En ny sexualbrottslagstiftning

Proposition 2004/05:45

Händelser

Inlämning: 2004-11-16 Bordläggning: 2004-11-16 Hänvisning: 2004-11-18 Motionstid slutar: 2004-12-03

Hela dokumentet

En ny sexualbrottslagstiftning (pdf, 829 kB)
Regeringens proposition 2004/05:45

En ny sexualbrottslagstiftning

Prop.

2004/05:45
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 11 november 2004
Göran Persson
Thomas Bodström
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen presenteras förslag till en reformerad sexualbrottslagstiftning. Förslagen syftar till att öka skyddet mot sexuella kränkningar och att ytterligare förstärka den sexuella integriteten och självbestämmanderätten. De föreslagna ändringarna rör såväl avgränsningen av det kriminaliserade området och straffskalor som regler om domsrätt och preskription.
I propositionen föreslås genomgripande förändringar av bestämmelserna om sexualbrott. Det införs ett nytt 6 kap. i brottsbalken.
Bestämmelsen om våldtäkt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (1)