Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2017/18:3713 av Solveig Zander m.fl. (C)

av Solveig Zander m.fl. (C)

Motion till riksdagen

2017/18:3713

av Solveig Zander m.fl. (C)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Sverige har kommit långt, jämfört med andra länder, när det gäller att möjliggöra för barn att växa upp med goda materiella förutsättningar samt när det gäller att underlätta för människor att kombinera karriär och företagande med familjebildning. Men mycket mer finns att göra.

Särskilt föräldraförsäkringen är en nyckel för att öka jämställdheten i samhället generellt, och på arbetsmarknaden specifikt. Nyanlända har tidigare getts rätt till retroaktiv föräldraförsäkring
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)