En könsneutral äktenskapslagstiftning (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)

Motion 2008/09:C9
av Lars Lindblad m.fl. (m, c, fp)
Motionskategori: Händelse Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-01-21 Bordläggning: 2009-01-22 Hänvisning: 2009-01-23

Avsändare (12)

Hela dokumentet

En könsneutral äktenskapslagstiftning (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt) (doc, 222 kB)
Motion till riksdagen
2008/09:C9
av Lars Lindblad m.fl. (m, c, fp)
En könsneutral äktenskapslagstiftning (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)
m930

1
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen beslutar, med avslag på regeringens förslag i proposition 2008/09:80 Äktenskapsfrågor i berörda delar, att anta de i avsnitt 3 framlagda förslagen till
1. lag om ändring i äktenskapsbalken,
2. lag om ändring i föräldrabalken,
3. lag om ändring i brottsbalken,
4. lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rätts­förhållanden rörande äktenskap och förmynderskap,
5. lag om ändring i förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap,
6. lag om ändring i lagen (1993:737)
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yrkanden (1)