Gör 3:12-reglerna överflödiga

Motion 2017/18:3622 av Larry Söder och Lars-Axel Nordell (båda KD)

av Larry Söder och Lars-Axel Nordell (båda KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att starta en utredning i syfte att undersöka möjligheten att skapa ett nytt enkelt system för beskattning av inkomst av kapital från näringsverksamhet som ersätter 3:12-reglerna, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sverige ska ha en bra välfärd. Vi förväntar oss alla att vi ska få bra vård när vi behöver den och stöd när vi kommer i situationer som vi själva inte kan klara oss ur. För att kunna ha en god välfärd behöver vi skapa jobb. Jobb skapas av företag och företagande.

I dagens skattedebatt ses företagande alltmer som ett problem och man vill på olika sätt försvåra för företag att drivas och utvecklas. Man försöker införa förbud mot vinster och begränsa möjligheter att ta ut vinst på investerat kapital. Detta är inte en konstruktiv och framkomlig väg. En bättre väg vore att underlätta för företag att drivas och utvecklas samt att underlätta för människor att våga satsa pengar i att utveckla företag.

Vi ser företagande som en grundbult i välfärden. Utan företag som skapar jobb och skatteintäkter, som utvecklas, går med vinst och investerar sitt kapital i nya företag, så kommer vi helt enkelt inte att ha råd att finansiera välfärden.

De nuvarande 3:12-reglerna har under många år debatterats och det senaste året allt mer. Regeringen har lagt fram förslag som kommer att göra 3:12-reglerna ännu krångligare och försvåra för företagare. Vi måste inse att dagens och framtida 3:12-regler inte kommer att underlätta för företagaren utan tvärtom försvåra. Därför måste de göras om i grunden.

Dagens regler tvingar en del att hitta nya sätt att driva sina företag för att kunna betala en rimlig skatt på sitt investerade kapital.

Det borde vara resultatet, och inte hur man driver sin verksamhet, som ska avgöra vilken skatt man ska betala. Det är hög tid att utforma ett skattesystem som gynnar företagande och som enkelt kan förstås av den enskilde företagaren. Vi ser att regeringens försök att förändra 3:12-reglerna bara blir till ett ännu svårare system. Vi behöver istället skapa ett nytt system för företagande och uttag av vinst på investerat kapital.

Larry Söder (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)