besök och då kommer skolklasser att kunna besöka Riksdagshuset igen. Tiderna släpps den 16 november klockan 10. Det kommer att gå att boka studiebesök för gymnasiet, Demokrativerkstaden för årkurs 7–9 och visningar av Riksdagshuset. Fram till december erbjuds digitala besök för elever i årskurs 7–9 eller på gymnasiet.

Bjud in en riksdagsledamot till din skola

Lärare Vill dina elever möta en riksdagsledamot för samtal om demokrati och uppdraget som folkvald? Under perioden 17 januari till den 4 februari 2022 kan klasser i årskurs nio och i gymnasiet boka in ett möte med en riksdagsledamot. Mötena sker på plats i skolan och håller på i 60 minuter. 

Lär dig om lagstiftnings- och budgetprocessen vid höstens fortbildningar för lärare

Lärare Vill du lära dig mer om hur riksdagen stiftar lagar och hur riksdagen arbetar med statens budget? I höst har du som är lärare i samhällskunskap möjlighet att ta del av riksdagens digitala fortbildningar om lagstiftnings- och budgetprocessen.

Två ungdomar tittar på en tv-skärm där en man i kostym syns. Foto: Melker Dahlstrand

Demokrativerkstaden i klassrummet

Lärare Hur går det till när riksdagen fattar beslut och hur är det att vara ledamot i Sveriges riksdag? I klassrumsversionen av det upplevelsebaserade spelet Demokrativerkstaden får elever i årskurs 7–9 och gymnasiet arbeta i partier och utskott innan de fattar beslut om viktiga samhällsfrågor. Nu kan du som lärare beställa ett undervisningspaket för Demokrativerkstaden där alla nödvändiga dokument finns bifogade i tryckt form.

Studiebesök och visningar är inställda året ut

Lärare För att det parlamentariska och det partipolitiska arbetet ska kunna bedrivas smittskyddssäkert kommer skolbesök och visningar vara fortsatt inställda. Återgången till ordinarie verksamhet kommer att ske stegvis och gällande restriktioner följas. Det innebär att fysiska besök blir möjliga tidigast i januari. Fram till dess erbjuds digitala studiebesök för elever i årskurs 7–9 eller på gymnasiet. Bokningsbara tider finns till och med december.

Seminarium: 100 år av demokrati – Vilka lärdomar tar vi med oss?

Evenemang Den 15 september höll riksdagen ett seminarium på temat demokratins framtid och de lärdomar och utmaningar som 100 år av demokrati har fört med sig. Seminariet arrangeras tillsammans med regeringen. Deltog gjorde talman Andreas Norlén, statsminister Stefan Lövfen (S) och demokratiminister Amanda Lind (MP) samt gäster från forskarvärlden och civilsamhället. Seminariet kan ses i efterhand via riksdagens webb-tv.

Foto: Anders Löwdin

Diskutera demokrati med talmännen

Lärare Under hösten fortsätter riksdagen att erbjuda gymnasieklasser möjligheten att diskutera demokratifrågor med en talman. Det är talman Andreas Norlén och de tre vice talmännen Åsa Lindestam, Lotta Johnsson Fornarve och Kerstin Lundgren som bjuder in till samtal om framtidens demokrati. Mötena sker digitalt, håller på i 25 minuter och kräver att klassen förbereder frågor att ställa. Bokningsbara tider finns från den 20 september och fram till den 27 oktober. Bokningen öppnar tisdag den 31 augusti klockan 13.   

Fortbildning om riksdagens arbete med EU-frågor

Lärare Välkommen på en halvdag med digitala föreläsningar där tjänstemän och riksdagsledamöter berättar om arbetet med EU-frågor i utskotten, EU-nämnden och kammaren. Du som är lärare i samhällskunskap är välkommen att delta antingen den 16 eller 20 april. Anmälan öppnar den 17 mars.

Allt om EU inför Europadagen 9 maj

Lärare Den 9 maj 1950 inleddes ett europeiskt samarbete för att förhindra krig och konflikter. Det var startskottet för dagens EU och det är anledningen till att Europadagen firas den 9 maj. Vi vill därför passa på att tipsa om riksdagens studiematerial om EU. Bland annat finns en kort film om hur riksdagen arbetar med EU-frågor, en broschyr som förklarar EU på tio minuter och flera fördjupande studiematerial med övningsuppgifter.