Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

om säkerhets- och försvarspolitiken samt totalförsvarets fortsatta utveckling

Proposition 1981/82:102

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1981/82:102

Regeringens proposition

1981/82:102

om
säkerhets- och försvarspolitiken samt totalförsvarets fortsatta utveckling;

beslutad
den 24 februari 1982.

Regeringen
förelägger riksdagen vad som upptagits i bifogade utdrag av regeringsprolokoll
för den åtgärd eller det ändamål som framgår av före­dragandenas hemställan.


regeringens vägnar THORBJÖRN FÄLLDIN

TORSTEN
GUSTAFSSON

Propositionens
huvudsakliga innehåll


grundval av bl.a. 1978 års försvarskommiltés betänkanden Vår sä­kerhetspolitik,
Säkerhetspolitiken och totalförsvaret saml Totalförsvaret 1982/1987 läggs i
propositionen fram förslag om vår säkerhets- och för-svarspolifik saml om
totalförsvarets fortsatta utveckling.

Inriktningen
av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida