Inför näringslivsbokslut i varje kommun

Motion 2017/18:3621 av Larry Söder (KD)

av Larry Söder (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att starta en utredning i syfte att undersöka möjligheten att varje kommun åläggs att genomföra ett näringslivsbokslut en gång per år, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sverige som Nation är i behov av att jobb skapas. De skapas genom att det finns människor som vågar starta, driva och utveckla företag. Många gånger så görs ingående utredningar i varje kommun hur vi kan utveckla välfärden och få människor att känna sig trygga. Men för att välfärden ska kunna betalas i framtiden behöver jobb skapas. Dessa jobb skapas av företag som vågar satsa och utvecklas vidare. Kommunernas uppgift bör vara att kartlägga behovet av stödinsatser och hur man på bästa sätt kan underlätta för företagen att etablera sig och vidareutveckla sig i sin kommun. Med ett näringslivsbokslut i varje kommun kan man få en god överblick hur behovet ser ut och vilka satsningar som gjorts. Att utveckla näringslivet i varje kommun borde vara lika angeläget som andra satsningar.

Larry Söder (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)