Djur i arbete

Motion 2017/18:3653 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trygghetshundar och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett utvecklat arbete för användandet av djur för bättre terapi, omsorg eller sjukvård och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vårdhundar, terapihundar, narkotikahundar, bombhundar och ledhundar kanske inte är ovanligt att man talar om. Vad som däremot kan ses som ett ganska nytt fenomen, även om det är besläktat med tanken kring vakthundar, är trygghetshundar.

Örebropolisen har tidigare testat att låna ut polishundar för att hjälpa förföljda personer. Detta är naturligtvis ingen hållbar utveckling, men kan ses som en temporär lösning då polisen inte räcker till. I projektet som påbörjats genom ett försök där två hundar som tränats till trygghetshundar hos polisen, bor hundarna hos varsin kvinna som lever under hot. Hundarna kan fungera som larm, om någon skulle komma för nära eller för den delen som försvar i det fall en person angriper hundens tillfälliga matte/husse. Projektet kommer att följas upp men anses fungera bra då en av kvinnorna som fått en hund nu äntligen vågar lämna sitt hem efter att ha hållit sig inomhus under flera år. Riksdagen bör ge regeringen i uppgift att undersöka om trygghetshundar kan vara värt att utöka som komplement till polisens övriga trygghetsarbete och i sådana fall hur den sortens redskap kan utvecklas ytterligare.

Inte bara hundar kan hjälpa människor som är sjuka. Åtskilliga studier pekar likaså på att hästar eller andra djur också kan vara ett bra sätt att främja en god hälsa. Hundar och katter är till exempel inte ovanliga som sällskap på exempelvis vårdboenden, men det har även skett arbeten där kaniner använts som mentalt stöd och sällskap för äldre eller hästar använts för att minska den psykiska ohälsan. Regeringen bör utveckla arbetet för användandet av djur för bättre terapi, omsorg eller sjukvård.

Markus Wiechel (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (2)