Aktuellt

Filtrerar på:

Riksdagen öppnar för besök i januari 2022

Lärare Från och med den 17 januari öppnar riksdagen för fysiska besök och då kommer skolklasser att kunna besöka Riksdagshuset igen. Tiderna släpps den 16 november klockan 10. Det kommer att gå att boka studiebesök för gymnasiet, Demokrativerkstaden för årkurs 7–9 och visningar av Riksdagshuset. Fram till december erbjuds digitala besök för elever i årskurs 7–9 eller på gymnasiet.

Bjud in en riksdagsledamot till din skola

Lärare Vill dina elever möta en riksdagsledamot för samtal om demokrati och uppdraget som folkvald? Under perioden 17 januari till den 4 februari 2022 kan klasser i årskurs nio och i gymnasiet boka in ett möte med en riksdagsledamot. Mötena sker på plats i skolan och håller på i 60 minuter. 

Lär dig om lagstiftnings- och budgetprocessen vid höstens fortbildningar för lärare

Lärare Vill du lära dig mer om hur riksdagen stiftar lagar och hur riksdagen arbetar med statens budget? I höst har du som är lärare i samhällskunskap möjlighet att ta del av riksdagens digitala fortbildningar om lagstiftnings- och budgetprocessen.

Två ungdomar tittar på en tv-skärm där en man i kostym syns. Foto: Melker Dahlstrand

Demokrativerkstaden i klassrummet

Lärare Hur går det till när riksdagen fattar beslut och hur är det att vara ledamot i Sveriges riksdag? I klassrumsversionen av det upplevelsebaserade spelet Demokrativerkstaden får elever i årskurs 7–9 och gymnasiet arbeta i partier och utskott innan de fattar beslut om viktiga samhällsfrågor. Nu kan du som lärare beställa ett undervisningspaket för Demokrativerkstaden där alla nödvändiga dokument finns bifogade i tryckt form.

Studiebesök och visningar är inställda året ut

Lärare För att det parlamentariska och det partipolitiska arbetet ska kunna bedrivas smittskyddssäkert kommer skolbesök och visningar vara fortsatt inställda. Återgången till ordinarie verksamhet kommer att ske stegvis och gällande restriktioner följas. Det innebär att fysiska besök blir möjliga tidigast i januari. Fram till dess erbjuds digitala studiebesök för elever i årskurs 7–9 eller på gymnasiet. Bokningsbara tider finns till och med december.

Seminarium: 100 år av demokrati – Vilka lärdomar tar vi med oss?

Evenemang Den 15 september höll riksdagen ett seminarium på temat demokratins framtid och de lärdomar och utmaningar som 100 år av demokrati har fört med sig. Seminariet arrangeras tillsammans med regeringen. Deltog gjorde talman Andreas Norlén, statsminister Stefan Lövfen (S) och demokratiminister Amanda Lind (MP) samt gäster från forskarvärlden och civilsamhället. Seminariet kan ses i efterhand via riksdagens webb-tv.

Foto: Anders Löwdin

Diskutera demokrati med talmännen

Lärare Under hösten fortsätter riksdagen att erbjuda gymnasieklasser möjligheten att diskutera demokratifrågor med en talman. Det är talman Andreas Norlén och de tre vice talmännen Åsa Lindestam, Lotta Johnsson Fornarve och Kerstin Lundgren som bjuder in till samtal om framtidens demokrati. Mötena sker digitalt, håller på i 25 minuter och kräver att klassen förbereder frågor att ställa. Bokningsbara tider finns från den 20 september och fram till den 27 oktober. Bokningen öppnar tisdag den 31 augusti klockan 13.   

Fortbildning om riksdagens arbete med EU-frågor

Lärare Välkommen på en halvdag med digitala föreläsningar där tjänstemän och riksdagsledamöter berättar om arbetet med EU-frågor i utskotten, EU-nämnden och kammaren. Du som är lärare i samhällskunskap är välkommen att delta antingen den 16 eller 20 april. Anmälan öppnar den 17 mars.

Allt om EU inför Europadagen 9 maj

Lärare Den 9 maj 1950 inleddes ett europeiskt samarbete för att förhindra krig och konflikter. Det var startskottet för dagens EU och det är anledningen till att Europadagen firas den 9 maj. Vi vill därför passa på att tipsa om riksdagens studiematerial om EU. Bland annat finns en kort film om hur riksdagen arbetar med EU-frågor, en broschyr som förklarar EU på tio minuter och flera fördjupande studiematerial med övningsuppgifter.

