Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2017/18:3865 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)
Sammanfattning

Hela Sverige måste ges förutsättningar att växa sig starkt. Vi vill stärka konkurrenskraften hos landsbygdens företag och skapa möjligheter för en ökad livsmedelsproduktion. Genom att satsa på ett varaktigt avdrag för de areella näringarnas diesel, ett paket för ökad livsmedelsexport och mer tillämpad forskning inom livsmedelssektorn bidrar Moderaterna till att stärka de areella näringarna. Vi vill också se mer viltkött i de offentliga köken.

Anslagsanvisning

Tabell 1. Moderaternas förslag till anslag för 2018 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag (tusental kronor).

Anslagsförslag 2018 för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (M)

1:1

Skogsstyrelsen

472
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (5)