Företagsvänligare länsstyrelser

Motion 2017/18:3831 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det i länsstyrelsernas uppdrag tydligt bör ingå att underlätta och främja både bostadsbyggande och företagande samt att arbetet med detta bör utvärderas årligen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Läser man på Länsstyrelsen i Stockholms hemsida framgår att deras uppdrag är att arbeta för att utveckla miljön, företagen och människorna samtidigt. Målen uppges bland annat vara att arbeta för ett samhälle som är bra för företagare och som gör det enkelt för människor att få arbete. Det är ett bra mål. Dessvärre efterlevs inte detta.

Istället för att bidra till ett utvecklat län och därmed verka för att länet utvecklas och växer upplever undertecknad att många företag och entreprenörer hindras och istället får sin verksamhet stoppad på grund av att länsstyrelsens måtto verkar vara hellre fälla än fria.

Detsamma gäller för bostadsbyggande, nästan oavsett vilket län i landet jag besökt ses länsstyrelsen som en stor stoppkloss när det gäller byggande. Det gäller bland annat hantering av strandskydd men även andra frågor. I Stockholms län, som har ett stort behov av både nya bostäder och starka företag som växer och anställer, är det förödande för utvecklingen att länsstyrelsen inte bidrar till utveckling utan snarare stjälper projekt och hindrar företagande.

Det är inte acceptabelt och stoppar på längre sikt möjligheten för medborgarna att få arbete. Därför vill undertecknad att det i länsstyrelsernas uppdrag tydligt ska ingå att underlätta och främja både bostadsbyggande och företagande. Hur länsstyrelserna arbetar med detta bör utvärderas årligen.

Maria Stockhaus (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)