Samförståndsavtal om värdlandsstöd

Proposition 2015/16:152

Händelser

Inlämnad: 2016-03-22 Bordlagd: 2016-03-22 Hänvisad: 2016-03-23 Motionstid slutar: 2016-04-06

Avsändare

Hela dokumentet

Samförståndsavtal om värdlandsstöd (pdf, 3 MB)
Samförståndsavtal om värdlandsstöd

Regeringens proposition 2015/16:152

Samförståndsavtal om värdlandsstöd

Prop.

2015/16:152

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 17 mars 2016
Stefan Löfven
Peter Hultqvist
(Försvarsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen undertecknade den 4 september 2014 ett samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd. Dessförinnan, den 1 augusti 2014, undertecknade regeringen det kompletterande tilläggsprotokollet till statusavtalet PFF SOFA (avtal mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor). Såväl samförståndsavtalet om värd- landsstöd som det kompletterande tilläggsprotokollet förutsätter vissa författningsändringar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (6)