Vårändringsbudget för 2017

Proposition 2016/17:99

Regeringens proposition 2016/17:99

Vårändringsbudget för 2017

Regeringens proposition 2016/17:99

Vårändringsbudget för 2017

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 april 2017

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar avseende statens inkomster och utgifter för budgetåret 2017.

P R O P . 2 0 16 / 1 7: 9 9

Innehållsförteckning

Tabellförteckning ...................................................................................................................

7

Diagramförteckning ..............................................................................................................

8

1

Förslag till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2017-04-18 Bordlagd: 2017-04-18 Hänvisad: 2017-04-19 Motionstid slutar: 2017-05-03
Förslagspunkter (22)