om ägande av den avgiftsfinansierade radio- och TV verksamheten

Proposition 1992/93:236

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1992/93:236

om ägande av den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten

Regeringen
överlämnar denna proposition till riksdagen.

Vid
regeringssammanträdet har chefen för Kuliurdepariemeniei varit före­dragande.

Stockholm
den 7 april 1993


regeringens vägnar

Bengt
Westerberg

Birgit Friggebo

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås att Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och
Sveriges Utbildningsradio AB skall ägas av tre för ändamålet bildade stiftel­ser.
Propositionen har utarbetats under medverkan av en beredningsgmpp där ledamöter
från samdiga riksdagspartier deltagit.

Den
nya ägarordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 1994,

1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1993-04-13 Bordläggning: 1993-04-14 Hänvisning: 1993-04-15 Motionstid slutar: 1993-04-28
Förslagspunkter (4)