100 sätt att fira demokratin

Lärare För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag om att införa allmän och lika rösträtt. Det tycker vi är värt att fira! Här hittar du 100 olika sätt att uppmärksamma, förkovra dig i, engagera dig i eller bara fira demokratin!

Diskutera demokratin med talmännen

Lärare Vill din gymnasieklass diskutera demokratifrågor med en talman? Nu i vår bjuder talman Andreas Norlén och de tre vice talmännen Åsa Lindestam, Lotta Johnsson Fornarve och Kerstin Lundgren in till samtal om demokratins utmaningar och framtid.

Ny film: Det avgörande klubbslaget

Lärare Den 26 januari 2021 är det exakt 100 år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt. I filmen Det avgörande klubbslaget beskrivs en rad olika samhällsförändringar som ledde fram till demokratins genombrott. Riksdagens talman, forskare och författare medverkar och berättar om demokratins historia och utveckling. Till filmen finns en lärarhandledning med frågor och övningar. Filmen och studiematerialet är anpassat till gymnasie- och vuxenstuderande och du hittar båda på webbplatsen Fira demokratin!

Nya tider för digitala studiebesök

Lärare Nu går det att boka riksdagens digitala studiebesök fram till den 11 juni. De digitala studiebesöken för årskurs 7–9 och gymnasiet sker digitalt med en av riksdagens skolkommunikatörer och är upplagda som en föreläsning varvat med interaktiva övningar. I fokus står riksdagens arbete och roll i samhället.

Digitala möten ersätter skolbesök

Lärare Tillsvidare, men kortast till och med den 31 mars 2021, erbjuder vi digitala möten med skolkommunikatör i stället för visningar på plats. Information om resten av vårterminen kommer längre fram. Från den 10 november går det att boka tider för perioden 7 januari till 31 mars 2021.. Det finns även lediga tider att boka fram till årsskiftet.

Politik, pengar och prioriteringar

Lärare Höstens fortbildningar för lärare i samhällskunskap blir digitala. Temat för fortbildningarna är statsbudgeten. Utifrån olika perspektiv fördjupar vi oss i frågeställningar kring politik, pengar och prioriteringar. Under två halvdagar med samma program erbjuder vi digitala föreläsningar med tjänstemän och experter som bland annat berättar hur det går till att ta fram en statsbudget. Du är välkommen att delta antingen den 13 eller 25 november.  

Digitalt möte om riksdagen för din klass

Lärare Nu släpper riksdagen digitala möten för årskurs 7–9 och gymnasiet för perioden 7 januari till 31 mars. Mötena sker digitalt med en av riksdagens skolkommunikatörer och är upplagda som en föreläsning varvat med interaktiva övningar. I fokus står riksdagens arbete och roll i samhället. Ett digitalt möte pågår i cirka 60 minuter. Tiderna släpps den 10 november. Det finns även lediga tider att boka fram till årsskiftet.

Informationen dröjer om vårens skolbesök

Lärare Information om vårens besökstider och möjligheten att boka vårterminens skolbesök måste tyvärr skjutas fram på grund av coronaviruset. Informationen brukar annars släppas i mitten av oktober. Uppdaterad information kommer här på webbplatsen och i nyhetsbrevet Riksdagen för lärare så snart som möjligt. 

Gruppfoto på talmännen i kammaren. Från vänster förste vice talman Åsa Lindestam (S), talman Andreas Norlén, andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve (V) och tredje vice talman Kerstin Lundgren (C). Foto: Anders Löwdin

Diskutera demokrati med talmännen

Lärare Vill din gymnasieklass diskutera demokratifrågor med en talman? Nu i höst bjuder talman Andreas Norlén och de tre vice talmännen Åsa Lindestam, Lotta Johnsson Fornarve och Kerstin Lundgren in till samtal om demokratins utmaningar och framtid. Mötena sker digitalt och håller på i 30 minuter.

Demokratin står aldrig stilla – reviderad upplaga

Lärare Demokratin står aldrig stilla är ett studiematerial om demokratins genombrott, utveckling och framtid. Från hösten 2020 finns magasinet i en omarbetad upplaga, bland annat med fördjupad information om demokratins tillstånd i Sverige och i världen. Materialet riktar sig främst till gymnasie- och vuxenstuderande, men kan i viss utsträckning fungera som fördjupningsmaterial för senare årskurser på högstadiet.

Studiematerial för distansundervisning om riksdagens uppgifter

Lärare Nu finns det studiematerial för distansundervisning om två av riksdagens uppgifter: lagsstiftning och beslut om statsbudgeten. Flera av uppgifterna fokuserar på de extra ändringsbudgetar som under våren 2020 har lagts fram i riksdagen med anledning av coronaviruset. Materialet är anpassat för gymnasiet.